Lịch làm việc của Thường trực HĐND, UBND huyện từ ngày 09/11/2020 đến ngày 15/11/2020

07/11/2020 10:37:20 SA
Độ tương phản

Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 15/11/2020

Thứ hai 09/11/2020:

Sáng:

 1. 8g00: Họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện thông qua Báo cáo chỉ đạo điều hành của lãnh đạo UBND huyện từ ngày 12/10/2020 đến ngày 06/11/2020 (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung). Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Bùi Thị Hồng cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự họp thống nhất các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 11 - HĐND huyện khóa IV. Mời dự: Ban Thường trực UBMTTQ VN huyện, Tổ trưởng các Tổ đại biểu: Tam Lập, Vĩnh Hòa; An Linh, An Thái; Phước Vĩnh; Phước Sang. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 

Thứ ba 10/11/2020:

Sáng:

 1. 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng trực tiếp công dân. Mời dự: Lãnh đạo Hội Nông dân huyện, phòng TNMT huyện, Giám đốc chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Trần Văn Của; Giám đốc Trung tâm PTQĐ Nguyễn Hữu Liêm. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện (Trụ sở Hạt Kiểm lâm cũ).
 2. 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng dung dự Hội nghị tổng kết các Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2013-2020 và các Chương trình bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 do UBND tỉnh tổ chức. Mời dư: Thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện; Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác trẻ em, công tác bình đẳng giới Phòng LĐTBXH huyện; Trưởng ban bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các xã, thị trấn. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.
 3. 8g30: Ủy quyền lãnh đạo phòng TNMT dự Lễ công bố Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2020. Địa điểm: Hội trường A - UBND thành phố Thủ Dầu Một.

 

 

Thứ tư 11/11/2020:

Sáng:

 

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì làm việc với các ngành nghe báo cáo kế hoạch đầu tư công năm 2021. Mời dự: Thủ trường đơn vị: TCKH, QLĐT, Ban QLDA-ĐTXD, TNMT huyện. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Lê Văn Hùng cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.
 2. 10g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung làm việc với Ban QLDA Điện lực Miền Nam về giải quyết trở ngại công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình lưới điện 110kV trên địa bàn huyện Phú Giáo (Trung tâm PTQĐ huyện phối hợp phòng Kinh tế huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa đểm: Hội trường B - UBND huyện.

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì làm việc với các ngành về thống nhất phương án trình tỉnh bổ sung quy hoạch các tuyến đường (phòng QLĐT phối hợp Ban QLDA-ĐTXD chuẩn bị nội dung). Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: Ban QLDA-ĐTXD, phòng QLĐT, phòng TCKH, phòng TNMT. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Bùi Thị Hồng cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.
 2. 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp nghe Trung tâm PTQĐ tỉnh báo cáo phương án đề xuất xây dựng khu tái định cư tại xã Vĩnh Hòa (Trung tâm PTQĐ tỉnh chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 

Thứ năm 12/11/2020:

Sáng:

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Phiên họp UBND tỉnh lần thứ 25 mở rộng (hình thức trực tuyến) thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Mời dự: TT. HĐND huyện; lãnh đạo các ngành: TNMT, TCKH, QLĐT, Kinh tế, Nội vụ, LĐTBXH, GDĐT, Y tế, Tư pháp, Thanh tra, VH-TT, Công an, Ban CHQS huyện, Chi cục Thuế, Ban QLDA-ĐTXD, Kho bạc, Chi cục Thống kê, Trung tâm VH-TT-TT, Trung tâm Y tế, Xí nghiệp CTCC, Trung tâm PTQĐ, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Lê Văn Hùng cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

 1. 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Lễ phát động và nói chuyện chuyên đề nhân Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh năm 2020. Mời dự: Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác bình đẳng giới phòng LĐTBXH huyện. Địa điểm: Hội trường UBND thành phố Thủ Dầu Một.
 2. 7g30: Trưởng ban Tiếp công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân. Mời dự: Lãnh đạo phòng TN-MT huyện. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện (Trụ sở Hạt Kiểm lâm cũ).

Chiều:

 1. 13g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: phòng họp BTV Huyện ủy.
 2. 14g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự buổi làm việc của Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát tình hình về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 116/QĐ-HĐND ngày 19/10/2020 của Ban Pháp chế HĐND huyện. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự. Địa điểm: Trụ sở Công an huyện.

Thứ sáu 13/11/2020:

Sáng:

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2020 (hình thức trực tuyến).

Mời dự: TT. HĐND huyện; lãnh đạo các ngành: TNMT, TCKH, QLĐT, Kinh tế, Nội vụ, LĐTBXH, GDĐT, Y tế, Tư pháp, Thanh tra, VH-TT, Công an, Ban CHQS huyện, Chi cục Thuế, Ban QLDA-ĐTXD, Kho bạc, Chi cục Thống kê, Trung tâm VH-TT-TT, Trung tâm Y tế, Xí nghiệp CTCC, Trung tâm PTQĐ, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Lê Văn Hùng cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

 1. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Địa điểm: Trụ sở Hội Khuyến học tỉnh.
 2. 7g30: Ủy quyền lãnh đạo phòng GD-ĐT huyện dự Hội thảo khoa học quốc tế viễn cảnh Đông Nam bộ lần thứ 2 - 2020. Địa điểm: Trường Đại học Thủ Dầu Một.
 3. 8g30: Ủy quyền lãnh đạo Thanh tra huyện dự làm việc với Thanh tra tỉnh liên quan đến nội dung đơn khiếu nại (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung). Mời dư: lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm PTQĐ, TNMT, Thanh tra huyện, UBND thị trấn Phước Vĩnh. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

Chiều:

 1. 13g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh với Ban An toàn giao thông tỉnh và các ngành, đơn vị có liên quan để giải quyết một số vấn đề trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông. Mời dự: Trưởng Công an huyện. Địa điểm: phòng họp A - UBND tỉnh.

 

 Thứ bảy 14/11/2020:

Chiều:

 1. 13g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2020 tại ấp 2A, xã Phước Hòa. Địa điểm: Văn phòng ấp 2A, xã Phước Hòa.
 2. 13g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2020 tại ấp 1, xã Tân Hiệp. Địa điểm: Văn phòng ấp 1, xã Tân Hiệp.
 3. 13g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2020 tại ấp Cây Khô, xã Tam Lập. Địa điểm: Văn phòng ấp Cây Khô, xã Tam Lập.

 

* Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 14/11/2020 - 15/11/2020)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Huỳnh Ngọc Ánh

- CBCC: Trương Thanh Trâm, Nguyễn Xuân Trường.

 

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- TT.HU; TT.HĐND;

- CT, các PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

Huỳnh Ngọc Ánh

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2097
Tuần này: 11627
Tháng này: 57022
Tổng truy cập: 2281279