Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy (Tuần lễ từ 31/12 đến 5/1/2019)

29/12/2018 6:43:42 SA
Độ tương phản

Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 05/01/2019

Thứ hai 31/12/2018:

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn được nghỉ làm việc (do đổi ngày làm việc theo Thông báo số 906/TB-UBND ngày 13/12/2018 của UBND huyện). Các cơ quan, ban ngành huyện, UBND các xã, thị trấn phân công trực cơ quan và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Tết Dương lịch theo Công văn số 1410/UBND-TH ngày 28/12/2018 của UBND huyện.

Trực cơ quan: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung, Phó Trưởng ban KTXH-HĐND huyện Trần Thị Hồng Vân, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh (SĐT 0918596720), Chuyên viên Lê Văn Hùng, Đặng Văn Tuấn, Võ Thị Ngọc Trâm, Trần Thị Khánh.

Thứ ba 01/01/2019:

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn được nghỉ nhân dịp Lễ Tết Dương lịch năm 2019 theo Thông báo số 906/TB-UBND ngày 13/12/2018 của UBND huyện. Các cơ quan, ban ngành huyện, UBND các xã, thị trấn phân công trực cơ quan và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Tết Dương lịch theo Công văn số 1410/UBND-TH ngày 28/12/2018 của UBND huyện.

Trực cơ quan: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Phạm Văn Cảnh, Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh (SĐT 0909568389), Chuyên viên Nguyễn Thị Mai, Trương Thanh Trâm, Nguyễn Toàn Quốc, Võ Thị Ngọc Trâm, Bùi Thị Hồng, Trần Thị Mỹ Linh.

Thứ tư 02/01/2019:

Sáng:

 - 8g00: Họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện. Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Chuyên viên Bùi Thị Hồng cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

Chiều:

1- 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự, chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 của tập thể, cá nhân cấp ủy Chi bộ phòng Tài chính Kế hoạch – QLDA huyện. Địa điểm: Phòng họp CB. TCKH - QLDA huyện.

2- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự, chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 của tập thể, cá nhân cấp ủy Chi bộ Chi cục Thuế huyện. Địa điểm: Phòng họp Chi cục thuế.

3- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự, chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 của tập thể, cá nhân cấp ủy Chi bộ phòng Lao động Thương binh và Xã hội. Địa điểm: Phòng họp Chi bộ Phòng LĐTB&XH huyện.

Thứ năm 03/01/2019:

Sáng:

1- 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự, chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 của tập thể, cá nhân cấp ủy Chi bộ Thanh tra – tư pháp. Địa điểm: Phòng họp CB Thanh tra - Tư pháp huyện.

2- 8g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự, chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 của tập thể, cá nhân Đảng ủy xã Tân Long. Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Long.

3- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự, chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 của tập thể, cá nhân cấp ủy Chi bộ phòng Kinh tế huyện. Địa điểm: Phòng họp Chi bộ Phòng Kinh tế huyện.

4- 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự, chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 của tập thể, cá nhân cấp ủy Chi bộ Bưu điện huyện. Địa điểm: Bưu điện huyện.

5- 7g30: Trưởng Ban tiếp công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân. Mời: Phó Trưởng phòng TNMT Đoàn Văn Như Phong, Chuyên viên Đặng Văn Tuấn cùng dự. Địa điểm: Trụ sở Tiếp Công dân huyện.

Chiều:

1- 13g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

2- 15g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Lễ kỷ niệm 30 năm ngày Truyền thống Tiểu đoàn Đặc công 60 (06/01/1989 – 06/01/2019). Địa điểm: Tiểu đoàn Đặc công 60.

3- 13g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự, chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 của tập thể, cá nhân cấp ủy Chi bộ phòng Quản lý đô thị huyện. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

4- 13g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự, chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 của tập thể, cá nhân cấp ủy Chi bộ phòng Y tế huyện. Địa điểm: Phòng Y tế huyện.

Thứ sáu 04/01/2019:

Sáng:

1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự, chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 của tập thể, cá nhân cấp ủy Chi bộ phòng Nội vụ. Địa điểm: Phòng họp CB Phòng Nội vụ huyện.

2- 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự, chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 của tập thể, cá nhân Đảng ủy xã Tam Lập. Địa điểm: Hội trường UBND xã Tam Lập.

3- 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự, chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 của tập thể, cá nhân cấp ủy Chi bộ trường THPT Tây Sơn. Địa điểm: Trường THPT Tây Sơn.

4- 8g30: Ủy quyền Trưởng phòng TNMT Trần Văn Sơn dự buổi làm việc của Sở TNMT với bà Nguyễn Thị Phận và bà Trần Thị Hường liên quan đến việc tranh chấp đất đai của bà Trần Thị Hường đối với khu đất tại thị trấn Phước Vĩnh. Địa điểm: Hội trường UBND thị trấn Phước Vĩnh.

5- 8g00: Ủy quyền Lãnh đạo phòng LĐTB&XH dự Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2019 và tổng kết hoạt động của Tiểu ban Chỉ huy thống nhất năm 2018 do Nông trường An Bình tổ chức. Địa điểm: Nông trường An Bình.

Chiều:

1- 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự, chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 của tập thể, cá nhân cấp ủy Chi bộ Thi hành án dân sự huyện. Địa điểm: Phòng họp Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

2- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự, chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 của tập thể, cá nhân cấp ủy Chi bộ Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh huyện Phú Giáo. Địa điểm: Phòng họp Ngân hàng NNPTNT huyện.

Thứ bảy 05/01/2019:

Sáng:

1- 7g30: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn đi làm việc bù cho ngày nghỉ được hoán đổi theo Thông báo số 906/TB-UBND ngày 13/12/2018 của UBND huyện.

2- 8g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn Đặc công bộ 429 (04/02/1969 - 04/02/2019) và đón nhân huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng III. Địa điểm: Lữ đoàn Đặc công Bộ 429.

3- 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự, chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 của tập thể, cá nhân Chi bộ Kho bạc. Địa điểm: Phòng họp CB. Kho bạc.

4- 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự khai mạc giải đua xe đạp Truyền hình Bình Dương mở rộng lần thứ VI năm 2019 – Cúp Tôn Đại Thiên Lộc. Địa điểm: Bia chiến thắng Phước Thành – thị trấn Phước Vĩnh.

Chủ nhật 06/01/2019:

Sáng:

  - 10g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự tặng quà cho người nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

        * Trực cơ quan (Chủ nhật: 06/01/2019)

            - Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện:  Huỳnh Ngọc Ánh - CVP.

            - CBCC: Bùi Thị Hồng, Trần Thị Khánh.

                                  Thông báo này thay thư mời họp

 

 

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Huỳnh Ngọc Ánh

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 677
Tuần này: 5027
Tháng này: 17156
Tổng truy cập: 386535