Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 01/9/2019)

25/08/2019 2:44:21 CH
Độ tương phản

Từ ngày 26/08/2019 đến ngày 01/09/2019

Thứ hai 26/8/2019:

Sáng

        1- 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thông qua báo cáo các bước thực hiện công tác tuyển quân và triển khai kế hoạch xét duyệt chính trị năm 2020 (BCHQS huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - Ban CHQS huyện.

        2- 8g00: Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Ngô Đình Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự họp phân loại ý kiến cử tri. Mời: Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Phó Ban KTXH, Phó Ban Pháp chế HĐND huyện, Tổ trưởng các Tổ Đại biểu HĐND huyện nơi tiếp xúc cử tri và chuyên viên UBMTTQVN huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, Chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự. Địa điểm: Hội trường B-UBND huyện.

        3- 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự đối thoại chính sách giảm nghèo năm 2019 tại xã Vĩnh Hòa (Theo Kế hoạch số 139/KH-UBND, ngày 09/8/2019 của UBND huyện). Thành phần theo Quyết định số: 98/QĐ-UBND, ngày 06/8/2019 của UBND huyện. Địa điểm: UBND Xã Vĩnh Hòa.

        Chiều

        1- 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng tiếp và làm việc với UBKT tỉnh ủy. Mời: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt, Lãnh đạo Chi bộ VP HĐND-UBND huyện. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Hội trường B-UBND huyện.

        2- 13g45: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự cùng Đoàn công tác của Tỉnh ủy và Thành ủy Thành phố Hà Nội đi thăm tặng quà các gia đình chính sách tại Thị Trấn Phước Vĩnh (Phòng LĐTBXH chuẩn bị) Mời: Lãnh đạo Phòng LĐTBXH huyện, Đài truyền thanh, Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Phước Vĩnh cùng đi. Địa điểm: tập trung tại sân Huyện ủy để cùng đi.

Thứ ba 27/8/2019:

Sáng

1- 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8/2019 thông qua các nội dung: Báo cáo chỉ đạo điều hành và tình hình KTXH-QPAN tháng 8/2019, Chương trình làm việc tháng 9/2019, Quy chế phối hợp trong thực hiện một cửa, một cửa liên thông; kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Địa điểm: Hội trường A-UBND tỉnh.

        2- 7g30: Ủy quyền Phó Trưởng phòng TNMT Đoàn Văn Như phong trực tiếp công dân. Mời: Lãnh đạo chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Trung tâm PTQĐ. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

        3- 7g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 do Phòng GD - ĐT huyện tổ chức. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự. Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

        Chiều:

1- 14g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự họp Đoàn kiểm tra theo Quyết định 2161-QĐ/HU ngày 16/7/2019 của BTV Huyện ủy. Địa điểm: phòng họp BTV Huyện ủy.

2- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp Ban tổ chức trung thu năm 2019 (Phòng Lao động TBXH chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Phó Chánh văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

        3- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Công Phương và ông Trần Võ Như về việc không được miễn giảm tiền sử dụng đất. (Chi cục thuế và chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chuẩn bị nội dung). Mời: lãnh đạo các ngành: Chi cục thuế, chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, TNMT, TC-KH, LĐTB-XH và lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hòa, UBND xã An Bình. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường A-UBND huyện.

Thứ tư 28/8/2019:

Sáng:

        1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự cùng BTV Huyện ủy tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát 1177 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với tập thể BTV Huyện ủy và cá nhân đ/c Bí thư Huyện ủy Phú Giáo (Theo Quyết định số 1177-QĐ/TU, ngày 12/8/2019 của Tỉnh ủy Bình Dương). Địa điểm: Phòng họp BTV huyện ủy.

        2- 8g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự đối thoại về yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Hương Lan. Mời: Lãnh đạo phòng TNMT cùng dự. Địa điểm: Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.

        3- 8g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương chủ trì Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện về tình hình triển khai thực hiện các chế độ chính sách về trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện của Phòng Lao động TBXH (Thành phần tham dự: Theo Quyết định số 81/QĐ-HĐND ngày 06/8/2019). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự. Địa điểm: Hội trường B-UBND huyện.

        3- 8g00: Ùy quyền Lãnh đạo phòng Nội vụ dự họp thống nhất triển khai thực hiện Quyết định số 2401/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện. Mời: Lãnh đạo Kinh tế cùng dự. Địa điểm: phòng họp A - Sở NN&PTNT.

4- 8g00: Ủy quyền Lãnh đạo phòng VHTT huyện dự họp thống nhất Danh mục dự án ngành VHTT và truyền thông để chuẩn bị xây dựng Kế hoạch đẩu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Địa điểm: phòng họp Sỡ TT&TT tỉnh.

          Chiều:

        1- 13g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp UBND huyện. Nội dung: thực hiện quy trình công tác cán bộ (phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung). Mời: Uỷ viên UBND huyện. Chánh Văn phòng, Chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

2- 15g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập VietComBank Bình Dương và Hội nghị tri ân khách hàng năm 2019.       Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.

Thứ năm 29/8/2019:

Sáng:

1- 7g00: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện viếng nghĩa trang Liệt sĩ nhân kỷ niệm 74 năm ngày cách mạng tháng tám 19/8/1945-19/8/2019 và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9/1945-02/9/2019 (theo Thông báo số  514/TB-UBND ngày 23/8/2019 của UBND huyện). Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.

2- 7g30: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng (theo Thông báo số 439-TB/HU ngày 23/8/2019 của Huyện ủy). Địa điểm: Phòng họp BCH Huyện ủy.

          3- 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự khai mạc Hội thi “Trụ sở chính quy xanh - sạch - đẹp” do Ban CHQS tổ chức. Địa điểm: Hội trường UBND thị trấn Phước Vĩnh.

          4- 7g30: Trưởng ban tiếp công dân Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân. Mời: lãnh đạo phòng TNMT, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân huyện.

          Chiều:

1- 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự bàn giao nhiệm vụ CHT’ Ban CHQS huyện. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Hội trường Ban CHQS huyện.

2- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì Hội nghị tổng kết công tác BHYT học sinh năm học 2018-2019 (BHXH chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Phó Chánh văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện

3- 13g30: Ủy quyền Lãnh đạo phòng TNMT dự họp xem xét và thống nhất về việc Cấp GCNQSDĐ, hiện trạng trên đất có mồ mã do Sở TNMT mời. Mời: Lãnh đạo Chi nhánh VPĐKĐĐ cùng dự. Địa điểm: Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Bình Dương (tầng 5 tháp B).

 

Thứ sáu 30/8/2019:

Sáng:

        1- 9g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp mặt kỷ niệm 74 năm ngày cách mạng tháng tám 19/8/1945-19/8/2019 và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9/1945-02/9/2019 do UBND tỉnh tổ chức. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

        2- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự diễn đàn ngành Y tế lắng nghe ý kiến nhân dân. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự. Địa điểm: Hội trường Huyện uỷ.

 

* Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 31/8/2019 - 01/9/2019)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Nguyễn Bảo Lộc - PCVP.

- CBCC: Hà Thị Hiền, Trần Thị Khánh.

 

 

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Mai Hùng Dũng;

- Văn phòng UBND tỉnh BD;

- TT.HU; TT.HĐND;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- Lưu: VT. (LT33)                                                                           

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG
 

(đã ký)

 

 

Huỳnh Ngọc Ánh

 

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1898
Tuần này: 17327
Tháng này: 117207
Tổng truy cập: 1689922