Lịch làm viêc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 38/2020 (14/9 - 18/9/2020)

11/09/2020 3:35:53 CH
Độ tương phản

Từ ngày 14/09/2020 đến ngày 18/09/2020

  ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                        Phú Giáo, ngày 11 tháng 9 năm 2020  

                          *

             Số 38 - LLV/HU

                         

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 14/9 đến 18/9/2020)

-----

Thứ hai (ngày 14/9):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự, chỉ đạo Đại hội Hội Người mù huyện Phú Giáo lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                                        Địa điểm: HT A - Khối Vận huyện.

Thứ ba (ngày 15/9):

Sáng 08 giờ 00’:

- Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

* Cùng dự: Đ/c Võ Châu Loan, UVTV - CN.UBKT Huyện ủy - Chánh Thanh tra Nhà nước huyện.

                                               Địa điểm: HT B - Tỉnh ủy.

- TTHU ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy - CT. UBMTTQVN huyện dự Hội thảo “Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng” do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức.

                                        Địa điểm: HT A - Khối Vận huyện.

Chiều 14 giờ 00’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy và đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp Chi bộ Khối Đảng định kỳ năm 2020.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ tư (ngày 16/9):

Sáng 08 giờ 00’: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua các nội dung:

1. Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Giáo đến năm 2040 (Phòng QLĐT huyện chuẩn bị nội dung).

2. Công tác cán bộ (BTC Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Các đồng chí UV. BTV Huyện ủy.

+ Đ/c Vũ Hải Lý, HUV - CVP Huyện ủy.

+ Đ/c Văn Quang Chinh, HUV - Trưởng Phòng QLĐT huyện (nội dung 01).

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Chiều 14 giờ 00’:

- Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp và làm việc với Thường trực Tỉnh đoàn (có chương trình riêng).

* Thành phần dự:

+ Đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy - CT. UBMTTQVN huyện.

+ Đại diện lãnh đạo BTC Huyện ủy.

+ Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy.

+ Đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Huyện đoàn.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

- Đ/c Võ Châu Loan, UVTV - CN. UBKT Huyện ủy - Chánh Thanh tra huyện - Trưởng đoàn chủ trì Đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí HUV - Chủ tịch Hội Nông dân huyện trong việc sử dụng, quản lý các nguồn Quỹ của Hội Nông dân huyện.

* Thành phần dự: Theo Quyết định số 64-QĐ/HU, ngày 07/9/2020 của BTV Huyện ủy.

                                 Địa điểm: Phòng họp Hội Nông dân huyện.

Thứ năm (ngày 17/9):

Sáng 08 giờ 00’:

- Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

- Đ/c Võ Thanh Hoàng, UVTV - Trưởng BTC Huyện ủy - Trưởng Ban Kinh tế Xã hội HĐND huyện - Trưởng đoàn chủ trì Đoàn giám sát chuyên đề về việc thực hiện ủy nhiệm thu thuế phi nông nghiệp đối với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Giáo đối với 03 xã An Long, Tân Long và Phước Hòa.

* Thành phần dự: Theo Quyết định số 98/QĐ-HĐND, ngày 03/9/2020 của HĐND huyện.

                                      Địa điểm: HT UBND xã Phước Hòa.

Chiều 14 giờ 00’: Đ/c Võ Thanh Hoàng, UVTV - Trưởng BTC Huyện ủy - Trưởng Ban Kinh tế Xã hội HĐND huyện - Trưởng đoàn chủ trì Đoàn giám sát chuyên đề về việc thực hiện ủy nhiệm thu thuế phi nông nghiệp đối với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Giáo đối với 04 xã - thị trấn: An Bình, Vĩnh Hòa, Tam Lập và Phước Vĩnh.

* Thành phần dự: Theo Quyết định số 98/QĐ-HĐND, ngày 03/9/2020 của HĐND huyện.

                                        Địa điểm: HT UBND xã Vĩnh Hòa.

Thứ sáu (ngày 18/9):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết phong trào thi đua cán bộ, hội viên gương mẫu giữ vững khí tiết, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ và họp mặt kỷ niệm 59 năm Ngày Chiến thắng Phước Thành (18/9/1961 - 18/9/2020).

                                        Địa điểm: HT A - Khối Vận huyện.

 

08 giờ 00’:

- Đ/c Võ Thanh Hoàng, UVTV - Trưởng BTC Huyện ủy - Trưởng Ban Kinh tế Xã hội HĐND huyện - Trưởng đoàn chủ trì Đoàn giám sát chuyên đề về việc thực hiện ủy nhiệm thu thuế phi nông nghiệp đối với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Giáo đối với 04 xã: An Linh, Tân Hiệp, An Thái và Phước Sang.

* Thành phần dự: Theo Quyết định số 98/QĐ-HĐND, ngày 03/9/2020 của HĐND huyện.

                                        Địa điểm: HT UBND xã Tân Hiệp.

- TTHU ủy nhiệm đ/c Trịnh Văn Tám, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - GĐ. Trung tâm BDCT huyện chủ trì Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 9/2020 (điểm cầu huyện).

* Thành phần dự:

+ Báo cáo viên cấp tỉnh đang công tác tại huyện (BTG Huyện ủy mời).

+ Báo cáo viên cấp huyện (BTG Huyện ủy mời).

+ Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội huyện (BTG Huyện ủy mời).

                                          Địa điểm: HT A - UBND huyện.

 

 

- TTHU ủy nhiệm đ/c Đoàn Thị Thúy Phượng, HUV - Bí thư Huyện ủy dự Tọa đàm nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niện tỉnh Bình Dương do Tỉnh đoàn tổ chức.

                                        Địa điểm: HT B - Thành ủy TDM.

                                      Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                                     T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG

- TTTU, VPTU,                                                                                                     

- Đ/c Nguyễn Hoàng Châu,

UVTV - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy,                                               

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                      

- Các Chi, Đảng bộ cơ sở,                             

- Các ban, ngành, đoàn thể Huyện,

- Hộp thư Công vụ,                                                                                     Vũ Hải Lý

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                                                                    

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1531
Tuần này: 6952
Tháng này: 49740
Tổng truy cập: 2008453