Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 31/2019 (29/7 - 02/8/2019)

26/07/2019 4:11:33 CH
Độ tương phản

Từ ngày 29/07/2019 đến ngày 02/08/2019

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                        Phú Giáo, ngày 26 tháng 7 năm 2019  

                          *

             Số 31 - LLV/HU

                                                                                                   

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 29/7 đến 02/8/2019)

-----

Thứ hai (ngày 29/7):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Trần Hồng Dung, UVTV - PCT. UBND huyện dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Đảng bộ xã An Long.

                                  Địa điểm: Hội trường UBND xã An Long.

Chiều 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự chỉ đạo cuộc họp của Ban Chăm sóc sức khỏe cán bộ huyện (có chương trình riêng - BTC Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

* Thành phần dự: Các đ/c thành viên theo Quyết định số 2084-QĐ/HU, ngày 06/5/2019 của BTV Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ ba (ngày 30/7):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy và đ/c Đoàn Văn Đồng, PBT - CT. UBND huyện dự Hội nghị sơ kết công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019 (theo Công văn số 2471-CV/TU, ngày  24/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

* Cùng dự: Đ/c Vũ Hải Lý, HUV - CVP Huyện ủy - Tổ trưởng Tổ công tác Nội chính huyện.

                                         Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

- TTHU ủy quyền đ/c Phan Văn Chung, UVTV - Trưởng Công an huyện dự Hội nghị triển khai Luật xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trí của người nước ngoài tại Việt Nam và Hướng dẫn công tác khai báo tạm trú của người nước ngoài trên nền Internet.

                                   Địa điểm: Hội trường A - Công an huyện.

Chiều 13 giờ 15’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự tiếp và làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ về tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật, tín ngưỡng tôn giáo (có chương trình riêng).

                                    Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

Thứ tư (ngày 31/7):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp thông qua báo cáo tiến độ kết quả chuẩn bị kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện Phú Giáo (20/8/1999 - 20/8/2019) (BTC Lễ chuẩn bị nội dung).

* Thành phần dự:  Các đồng chí thành viên Ban tổ chức Lễ kỷ niệm theo Quyết định số 2039-QĐ/HU, ngày 02/4/2019 của BTV Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy - CT. MTTQVN huyện chủ trì họp thông qua báo cáo kết quả thực hiện công tác phối hợp các đơn vị Quân đội đứng trên địa bàn làm công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2019; Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo phối hợp các đơn vị bộ đội làm công tác dân vận huyện Phú Giáo.

* Thành phần dự: Các đồng chí thành viên theo Quyết định số 2160-QĐ/HU, ngày 11/7/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ năm (ngày 01/8):

Sáng 07 giờ 30’:

- Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

- TTHU ủy quyền lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Hội CTĐ huyện Phú Giáo lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

                                 Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

09 giờ 00’: TTHU nghe BTC Huyện ủy báo cáo quy trình công tác cán bộ (BTC Huyện ủy và Phòng Nội vụ huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Đ/c Võ Thanh Hoàng, UVTV - Trưởng BTC Huyện ủy.

+ Đ/c Lê Ngọc Hiền, HUV - Trưởng Phòng NV huyện.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

10 giờ 00’: TTHU dự tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của UBKT Tỉnh ủy về thông qua dự thảo báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với BTV Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Phú Giáo.

* Thành phần dự:

+ Trưởng các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy;

+ UV. UBKT Huyện ủy;

+ Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ sáu (ngày 02/8):

Sáng 08 giờ 00’: TTHU chủ trì Hội nghị BCH, BTV và Hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện để thực hiện quy trình công tác cán bộ (Theo Thông báo số 429-TB/HU, ngày 26/7/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy).

* Thời gian cụ thể:

+ 08 giờ 00’ - 09 giờ 00’: Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 28.

+ 09 giờ 05’ - 09 giờ 35’: Hội nghị BTV Huyện ủy.

+ 09 giờ 40’ - 10 giờ 35’: Hội nghị cán bộ chủ chốt.

+ 10 giờ 40’: Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 29.

                                 Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ huyện.

07 giờ 00’: TTHU ủy quyền lãnh đạo BDV Huyện ủy dự Lễ phát động chiến dịch truyền thông về Bảo vệ chăm sóc trẻ em - Phòng ngừa, giảm thiểu lao động và phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em huyện Phú Giáo năm 2019.

                         Địa điểm: Hội trường Trung tâm VH - TT - TT huyện.

Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                                   T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG

- TTTU, VPTU,                                                                                                     

- Đ/c Nguyễn Hoàng Châu,

UVTV - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy,                                               

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                      

- Các Chi, Đảng bộ cơ sở,                             

- Các ban, ngành, đoàn thể Huyện,

- Hộp thư Công vụ,                                                                                     Vũ Hải Lý

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                                                                    

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 92
Tuần này: 92
Tháng này: 36136
Tổng truy cập: 1020432