Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 29/9/2019)

22/09/2019 8:13:14 CH
Độ tương phản

Từ ngày 23/09/2019 đến ngày 29/09/2019

Thứ hai 23/9/2019:

Sáng:

  1- 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên và Phú Giáo về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh, giai đoạn 2016-2020. Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, Tổ Chuyên viên tổng hợp cùng dự. Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Phú Giáo.

2- 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Ngô Đình Thanh dự Hội nghị trực tuyến kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chuyên viên Lê Văn Hùng cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

3- 8g00: Ủy quyền Trưởng phòng LĐTBXH huyện dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững” do Chính phủ tổ chức. Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

Chiều:

      1- 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp công bố Quyết định về công tác cán bộ. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

2- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự nghiệm thu các công trình sữa chữa trong hè 2019 ngành giáo dục. Mời: Lãnh đạo phòng TCKH, QLĐT, GD-ĐT. Phó Chánh văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự. Địa điểm: Các trường trực thuộc phòng GD-ĐT có công trình sửa chữa trong hè 2019.

Thứ ba 24/9/2019:

Sáng:

1- 7g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Ngô Đình Thanh trực tiếp công dân. Mời: Lãnh đạo phòng TN-MT huyện, Giám đốc chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Trần Văn Của, Giám đốc Trung tâm PTQĐ Nguyễn Hữu Liêm, Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

2- 8g00: Ủy quyền lãnh đạo phòng Kinh tế dự Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài năm 2019 do UBND tỉnh tổ chức. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh (Thành phố mới Bình Dương), phường Phú Hòa, thành phố Thủ dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Thứ tư 25/9/2019:

Sáng:

1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì phiên họp thứ 52 - UBND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thông qua các nội dung: Dự thảo báo cáo tình hình KTXH, QPAN 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Chương trình làm việc tháng 10/2019 của UBND huyện (Văn phòng HĐND - UBND chuẩn bị nội dung). Mời: Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện; các Thành viên UBND huyện; UBMTTQVN huyện; 02 Ban HĐND huyện; Lãnh đạo: Văn phòng Huyện ủy, Ban CHQS huyện, Ban QLDA - ĐTXD, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Đội QLTT số 6, Chi cục thuế, Chi cục Thống kê, Xí nghiệp CTCC; Hạt Kiểm lâm, Tổ TTXD, Kho bạc, Chi nhánh NHNN&PTNT huyện, chi nhánh Điện lực huyện, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Trung tâm Y tế, Trung tâm VHTT-TT; Ngân hàng chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội, Đài Truyền thanh; Bưu điện, Trung tâm Viễn thông, Hội LHPN, Hội CCB, Hội CTĐ, Hội Nông dân, Liên đoàn lao động, Huyện đoàn, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp (Trạm Khuyến nông và Trạm Bảo vệ thực vật), Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường THPT: Phước Vĩnh, Nguyễn Huệ, Tây Sơn, Phước Hòa; Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX. Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng và Tổ chuyên viên tổng hợp cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

2- 8g00: Ủy quyền lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện dự Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Địa điểm: Phòng giao ban trực tuyến - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thứ năm 26/9/2019:

Sáng:

1- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt, Phó Chủ tịch HĐND huyện Ngô Đình Thanh dự giám sát của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Thông báo số 42/TB-ĐGS ngày 09/9/2019 của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh (phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Mời: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Kinh tế phụ trách Nông thôn mới. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.  Địa điểm: Hội trường UBND xã An Thái.

2- 8g00: Ủy quyền Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Huỳnh Ngọc Ánh dự họp UBND tỉnh thông qua các nội dung: Quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng và Quyết định thay thế Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh về tổ chức hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh; Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, viêc chức làm việc tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện và sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; Quy định chế độ chính sách của ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh; Đề án xây dựng Đại đội Dân quân Thường trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sửa đổi chế độ, chính sách liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

3- 8g00: Ủy quyền lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện dự họp giao ban khối nội chính 9 tháng đầu năm 2019. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

4- 7g30: Ủy quyền Phó Trưởng ban KT-XH HĐND huyện Trần Thị Hồng Vân dự khóa tập huấn Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14. Địa điểm: Hội trường D1 - Trường Chính trị tỉnh Bình Dương, Đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (01 ngày).

5- 7g30: Trưởng ban Tiếp Công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân. Mời: Lãnh đạo phòng TN-MT, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

1- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt, Phó Chủ tịch HĐND huyện Ngô Đình Thanh dự giám sát của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Thông báo số 42/TB-ĐGS ngày 09/9/2019 của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh (phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Mời: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Kinh tế phụ trách Nông thôn mới. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.  Địa điểm: Hội trường UBND xã Phước Sang.

Thứ sáu 27/9/2019:

Chiều:

      1- 14g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Ngô Đình Thanh dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Mời lãnh đạo phòng TN-MT huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc cùng dự. Địa điểm: Hội trường UBND xã An Long.

* Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 28/9/2019 - 29/9/2019)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Nguyễn Bảo Lộc - PCVP.

- CBCC: Nguyễn Thị Mai, Trương Thanh Trâm.

 

 

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Mai Hùng Dũng;

- Văn phòng UBND tỉnh BD;

- TT.HU; TT.HĐND;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- Lưu: VT. (LT38)                                                                           

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã Ký)

 

 

Huỳnh Ngọc Ánh

 

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2294
Tuần này: 17327
Tháng này: 117603
Tổng truy cập: 1690318