Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 24/6/2019 đến ngày 30/6/2019)

22/06/2019 9:06:47 SA
Độ tương phản

Từ ngày 24/06/2019 đến ngày 30/06/2019

Thứ hai 24/6/2019:

Sáng

1- 8g00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2019 mở rộng (họp trực tuyến). Mời: Thường trực HĐND huyện, Thủ trưởng các ngành: Công an huyện, Ban CHQS huyện, Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp, TCKH, QLĐT, TNMT, Kinh tế, LĐTB&XH, Y tế, GD&ĐT, VHTT, Ban QLDA ĐTXD, XN CTCC, Trung tâm VHTT-TT, Trung tâm PTQĐ, Đài Truyền thanh, Trung tâm GDNN-GDTX; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND huyện (Hội trường A – UBND huyện).

2- 7g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự Hội nghị sơ kết công tác xây dựng hệ thống chính trị 06 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ xã Tân Long. Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Long.

Chiều:

1- 14g00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2019 mở rộng (họp trực tuyến). Mời: Thường trực HĐND huyện, Thủ trưởng các ngành: Công an huyện, Ban CHQS huyện, Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp, TCKH, QLĐT, TNMT, Kinh tế, LĐTB&XH, Y tế, GD&ĐT, VHTT, Ban QLDA ĐTXD, XN CTCC, Trung tâm VHTT-TT, Trung tâm PTQĐ, Đài Truyền thanh, Trung tâm GDNN-GDTX; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND huyện (Hội trường A – UBND huyện).

Thứ ba 25/6/2019:

Sáng

1- 7g30: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến triển khai quán triệt một số văn bản của Trung ương. Mời: Trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường A  – UBND huyện.

2- 9g30: Họp giao ban Chủ tịch với các Phó Chủ tịch UBND huyện nghe thông qua các nội dung: nghe báo cáo công tác cán bộ huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung); nghe báo cáo sử dụng nguồn kinh phí kết dư năm 2018; dự kiến bổ sung nguồn cải cách tiền lương và vốn kết dư ngân sách tỉnh (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung). Mời: Lãnh đạo Phòng Nội vụ (Nội dung 1), Phòng TCKH (Nội dung 2). Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

3- 7g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Ngô Đình Thanh dự kỳ họp thứ 8, HĐND xã An Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Địa điểm: Nhà Văn hóa xã An Bình.

4- 9g00: Ủy quyền lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin huyện dự họp góp ý quy chế phối hợp xử lý quảng cáo rao vặt sai quy định trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh (Tầng 14, tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh).

5- 7g30: Ủy quyền Phó Chánh Thanh tra huyện Nguyễn Hồng Liên trực tiếp công dân. Mời: Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Trung tâm PTQĐ, Hội Nông dân huyện. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

1- 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp thông qua báo cáo thực hiện lời hứa tại Kỳ họp HĐND lần thứ 7. Mời Thủ trưởng các ngành: TCKH, QLĐT, VHTT, GDĐT, Y tế, Trung tâm Y tế, Ban QLDA-ĐTXD, Trung tâm PTQĐ. Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

2- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự Phiên họp UBND tỉnh thông qua các nội dung: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án công trình phải thu hồi đất thực hiện trong năm 2019; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Chế độ hỗ trợ cho nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định các khoản đóng góp, chế độ miễn, giảm và hỗ trợ cho người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc; mức hỗ trợ cho người cai nghiện tự nguyện trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Đề án thành lập 04 phường: Hội Nghĩa, Vĩnh Tân, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp thuộc thị xã Tân Uyên; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Đề án thành lập thành phố Thuận An; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Đề án thành lập thành phố Dĩ An. Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

3- 13g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện QCDC, công tác tôn giáo, công tác dân vận và công tác phối hợp với các đơn vị bộ đội làm dân vận 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; triển khai Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng nòng cốt Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. Phòng họp BTV Huyện ủy.

4- 13g30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Lao động TBXH dự trao đổi, đối thoại trực tiếp với trẻ em tại Diễn đàn trẻ em tỉnh Bình Dương. Địa điểm: Hội trường (sảnh Thượng Uyển) nhà hàng khách sạn Thắng Lợi, số 121 đường Thích Quảng Đức, phường Phú Cường, TP. TDM, tỉnh Bình Dương.

Thứ tư 26/6/2019:

Sáng:

1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì Hội nghị Sơ kết công tác ATGT 06 tháng đầu năm 2019 (Công an huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần tham dự). Thành phần tham dự: Thành viên Ban ATGT huyện theo Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND huyện Phú Giáo. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường A  – UBND huyện.

2- 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự Hội nghị sơ kết công tác xây dựng hệ thống chính trị 06 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ xã Tam Lập. Địa điểm: Hội trường UBND xã Tam Lập.

3- 6g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Lễ ra quân tuyên truyền Ngày toàn dân tham gia phòng chống ma túy 26/6 (Công an huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần tham dự). Địa điểm: UBND xã Phước Hòa.

4- 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự sơ kết 05 năm thực hiện NQ 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của BCH Trung ương (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Địa điểm: Hội trường Trung tâm VH-TT-TT huyện.

Chiều:

1- 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp thông qua Kế hoạch Lãnh đạo thực hiện các điểm dự án trọng điểm trên địa bàn huyện (Ban QLDA-ĐTXD phối hợp Phòng TCKH, Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung). Mời: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt, Lãnh đạo Ban QLDA-ĐTXD, Phòng TCKH, Trung tâm PTQĐ. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Lê Văn Hùng cùng dự. Địa điểm: Hội trường B  – UBND huyện.

2- 13g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp thông qua phương án giá đất đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần tham dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

3- 15g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp làm việc với các ngành về tháo gỡ, khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải tỏa 02 công trình: Nâng cấp, mở rộng đường ĐH519, xã Phước Sang, Nâng cấp, láng nhựa đường ĐH517, xã Tân Long; Hỗ trợ và tái định cư công trình đường ĐH514, xã Phước Hòa (Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung). Mời: Lãnh đạo các ngành: TNMT, TCKH, QLĐT, Ban QLDA-ĐTXD, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Điện lực, Chủ tịch UBND các xã Phước Sang, Phước Hòa, Tân Long. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

Thứ năm 27/6/2019:

Sáng:

1- 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

2- 9g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp Thường trực Huyện ủy nghe báo cáo công tác cán bộ huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung). Mời Trưởng Phòng Nội vụ Lê Ngọc Hiền. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

3- 7g30: Trưởng ban Tiếp Công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân. Mời: Phó Trưởng Phòng TNMT Đoàn Văn Như Phong, Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

1- 13g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Địa điểm: Hội trường A HĐND tỉnh – tầng 15 tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

2- 14g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Ngô Đình Thanh dự họp giao ban Thường trực HĐND chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp giữa năm 2019 HĐND Huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Mời: 02 Phó Ban HĐND huyện. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

3- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp nghe báo cáo kết quả ra soát tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện (BHXH huyện chuẩn bị báo cáo). Mời Lãnh đạo BHXH huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

Tối:

1- 19g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Lễ Khai mạc Ngày hội Gia đình các tỉnh Đông Nam bộ lần thứ X – năm 2019. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh Bình Dương (Số 05 đường 30/4, phường Phú Hòa, TP. TDM, tỉnh Bình Dương).

Thứ sáu 28/6/2019:

Sáng:

1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp BTV Huyện ủy (cả ngày) thông qua các nội dung:

1) Báo cáo tình hình KTXH - QPAN 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (VP.HĐND - UBND Huyện chuẩn bị nội dung).

2) Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách, xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm 2019; Kế hoạch 06 tháng cuối năm 2019. Thông qua bổ sung dự toán thu, chi ngân sách và điều chỉnh vốn đầu tư XDCB năm 2019. Báo cáo tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018 (Ban QLDA và Phòng TCKH Huyện chuẩn bị nội dung).

3) Báo cáo tình hình công tác xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

4) Nội dung chương trình kỳ họp giữa năm 2019 HĐND Huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (TT. HĐND Huyện chuẩn bị nội dung).

5) Dự thảo Thông báo Kết luận kiểm tra 10 năm việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” (Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 2086-QĐ/HU, ngày 06/5/2019 của BTV Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

6) Dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra về việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện QĐ số 711-QĐ/TU, ngày 11/5/2018 của TUBD về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (ĐKT theo QĐ số 2074-QĐ/HU, ngày 03/5/2019 của BTV Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

7) Hồ sơ phát triển đảng viên mới và hồ sơ chuyển Đảng chính thức.

Mời: Trưởng phòng TCKH Nguyễn Thị Thu Hương (Nội dung 02); Phó Giám đốc Ban QLDA – ĐTXD Ngô Minh Chánh (Nội dung 02). Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh (Nội dung 01,02,04), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc (Nội dung 01) cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

2- 11g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự chúc mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương.

3- 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Kỳ họp lần thứ 9 - HĐND xã Phước Hòa, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Địa điểm: Hội trường B - UBND xã Phước Hòa.

4- 7g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Ngô Đình Thanh dự Kỳ họp lần thứ 8 - HĐND xã An Thái khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Địa điểm: Hội trường xã An Thái.

Tối:

1- 19g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Lễ Bế mạc Ngày hội Gia đình các tỉnh Đông Nam bộ lần thứ X – năm 2019. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh Bình Dương (Số 05 đường 30/4, phường Phú Hòa, TP. TDM, tỉnh Bình Dương).

 

* Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 29/6 – 30/6/2019)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Nguyễn Tuấn Vinh - PCVP.

- CBCC: Trương Thanh Trâm, Nguyễn Thị Mai.

 

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Mai Hùng Dũng;

- Văn phòng UBND tỉnh BD;

- TT.HU; TT.HĐND;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- Lưu: VT. (LT25)                                                                           

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

(đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Vinh

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1456
Tuần này: 15852
Tháng này: 51896
Tổng truy cập: 1036192