Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 24/2019 (10/6 - 14/6/2019)

07/06/2019 3:26:02 CH
Độ tương phản

Từ ngày 10/06/2019 đến ngày 14/06/2019

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                  Phú Giáo, ngày 07 tháng 6 năm 2019  

                          *

            Số 24 - LLV/HU

                        

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 10/6 đến 14/6/2019)

-----

Thứ hai (ngày 10/6):

Sáng 08 giờ 00’: TTHU ủy quyền đ/c Võ Thanh Hoàng, UVTV - Trưởng BTC Huyện ủy công bố và trao Quyết định chỉ định Chi ủy viên và Bí thư Chi bộ cơ sở Khối Vận huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

* Mời dự:

+ Đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy - CT. UB.MTTQVN huyện;

+ Lãnh đạo BTC Huyện ủy.

+ Các đồng chí cấp ủy Chi bộ Khối Vận huyện;

+ Đ/c Trịnh Đức Dũng, CT. Hội Nông dân huyện;

+ Đ/c Nguyễn Thị Bích Vân, PCT. MTTQVN huyện.

                                  Địa điểm: Hội trường B - Khối Vận huyện.

Thứ ba (ngày 11/6):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy - CT. HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại xã An Thái.

                                   Địa điểm: Hội trường UBND xã An Thái.

Chiều 13 giờ 30’: TTHU trao Quyết định nghỉ hưu cho đ/c Trần Văn Sơn, nguyên HUV - nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện (Phòng Nội vụ huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Lãnh đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện;

+ Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

14 giờ 30’: TTHU nghe thông qua các nội dung tiếp và làm việc với Đoàn công tác của lãnh đạo Tỉnh.

* Mời dự:

+ Lãnh đạo UBND huyện;

+ Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy;

+ Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy;

+ Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ tư (ngày 12/6):

Cả ngày: TTHU dự kỳ họp lần thứ 48 - UBND huyện.

                                    Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

Thứ năm (ngày 13/6):

Sáng 07 giờ 30’: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ sáu (ngày 14/6):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội thi “Tiếng hát Cựu Chiến binh” lần thứ 16 năm 2019.

                                  Địa điểm: Hội trường A - Khối Vận huyện.

08 giờ 00’: Đ/c Võ Châu Loan, UVTV - CN. UBKT Huyện ủy dự kỳ họp bất thường HĐND xã An Thái khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

                                   Địa điểm: Hội trường UBND xã An Thái.

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy và đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp Chi bộ Khối Đảng định kỳ năm 2019.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                                   T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

- TTTU, VPTU,                                                                                                     

- Đ/c Nguyễn Hoàng Châu,

UVTV - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy,                                               

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                      

- Các Chi, Đảng bộ cơ sở,                 

- Các ban, ngành, đoàn thể Huyện,

- Hộp thư Công vụ,                                                                       Nguyễn Thị Kiều Hương

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                                                                    

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 813
Tuần này: 4036
Tháng này: 23083
Tổng truy cập: 570890