Lịch làm việc của Thường trực HĐND, UBND huyện từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020

17/10/2020 7:06:30 CH
Độ tương phản

Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020

Thứ hai 19/10/2020:

Sáng:

 1. 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp Hội đồng NVQS huyện tổ chức xét duyệt chính trị, chính sách, đạo đức trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đối với xã An Thái (Ban CHQS huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Mời dự: Thành viên Hội đồng NVQS huyện theo Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 01/01/2020 của UBND huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng Công an, Trưởng trạm Y tế, Chủ tịch Hội CBB, cán bộ VHXH (phụ trách giáo dục), Bí thư Đoàn, cán bộ LĐTBXH xã An Thái. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, Chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - Ban CHQS huyện.
 2. 9g40: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp Hội đồng NVQS huyện tổ chức xét duyệt chính trị, chính sách, đạo đức trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đối với xã An Linh (Ban CHQS huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Mời dự: Thành viên Hội đồng NVQS huyện theo Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 01/01/2020 của UBND huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng Công an, Trưởng trạm Y tế, Chủ tịch Hội CBB, cán bộ VHXH (phụ trách giáo dục), Bí thư Đoàn, cán bộ LĐTBXH xã An Linh. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh Chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - Ban CHQS huyện.
 3. 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp mặt cán bộ Hội Phụ nữ qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020) và 10 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 do Hội LHPN huyện tổ chức. Địa điểm: Hội trường A - Khối Vận huyện.
 4. 10g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp mặt kỷ niệm  90 năm Ngày truyền thống các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy và tuyên dương điển hình tiêu biểu trong thực hiện phong trào đua Dân vận khéo, giai đoạn 2015-2020 và Hội thi “các trò chơi dân gian” do Đảng ủy xã Tam Lập tổ chức. Địa điểm: UBND xã Tam Lập.
 5. 11g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự tiệc liên hoan thân mật, giao lưu cùng các thế hệ cán bộ Phụ nữ huyện Phú Giáo. Địa điểm: Nhà ăn Trụ sở Khối vận huyện.
 6. 7g30: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Giáo lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 (đợt 1). Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện cử 40% Đảng viên, CBCC, NLĐ tham dự. Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

 

Chiều:

 1. 13g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp Hội đồng NVQS huyện tổ chức xét duyệt chính trị, chính sách, đạo đức trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đối với xã Phước Hòa (Ban CHQS huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Mời dự: Thành viên Hội đồng NVQS huyện theo Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 01/01/2020 của UBND huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng Công an, Trưởng trạm Y tế, Chủ tịch Hội CBB, cán bộ VHXH (phụ trách giáo dục), Bí thư Đoàn, cán bộ LĐTBXH xã Phước Hòa. Chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - Ban CHQS huyện.
 2. 15g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 xét duyệt những thí sinh đủ điều kiện dự tuyển (phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung). Mời dự: Thành viên Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020, gồm: Trưởng các phòng: Tư pháp, TCKH, TNMT, Văn phòng HĐND-UBND huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, Chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 

Thứ ba 20/10/2020:

Sáng:

 1. 7g30: Chủ tịch HĐND huyện Phạm Văn Chánh trực tiếp công dân. Mời dự: Lãnh đạo: UBKT Huyện ủy, Thanh tra huyện, Trưởng phòng TNMT, Giám đốc chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Trần Văn Của; Giám đốc Trung tâm PTQĐ Nguyễn Hữu Liêm. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.
 2. 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp Hội đồng NVQS huyện tổ chức xét duyệt chính trị, chính sách, đạo đức trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đối với xã Tam Lập (Ban CHQS huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Mời dự: Thành viên Hội đồng NVQS huyện theo Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 01/01/2020 của UBND huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng Công an, Trưởng trạm Y tế, Chủ tịch Hội CBB, cán bộ VHXH (phụ trách giáo dục), Bí thư Đoàn, cán bộ LĐTBXH xã Tam Lập. Chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - Ban CHQS huyện.
 3. 9g40: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp Hội đồng NVQS huyện tổ chức xét duyệt chính trị, chính sách, đạo đức trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đối với xã An Long (Ban CHQS huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Mời dự: Thành viên Hội đồng NVQS huyện theo Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 01/01/2020 của UBND huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng Công an, Trưởng trạm Y tế, Chủ tịch Hội CBB, cán bộ VHXH (phụ trách giáo dục), Bí thư Đoàn, cán bộ LĐTBXH xã An Long. Chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - Ban CHQS huyện.
 4. 8g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự họp mặt cùng với câu lạc bộ Nữ lãnh đạo quản lý huyện Phú Giáo. Địa điểm: phòng họp BCH Đảng bộ huyện.
 5. 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt nam (20/10/1930-20/10/2020) và 10 năm ngày Phụ nữ Việt Nam do Hội LHPN tỉnh tổ chức. Địa điểm: Hội trường A - UBND Tp. Thủ Dầu Một.
 6. 7g30: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Giáo lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 (đợt 2). Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện cử 30% Đảng viên, CBCC, NLĐ (còn lại) tham dự. Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

 

Chiều:

 1. 13g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp Hội đồng NVQS huyện tổ chức xét duyệt chính trị, chính sách, đạo đức trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đối với xã Vĩnh Hòa (Ban CHQS huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Mời dự: Thành viên Hội đồng NVQS huyện theo Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 01/01/2020 của UBND huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng Công an, Trưởng trạm Y tế, Chủ tịch Hội CBB, cán bộ VHXH (phụ trách giáo dục), Bí thư Đoàn, cán bộ LĐTBXH xã Vĩnh Hòa. Chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - Ban CHQS huyện.

 

Thứ tư 21/10/2020:

Sáng:

 

 1. 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp Hội đồng NVQS huyện tổ chức xét duyệt chính trị, chính sách, đạo đức trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đối với xã Phước Sang (Ban CHQS huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Mời dự: Thành viên Hội đồng NVQS huyện theo Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 01/01/2020 của UBND huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng Công an, Trưởng trạm Y tế, Chủ tịch Hội CBB, cán bộ VHXH (phụ trách giáo dục), Bí thư Đoàn, cán bộ LĐTBXH xã Phước Sang. Chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - Ban CHQS huyện.
 2. 9g40: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp Hội đồng NVQS huyện tổ chức xét duyệt chính trị, chính sách, đạo đức trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đối với xã Tân Hiệp (Ban CHQS huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Mời dự: Thành viên Hội đồng NVQS huyện theo Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 01/01/2020 của UBND huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng Công an, Trưởng trạm Y tế, Chủ tịch Hội CBB, cán bộ VHXH (phụ trách giáo dục), Bí thư Đoàn, cán bộ LĐTBXH xã Tân Hiệp. Chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - Ban CHQS huyện.
 3. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung - Trưởng Ban chỉ đạo phòng không nhân dân huyện dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về phòng không nhân dân. Mời: Lãnh đạo Ban CHQS cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (đường ĐT743, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
 4. 7g30: Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự kỳ họp thứ 11 (chuyên đề) của HĐND xã An Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Địa điểm: Hội trường UBND xã An Bình.
 5. 8g00: Ủy quyền lãnh đạo phòng Kinh tế, Chủ tịch UBND xã An Bình dự họp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh giải trình những ý kiến về sự hài lòng của người dân liên quan đến công nhận nông thôn mới của huyện năm 2019. Mời dự: lãnh đạo UBMTTQ VN huyện. Địa điểm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

 

Chiều:

 1. 13g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp Hội đồng NVQS huyện tổ chức xét duyệt chính trị, chính sách, đạo đức trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đối với xã thị trấn Phước Vĩnh (Ban CHQS huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Mời dự: Thành viên Hội đồng NVQS huyện theo Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 01/01/2020 của UBND huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng Công an, Trưởng trạm Y tế, Chủ tịch Hội CBB, cán bộ VHXH (phụ trách giáo dục), Bí thư Đoàn, cán bộ LĐTBXH thị trấn Phước Vĩnh. Chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - Ban CHQS huyện.

 

Thứ năm 22/10/2020:

Sáng:

 1. 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: phòng họp BTV Huyện ủy.
 2. 9g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp Thường trực Huyện ủy thông qua các nội dung:
 • Phương án chỉnh trang Công viên tượng đài Chiến thắng Phước Thành (phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).
 • Phương án trang trí tết 2021 (Trung tâm VHTT-TT chuẩn bị nội dung).
 • Thông qua thiết kế chỉnh trang khuôn viên Nhà Truyền thống huyện (phòng VH-TT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Trưởng phòng QLĐT (nội dung 1), Giám đốc Trung tâm VHTT-TT (nội dung 2,3), Trưởng phòng VH-TT (nội dung 2,3). Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: phòng họp BTV Huyện ủy.

 1. 7g30: Ủy quyền Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện chủ trì họp Hội đồng NVQS huyện tổ chức xét duyệt chính trị, chính sách, đạo đức trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đối với xã An Bình (Ban CHQS huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Mời dự: Thành viên Hội đồng NVQS huyện theo Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 01/01/2020 của UBND huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng Công an, Trưởng trạm Y tế, Chủ tịch Hội CBB, cán bộ VHXH (phụ trách giáo dục), Bí thư Đoàn, cán bộ LĐTBXH xã An Bình. Chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - Ban CHQS huyện.
 2. 8g00: Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) của HĐND xã An Linh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Địa điểm: Hội trường A - UBND xã An Linh.
 3. 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung Khai mạc Hội nghị triển khai Luật Xây dựng (hiện hành) sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2018, 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn huyện (phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyện viên Nguyễn Thị Mai cùng dự. Địa điểm: Hội trường Trung tâm VT-TT-TT huyện.
 4. 7g30: Trưởng ban Tiếp công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân. Mời dự: Lãnh đạo Thanh tra huyện. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

 

Chiều:

 1. 13g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp Hội đồng NVQS huyện tổ chức xét duyệt chính trị, chính sách, đạo đức trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đối với xã Tân Long (Ban CHQS huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Mời dự: Thành viên Hội đồng NVQS huyện theo Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 01/01/2020 của UBND huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng Công an, Trưởng trạm Y tế, Chủ tịch Hội CBB, cán bộ VHXH (phụ trách giáo dục), Bí thư Đoàn, cán bộ LĐTBXH xã Tân Long. Chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - Ban CHQS huyện.
 2. 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp thông qua phương án thực hiện dự án khu tái định cư tại xã Vĩnh Hòa (Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 

Thứ sáu 23/10/2020:

Sáng:

 1. 7g30: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy và tuyên dương điển hình tiêu biểu trong thực hiện phong trào đua Dân vận khéo, giai đoạn 2015-2020. Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.
 2. 8g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Công an tỉnh về tình hình bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã (Công an huyện chuẩn bị nội dung). Mời dự: Thường trực Huyện ủy, đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Huyện ủy, phòng Nội vụ, Ban QLDA-ĐTXD, phòng TNMT, phòng TCKH; Trưởng Công an huyện, Đội trưởng các đội: Tham mưu Tổng hợp, Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ; đại diện Đảng ủy, UBND, Trưởng Công an các xã, thị trấn. Chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - Công an huyện.
 3. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt  Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” và tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (phòng GD-ĐT huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - Ban CHQS huyện.

 

Chiều:

1- 14g00: Ủy quyền lãnh đạo phòng Kinh tế huyện tham gia thẩm định thực tế về điều kiện kinh doanh của cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Mời: Công an huyện cùng tham gia. Địa điểm: Cửa hàng xăng dầu số 22 của Chi nhánh Công ty CP Thiết bị vật tư Dầu khí Việt Nam tại thửa đất số 134, Tờ bản đồ số 24, xã Tân Long, huyện Phú Giáo.

 

* Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 24/10/2020 - 25/10/2020)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Nguyễn Tuấn Vinh.

- CBCC: Bùi Thị Hồng, Lê Văn Hùng.

 

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- TT.HU; TT.HĐND;

- CT, các PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Huỳnh Ngọc Ánh

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1843
Tuần này: 11373
Tháng này: 56768
Tổng truy cập: 2281025