Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 22/9/2019)

14/09/2019 10:49:02 SA
Độ tương phản

Từ ngày 16/09/2019 đến ngày 22/09/2019

Thứ hai 16/9/2019:

Sáng:

1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì làm việc với các ngành về công tác phòng chống trộm cắp mủ cao su. Mời lãnh đạo các ngành: Công an, Quản lý thị trường, UBND xã Tam Lập, Công ty Nông Lâm nghiệp Bình Dương. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự. Địa Điểm: Hội trường B - UBND huyện.

2- 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự Diễn đàn “Ngành Giáo dục lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2019. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự. Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

3- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì Hội nghị tổng kết công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Chi cục Thống kê huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Mời: Thành viên BCĐ huyện; Trưởng ban, Tổ trưởng BCĐ, Công chức VP-TK các xã, thị trấn, Điều tra viên được khen thưởng (do BCĐ các xã, thị trấn mời). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

Chiều:

1- 13g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự giám sát việc giải quyết kiến nghị của công dân theo Thông báo số 40/TB-HĐND ngày 04/9/2019 của HĐND tỉnh Bình Dương. Địa điểm: Cục Thi hành hánh dân sự tỉnh Bình Dương.

Thứ ba 17/9/2019:

Sáng:

1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng; Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương; Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt, Trần Hồng Dung dự khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy và lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Địa điểm: Hội trường D1 - Trường Chính trị tỉnh (3 ngày, từ ngày 17/9/2019 đến ngày 19/9/2019).

2- 7g30: Ủy quyền Chánh Thanh tra huyện trực tiếp công dân. Mời: Giám đốc chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Trần Văn Của, Giám đốc Trung tâm PTQĐ Nguyễn Hữu Liêm, Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

3- 8g00: Ủy quyền lãnh đạo phòng TN-MT dự họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua dự thảo về chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh. Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.

4- 8g30: Ủy quyền lãnh đạo phòng TN-MT dự họp xử lý kiến nghị liên quan đến hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại khu vực đơn vị 271, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo. Mời: lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - Chi cục quản lý đất đai. 

Thứ tư 18/9/2019:

1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng; Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương; Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt, Trần Hồng Dung dự lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy và lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Địa điểm: Hội trường D1 - Trường Chính trị tỉnh

Thứ năm 19/9/2019:

Sáng:

1- 7g30: Trưởng ban Tiếp Công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân. Mời: Lãnh đạo Thanh tra huyện, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Thứ sáu 20/9/2019:

Sáng:

1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

2- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự họp UBND tỉnh trực tuyến thông qua: chương trình công bố thực hiện thí điểm giải pháp họp không giấy tờ; phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9/2019 mở rộng thông qua các nội dung: Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng còn lại năm 2019, Chương trình làm việc tháng 10/2019 của UBND tỉnh. Mời: lãnh đạo các ngành: TN-MT, TC-KH, QLĐT, Kinh tế, Nội vụ, LĐTBXH, GD-ĐT, Y tế, Tư pháp, Thanh tra, VH-TT, Trung tâm văn hóa, Đài truyền thanh, Xí nghiệp CTCC, Ban QLDA-ĐTXD, Trung tâm PTQĐ, Trung tâm GDNN-GDTX và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Các Phó Chánh Văn phòng, Tổ chuyên viên tổng hợp cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

3- 10g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng tiếp và làm việc với đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về công tác cán bộ. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Chiều:

1- 13g30: Ủy quyền lãnh đạo phòng LĐTBXH dự cùng Tổ giám sát của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh khảo sát các hộ nghèo do nữ làm chủ hộ theo Thông báo số 48/TB-BTV ngày 11/9/2019 của BTV Hội LHPN tỉnh. Mời: lãnh đạo Hội LHPN huyện. Địa điểm: Tập trung tại Trụ sở HĐND-UBND huyện để cùng đi.

2- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự cùng Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền cấp tỉnh với nông dân các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh, giai đoạn 2016-2020. Mời lãnh đạo: Ban Dân vận Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Hội Nông dân, phòng Kinh tế, phòng TC-KH, Công an, BCH Quân sự, phòng VHTT, Đài truyền thanh, Điện lực, Xí nghiệp CTCC. Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Phú Giáo.

 

* Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 21/9/2019 - 22/9/2019)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Nguyễn Tuấn Vinh - PCVP.

- CBCC: Hà Thị Hiền, Lê Văn Hùng.

 

 

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Mai Hùng Dũng;

- Văn phòng UBND tỉnh BD;

- TT.HU; TT.HĐND;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- Lưu: VT. (LT37)                                                                           

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Huỳnh Ngọc Ánh

 

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1959
Tuần này: 17327
Tháng này: 117268
Tổng truy cập: 1689983