Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú GIáo tuần 28/2019 (08/7 - 12/7/2019)

05/07/2019 4:27:05 CH
Độ tương phản

Từ ngày 08/07/2019 đến ngày 12/07/2019

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                       Phú Giáo, ngày       tháng 7 năm 2019  

                          *

            Số 28a - LLV/HU                                                           

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 08/7 đến 12/7/2019)

-----

Thứ hai (ngày 08/7):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Đảng bộ thị trấn Phước Vĩnh.

Địa điểm: Hội trường UBND thị trấn Phước Vĩnh.

Thứ ba (ngày 09/7):

Sáng 07 giờ 30’:

                       - Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đ/c Võ Thanh Hoàng, UVTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tỉnh Bình Dương.

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

                       - Đ/c Đoàn Văn Đồng, Phó Bí thư - CT. UBND huyện dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Đảng bộ xã Vĩnh Hòa.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Vĩnh Hòa.

                       - Đ/c Tô Văn Đạt, UVTV - Phó CT. UBND huyện dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Đảng bộ xã Tam Lập.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Tam Lập.

08 giờ 00’: Thường trực Huyện ủy ủy quyền đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy, CT. UBMTQ huyện dự Hội nghị tôn vinh cá nhân Hiến máu tình nguyện 03 lần năm 2019 do Hội CTĐ huyện tổ chức.

                                          Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

Chiều 13 giờ 30’: Thường trực Huyện ủy ủy quyền đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy, CT. UBMTQ huyện dự khai mạc Hội thi “Tiếng hát hoa phượng đỏ - Ca khúc học đường” huyện Phú Giáo năm 2019.

Địa điểm: Hội trường trung tâm VH - TT - TT huyện

Thứ tư (ngày 10/7):

Sáng 07 giờ 30’:

- Đ/c Võ Thanh Hoàng, UVTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết công tác xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ xã An Bình.

                                      Địa điểm: Nhà Văn hóa xã An Bình.

Sáng 08 giờ 00’:

- Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy - CT. HĐND huyện chủ trì họp Ban Liên lạc Chiến thắng tỉnh Phước Thành (có Chương trình riêng).

                                   Địa điểm: Phòng họp Ban CHQS huyện.

- Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp Đoàn kiểm tra của Hội Nông dân tỉnh về kiểm tra hoạt động các nguồn vốn và Phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2019.

                                  Địa điểm: Hội trường B - Khối Vận huyện.

- TTHU ủy quyền lãnh đạo BDV Huyện ủy dự họp mặt kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2019) và sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2019.

                                  Địa điểm: Hội trường A - Khối Vận huyện.

Chiều 15 giờ 00’: Thường trực Huyện ủy ủy quyền đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy, CT UBMTQ huyện dự bế mạc Hội thi “Tiếng hát hoa phượng đỏ - Ca khúc học đường” huyện Phú Giáo năm 2019.

Địa điểm: Hội trường trung tâm VH - TT - TT huyện

Thứ năm (ngày 11/7):

Sáng 07 giờ 30’: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ sáu (ngày 12/7)

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Giáo lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

                              Địa điểm: Hội trường A - Khối Vận huyện.

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy và đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp Chi bộ Khối Đảng định kỳ năm 2019.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Lịch làm việc này thay thư mời họp.

Lịch làm việc này thay thế lịch làm việc số 28-LLV/HU, ngày 05/7/2019
của Huyện ủy Phú Giáo

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                                   T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG

- TTTU, VPTU,                                                                                                     

- Đ/c Nguyễn Hoàng Châu,

UVTV - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy,                                               

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                      

- Các Chi, Đảng bộ cơ sở,                             

- Các ban, ngành, đoàn thể Huyện,

- Hộp thư Công vụ,                                                                                     Vũ Hải Lý

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                                                                    

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 723
Tuần này: 21781
Tháng này: 19483
Tổng truy cập: 1714247