Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 27/2019 (01/7 - 05/7/2019)

28/06/2019 2:46:26 CH
Độ tương phản

Từ ngày 01/07/2019 đến ngày 05/07/2019

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                  Phú Giáo, ngày 28 tháng 6 năm 2019  

                          *

            Số 27 - LLV/HU

                        

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 01/7 đến 05/7/2019)

-----

Thứ hai (ngày 01/7):

Sáng  07 giờ 15’: Thường trực Huyện ủy, cán bộ, công chức Huyện ủy,  HĐND - UBND Huyện chào cờ Tổ quốc đầu tuần.

07 giờ 30’: TTHU ủy quyền lãnh đạo Huyện đoàn dự Khai mạc Chương trình “Học kỳ Quân đội” huyện Phú Giáo lần thứ V - Hè năm 2019.

                                         Địa điểm: Lữ đoàn Đặc công 429.

08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết công tác tôn giáo, tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2019 (theo Công văn 2412 -CV/TU, ngày 26/6/2019 của Tỉnh ủy).

* Cùng dự:

+ Đ/c Trần Hồng Dung, UVTV - PCT. UBND huyện;

+ Đ/c Nguyễn Văn Tư, Phó BDV Huyện ủy.

                                         Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

Chiều 13 giờ 30’:

- Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy - CT. HĐND huyện tham gia Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát Công an tỉnh Bình Dương.

                                      Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban Khối Đảng định kỳ quý II/2019.

* Thành phần dự:

+ Trưởng, Phó các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy;

+ Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm BDCT Huyện;

+ Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.

                                    (Cùng dự đ/c Hùng, đ/c Tú  - CV.VPHU) 

                              Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

 

 

Thứ ba (ngày 02/7):

Sáng 07 giờ 30’:

- Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy trực tiếp công dân định kỳ.

                                         Địa điểm: Phòng Tiếp dân huyện.

- Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2019.

* Mời dự: Đ/c Võ Châu Loan, UVTV - CN. UBKT Huyện ủy.

                                         Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

- Đ/c Trần Hồng Dung, UVTV - PCT. UBND huyện dự Hội nghị sơ kết công tác xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ xã An Long.

                                  Địa điểm: Hội trường UBND xã An Long.

- TTHU ủy quyền đ/c Ngô Đình Thanh, HUV - PCT. HĐND huyện dự Hội nghị sơ kết công tác xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ xã An Thái.

                                   Địa điểm: Hội trường UBND xã An Thái.

- TTHU ủy quyền lãnh đạo BDV Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào Nông dân 6 tháng đầu năm 2019.

                                  Địa điểm: Hội trường A - Khối Vận huyện.

Chiều 14 giờ 00’: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ tư (ngày 03/7):

Sáng 07 giờ 30’:  Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 27 (mở rộng) khóa IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Theo Thông báo số 419-TB/HU, ngày 27/6/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy).

                                 Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ huyện.

08 giờ 00’: TTHU ủy quyền đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy - CT. UBMTTQVN huyện dự Hội nghị BCH lần thứ 8 (mở rộng) sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Phụ nữ tỉnh 2016 - 2021 và sơ kết công tác Hội, phong trào Phụ nữ 6 tháng đầu năm 2019.

                          Địa điểm: Hội trường A - UBND TP. Thủ Dầu Một.

Thứ năm (ngày 04/7):

Sáng 07 giờ 30’:  TTHU dự kỳ họp HĐND huyện lần thứ 8 (khóa IV), nhiệm kỳ 2016 - 2021 (cả ngày).

                                    Địa điểm: Hội trường A - UBND Huyện.

 

Thứ sáu (ngày 05/7)

Sáng 07 giờ 30’: TTHU dự kỳ họp HĐND huyện lần thứ 8 (khóa IV), nhiệm kỳ 2016 - 2021.

                                    Địa điểm: Hội trường A - UBND Huyện.

Chiều 13 giờ 30’ đến ngày 09/7/2019: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy - CT. HĐND huyện tham gia Đoàn công tác của Ban Pháp chế HĐND tỉnh (có chương trình riêng).

Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                                   T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG

- TTTU, VPTU,                                                                                                     

- Đ/c Nguyễn Hoàng Châu,

UVTV - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy,                                               

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                      

- Các Chi, Đảng bộ cơ sở,                             

- Các ban, ngành, đoàn thể Huyện,

- Hộp thư Công vụ,                                                                                     Vũ Hải Lý

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                                                                    

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2719
Tuần này: 21781
Tháng này: 21479
Tổng truy cập: 1716243