Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 23/2019 (03/6 - 07/6/2019)

31/05/2019 3:43:57 CH
Độ tương phản

Từ ngày 03/06/2019 đến ngày 07/06/2019

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                  Phú Giáo, ngày 31 tháng 5 năm 2019  

                          *

            Số 23 - LLV/HU

                        

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 03/6 đến 07/6/2019)

-----

Thứ hai (ngày 03/6):

Sáng  07 giờ 15’: Thường trực Huyện ủy, cán bộ, công chức Huyện ủy,  HĐND - UBND Huyện chào cờ Tổ quốc đầu tuần.

Thứ ba (ngày 04/6):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy - CT. HĐND huyện trực tiếp dân định kỳ.

                                         Địa điểm: Phòng Tiếp dân huyện.

Thứ tư (ngày 05/6):

Sáng 07 giờ 30’: BTV Huyện ủy đi thăm, tặng và chúc thọ, mừng thọ Người Cao tuổi huyện Phú Giáo năm 2019 (theo Thông báo số 187/TB-UBND, ngày 17/5/2019 của Ủy ban Nhân dân huyện).

08 giờ 00’: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

09 giờ 00’: Thường trực Huyện ủy nghe thông qua công tác chuẩn bị lễ kỉ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện Phú Giáo (20/8/1999 - 20/8/2019) (UBND huyện chuẩn bị nội dung).

Thành phần dự:

+ Đ/c Trần Hồng Dung, UVTV - PCT. UBND huyện;

+ Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương, HUV - Trưởng Phòng TCKH huyện;

+ Đ/c Phạm Văn Nghĩa, Trưởng Phòng VH - TT huyện;

+ Đ/c Ngô Thế Huy, GĐ Trung tâm VH - TT - TT huyện;

+ LĐ Văn phòng Huyện ủy;

+ LĐ Văn phòng HĐND - UBND huyện;

+ Đơn vị tư vấn (UBND huyện mời).

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

 

10 giờ 30’: TTHU nghe, cho ý kiến thiết kế Cổng chào và biểu tượng của huyện Phú Giáo (Phòng VH - TT huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Đ/c Trần Hồng Dung, UVTV - PCT. UBND huyện;

+ Đ/c Phạm Văn Nghĩa, Trưởng Phòng VHTT huyện;

+ Đ/c Ngô Thế Huy, GĐ. Trung tâm VH - TT - TT huyện;

+ LĐ Văn phòng Huyện ủy;

+ LĐ Văn phòng HĐND - UBND huyện;

+ Đơn vị tư vấn (Phòng VH - TT huyện mời).

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Chiều 13 giờ 30’: TTHU nghe thông qua đề xuất chủ đầu tư thực hiện dự án chỉnh trang, khai thông dòng chảy suối Vàm Vá.

* Thành phần dự:

+ Đ/c Tô Văn Đạt, UVTV - PCT. UBND huyện;

+ LĐ Phòng TNMT huyện;

+ Đ/c Văn Quang Chinh, HUV - Trưởng Phòng QLĐT huyện;

+ Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương, HUV - Trưởng Phòng TCKH huyện;

+ Đ/c Ngô Minh Chánh, PGĐ. Ban QLDA - ĐTXD huyện;

+ LĐ Văn phòng Huyện ủy;

+ LĐ Văn phòng HĐND - UBND huyện;

+ Đơn vị tư vấn (UBND huyện mời).

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

14 giờ 30’:

- Thường trực Huyện ủy nghe thông qua phương án vị trí các khu vực phát triển đô thị; phương án mở các tuyến đường dọc Sông Bé (Phòng QLĐT huyện chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn).

* Thành phần dự:

+ Đ/c Tô Văn Đạt, UVTV - PCT. UBND huyện;

+ LĐ Phòng TNMT huyện;

+ Đ/c Văn Quang Chinh, HUV - Trưởng Phòng QLĐT huyện;

+ Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương, HUV - Trưởng Phòng TCKH huyện;

+ Đ/c Ngô Minh Chánh, PGĐ. Ban QLDA - ĐTXD huyện;

+ Chủ tịch UBND các xã: An Thái và Tam Lập;

+ LĐ Văn phòng Huyện ủy;

+ LĐ Văn phòng HĐND - UBND huyện;

+ Đơn vị tư vấn (Phòng QLĐT huyện mời).

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

15 giờ 30’: Thường trực Huyện ủy nghe Báo Bình Dương trình bày nội dung biên tập đặc san “Phú Giáo 20 năm một chặng đường phát triển”.

Thành phần dự:

+ Đ/c Trịnh Văn Tám, UVTV - Trưởng BTG Huyện ủy;

+ Đ/c Trần Hồng Dung, UVTV - PCT. UBND huyện;

+ Đ/c Lý Thành Công, Trưởng Đài Truyền thanh huyện;

+ Đ/c Phạm Văn Nghĩa, Trưởng Phòng VH - TT huyện;

+ LĐ Văn phòng Huyện ủy;

+ Đại diện Báo Bình Dương (BTG Huyện ủy mời).

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ năm - thứ sáu (ngày 06 - 07/6):

Sáng 07 giờ 30’: Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                                   T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG

- TTTU, VPTU,                                                                                                     

- Đ/c Nguyễn Hoàng Châu,

UVTV - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy,                                               

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                      

- Các Chi, Đảng bộ cơ sở,                 

- Các ban, ngành, đoàn thể Huyện,

- Hộp thư Công vụ,                                                                                     Vũ Hải Lý

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                                                                    

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 763
Tuần này: 3986
Tháng này: 23033
Tổng truy cập: 570840