Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019)

06/10/2019 8:44:01 SA
Độ tương phản

Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019

Thứ hai 07/10/2019:

Sáng:

1- Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng; Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương; Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt, Trần Hồng Dung đi thực tế lớp nguồn do tỉnh ủy tổ chức.

2- 7g15: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Chào cờ. Mời: tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong Trụ sở HĐND, UBND huyện cùng dự Chào cờ.

Địa điểm: Sân cờ Trụ sở Huyện ủy.

3- 07g30: Phó chủ tịch HĐND huyện Ngô Đình Thanh dự diễn tập (diễn thử) phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn tại xã An Thái. Thành phần: Các đồng chí thành viên theo Quyết định số 2091-QĐ/HU, ngày 31/5/2019 của BTV Huyện ủy.

Địa điểm: Xã An Thái.

Thứ ba 08/10/2019:

Sáng:

1- 7g30: Phó chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt trực tiếp công dân. Mời: Lãnh đạo Thanh tra huyện, Giám đốc chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Trần Văn Của, Giám đốc Trung tâm PTQĐ Nguyễn Hữu Liêm, Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

2- 7g30: Phó chủ tịch HĐND huyện Ngô Đình Thanh giám sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã An Linh. (Thành phần: theo quyết định số 87/QĐ-HĐND, ngày 13/9/2019). Chuyên viên Hà Thị Hiền cùng đi. Địa điểm: UBND xã An Linh

 

   Chiều:

1- 13g30: Phó chủ tịch HĐND huyện Ngô Đình Thanh giám sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã An Long. (Thành phần: theo quyết định số 87/QĐ-HĐND, ngày 13/9/2019). Chuyên viên Hà Thị Hiền cùng đi. Địa điểm: UBND xã An Long

2- 14g00: Phó chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp Hội đồng thầm định thiết kế kỷ thuật và dự toán kinh phí  “phương án cấm mốc hành làn bảo vệ nguồn nước trên địa bàn huyện Phú Giáo. (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Phó chánh văn phòng Nguyễn bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B-UBND huyện.

 

Thứ tư 09/10/2019:

Sáng:

1- 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và thành phần mời dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

2- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính về việc “khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư” của bà Nguyễn Thị Hương Lan. Mời: lãnh đạo Phòng TNMT cùng dự.

Địa điểm: Phòng xử D – Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.

3- 8g00: Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương tham gia đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện về việc chấp hành pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với xã An Long. (Thành phần: theo Quyết định số 90/QD-HĐND, ngày 19/9/2019). Chuyên viên Hà Thị Hiền cùng đi. Địa điểm: UBND xã An Long

 

Chiều:

1- 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp Hội đồng thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư các công trình: Trường Mầm non An Thái, xây dựng bổ sung trường Tiểu học Tân Hiệp, xây dựng mới cầu Ba Bi, xây dựng mới cầu Ba Điền, xây dựng Trụ sở xã đội xã Tam Lập. (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Lê Văn Hùng cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

2- 13g30: Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương tham gia đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện về việc chấp hành pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với xã An Linh. (Thành phần: theo Quyết định số 90/QD-HĐND, ngày 19/9/2019). Chuyên viên Hà Thị Hiền cùng đi. Địa điểm: UBND xã An Linh

 

Thứ năm 10/10/2019:

Sáng:

      1-  8h00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp tỉnh giải quyết khó khăn vướng mắt trong việc triển khai dự án xây dựng đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp Hội đồng tư vấn giải quyết các trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa đối với các loại đất không đảm bảo diện tích tối thiểu theo quy định. (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Phó chánh văn phòng Nguyễn bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B-UBND huyện.

3- 8g00: Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương tham gia đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện về việc chấp hành pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với xã Tam Lập. (Thành phần: theo Quyết định số 90/QD-HĐND, ngày 19/9/2019). Chuyên viên Hà Thị Hiền cùng đi. Địa điểm: UBND xã Tam Lập

 

4- 7g30: Trưởng ban Tiếp Công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân. Mời: Lãnh đạo Phòng TNMT, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

 

Chiều:

1- 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng Họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

2- 13g30: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Đại hội CĐCS Văn phòng HĐND-UBND huyện nhiệm kỳ 2019-2020. Mời toàn thể Công đoàn viên Văn phòng HĐND-UBND huyện cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

3- 14g00: Ủy quyền lãnh đạo phòng Quản lý Đô thị chủ trì họp giao ban công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự).

Địa điểm: Hội trường B-UBND huyện.

 

Thứ sáu 11/10/2019:

Sáng:

1- 8g00: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự diễn tập (chính thức) khu vực phòng thủ cho xã An Bình. Thành phần theo Quyết định số 2091-QĐ/HU, ngày 31/5/2019 của BTV Huyện ủy.

Địa điểm: Xã An Bình.

         

Chiều:

          1- 17g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam và Đại hội nhiệm kỳ II nhiệm kỳ (2019-2024).

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương

 

 * Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 12/10/2019 – 13/10/2019)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Huỳnh Ngọc Ánh - CVP.

- CBCC: Hà Thị Hiền, Lê Văn Hùng.

 

 

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Mai Hùng Dũng;

- Văn phòng UBND tỉnh BD;

- TT.HU; TT.HĐND;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- Lưu: VT. (LT39)                                                                           

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Tuấn Vinh

 

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1183
Tuần này: 4363
Tháng này: 55794
Tổng truy cập: 1240124