Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 05/8/2019 đến ngày 11/8/2019)

02/08/2019 5:12:05 CH
Độ tương phản

Từ ngày 05/08/2019 đến ngày 11/08/2019

Thứ hai 05/8/2019:

Sáng

1- 7g15: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Chào cờ. Mời: tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong Trụ sở HĐND, UBND huyện cùng dự Chào cờ. Địa điểm: Sân cờ Trụ sở Huyện ủy.

2- 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự tiếp Đoàn công tác của Bộ Nội vụ. Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

 

Thứ ba 06/8/2019:

Sáng

1- 7g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương trực tiếp công dân. Mời: Lãnh đạo thanh tra huyện. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

2- 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo do Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức. Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Chiều:

1- 14g00: Họp giao ban Chủ tịch với các Phó Chủ tịch UBND huyện. Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

 

Thứ tư 07/8/2019:

Sáng:

1- 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt, Trần Hồng Dung dự họp BTV Huyện ủy thông qua ý định diễn tập năm 2019 của 02 xã An Bình và An Thái (Ban CHQS huyện và Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung). Mời Trưởng Phòng Kinh tế huyện Trương Thanh Hóa. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

2- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự gặp gỡ với đại diện các ngành hàng và các doanh nghiệp đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Triễn lãm Bình Dương (Đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chiều:

 

Thứ năm 08/8/2019:

Sáng:

1- 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Hội nghị trực tuyến giữa Tỉnh và Huyện sơ kết ATGT 6 tháng đầu năm 2019. Mời: Trưởng Công an huyện, Trưởng Phòng QLĐT,  Thành viên Ban ATGT huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Trưởng Công an các xã, thị trấn (Công an huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần tham dự). Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến huyện (Hội trường A – UBND huyện)

2- 7g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Đại hội Kế hoạch hóa gia đình huyện Phú Giáo nhiệm kỳ IV (2019-2024). Địa điểm: Hội trường Khối vận huyện.

3-  7g30: Trưởng ban Tiếp Công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân. Mời: Phó Chánh Thanh tra huyện Nguyễn Hồng Hoa, Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

1- 13g30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự Hội nghị tổng kết 10 năm  thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 xã An Thái. Địa điểm: UBND xã An Thái.

 

Thứ sáu 09/8/2019:

Sáng:

1- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp Hội đồng bồi thường giải tỏa và tái định cư công trình xây dựng đường ĐH517, đường ĐH519, đường Trần Quang Diệu nối dài (Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần tham dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

Chiều:

  1.  13g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp mặt cán bộ đoàn khối cơ quan huyện Phú Giáo giai đoạn 1999 – 2019, Chánh văn phòng, các phó chánh văn phòng cùng dự. Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

2- 15g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự trận chung kết và bế mạc giải vô địch Bóng đá Nam huyện Phú Giáo năm 2019. Địa điểm: Sân vận động huyện Phú Giáo.

 

 

* Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 10/8 – 11/8/2019)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Nguyễn Tuấn Vinh - PCVP.

- CBCC: Trương Thanh Trâm, Nguyễn Thị Mai.

 

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Mai Hùng Dũng;

- Văn phòng UBND tỉnh BD;

- TT.HU; TT.HĐND;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- Lưu: VT. (LT31)                                                                           

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Tuấn Vinh

 

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 3230
Tuần này: 32774
Tháng này: 36004
Tổng truy cập: 1020300