Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019)

09/08/2019 4:28:24 CH
Độ tương phản

Từ ngày 12/08/2019 đến ngày 18/08/2019

Thứ hai 12/8/2019:

Sáng

1- 8g00: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện. Mời Tất cả Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND dự họp. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

Chiều:

1- 13g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt, Trần Hồng Dung dự họp BTV Huyện ủy thông qua các nội dung:

- Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bình Dương thông qua:

    + Nội dung phóng sự “Phú Giáo – 20 năm một chặng đường phát triển”.

+ Phương án Truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Phú Giáo (20/8/1999 – 20/8/2019). (Đài truyền thanh phối hợp Đài phát thanh truyền hình tỉnh Bình Dương chuẩn bị)

- BTC lễ kỷ niệm thông qua báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị lể kỷ niệm 20 năm tái lập huyện (20/8/1999 – 20/8/2019) (Văn phòng Huyện ủy phối hợp Phòng VHTT chuẩn bị nội dung).

- Nghe Phòng VHTT báo cáo phương án trang trí lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện.

Chánh văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV huyện ủy.

 

Thứ ba 13/8/2019:

Sáng

1- 9g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng tiếp và làm việc với đoàn thanh tra Bộ nội vụ (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung). Mời: Trưởng, phó Phòng Nội vụ, chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương.

2- 7g30: Ủy quyền Phó trưởng phòng TNMT Đoàn Văn Như Phong trực tiếp công dân. Mời: Giám đốc CN Văn phòng ĐKĐĐ Trần Văn Của, Giám đốc TT. PTQĐ Nguyễn Hữu Liêm, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Thứ tư 14/8/2019:

Sáng:

  1. 7g30: Lãnh đạo HĐND-UBND huyện dự lễ động thổ và khánh thành các công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện:
  • 7g30: Lễ động thổ công trình xây dựng đường ĐH 516  (xã An Long);
  • 9g00: Lễ Khánh thành công trình cầu Bến Tăng (xã Vĩnh Hòa);
  • 9g30: Lễ Khánh thành công trình đường 19/5 (TT. Phước Vĩnh);
  • 10g00: Lễ Khánh thành công trình trường tiểu học Phước Vĩnh B (TT. Phước Vĩnh).

Chánh Văn Phòng, Các phó chánh văn phòng, chuyên viên Lê Văn Hùng cùng dự (có chương trình riêng).

2- 7g30: Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự Đại hội Hội LHTN huyện nhiệm kỳ (2019 – 2024). Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

Chiều:

1- 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì Hội đồng thi đua khen thưởng huyện thông qua báo cáo đề xuất khen thương ngành giáo dục và đào tạo huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Chánh văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Trương Thanh  Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện

 

Thứ năm 15/8/2019:

Sáng:

1- 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp mặt kỷ niệm 58 năm ngày thành lập tỉnh phước Thành (27/6/1961 – 27/6/2019), 58 năm ngày chiến thắng Phước Thành (18/9/1961 – 18/9/2019). Địa điểm: Hội trường A – trụ sở Huyện ủy Bắc Tân Uyên.

2- 8g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Ngô Đình Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung Đi thăm và chúc mừng các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành nhân dịp đại lễ Vu Lan năm 2019 (theo KH số 21/KH-MTTQ-BTT, ngày 02/8/2019).

3- 8g30: Ủy Quyền lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện dự Hội nghị triển khai và lấy ý kiến dự thảo Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức qua hệ thống đường dây nóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Địa điểm: Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Bình Dương.

4- 9g00: Ủy quyền lãnh đạo Phòng Quản lý Đô thị dự họp về chuyển đổi công năng công trình. Địa điểm: Phòng họp B – Sở Xây dựng.

5- 7g30: Trưởng ban Tiếp Công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân. Mời: Lãnh đạo Phòng TNMT, Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

 

 

Chiều:

1- 14g00: Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện dự họp (trực tuyến) Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; công tác phòng chống dịch tả heo châu phi. Mời: thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Phó Chánh văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

 

Thứ sáu 16/8/2019:

Sáng:

1- 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Dầu Tiếng. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện Dầu Tiếng.

 

Thứ Bảy 17/8/2019:

      Chiều:

 1- 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt, Trần Hồng Dung dự họp BTV Huyện ủy tổng duyệt chương trình, Nội dung lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Phú Giáo (20/8/1999-20/8/2019). Mời: lãnh đạo Phòng VHTT, Chánh Văn phòng, các phó Chánh Văn phòng cùng dự. Địa điểm: Sân vận động huyện.

 

Chủ nhật 18/8/2019:

      Sáng:

      1- 7g30: Lãnh đạo HĐND-UBND huyện dự lễ khai mạc triển những thành tựu kinh tế - xã hội, Quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện trong 20 năm qua (có chương trình riêng). Chánh Văn phòng, các phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự. Địa điểm: Sân vận động huyện.

      Tối:

      1- 19g00: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự lễ công bố các tác phẩm và giới thiệu tác giả sáng tác các tác phẩm nhân dịp lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Phú Giáo (20/8/1999 – 20/8/2019) (có chương trình riêng, Phòng VHTT chuẩn bị nội dung). Chánh Văn phòng, các phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự. Địa điểm: Sân vận động huyện

 

* Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 17/8 – 18/8/2019)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Huỳnh Ngọc Ánh - CVP.

- CBCC: Lê Ngọc Dung, Trần Thị Khánh.

 

 

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Mai Hùng Dũng;

- Văn phòng UBND tỉnh BD;

- TT.HU; TT.HĐND;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- Lưu: VT. (LT32)                                                                           

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Tuấn Vinh

 

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 128
Tuần này: 128
Tháng này: 36172
Tổng truy cập: 1020468