Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 37/2020 (07/9 - 11/9/2020)

04/09/2020 4:08:41 CH
Độ tương phản

Từ ngày 07/09/2020 đến ngày 11/09/2020

  ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                        Phú Giáo, ngày 04 tháng 9 năm 2020  

                          *

             Số 37 - LLV/HU

                         

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 07/9 đến 11/9/2020)

-----

Thứ hai (ngày 07/9):

Sáng 07 giờ 15’: Thường trực Huyện ủy, cán bộ, công chức Huyện ủy, HĐND - UBND huyện chào cờ Tổ quốc đầu tuần.

09 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy - CT. UBMTTQVN huyện - Trưởng ĐKT chủ trì họp Đoàn kiểm tra 01 của BTV Huyện ủy kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

* Thành phần dự: Các đồng chí theo Quyết định số 01 - QĐ/HU, ngày 24/8/2020 của BTV Huyện ủy.

                                  Địa điểm: Phòng làm việc BDV Huyện ủy.

Thứ ba (ngày 08/9):

Sáng 08 giờ 00’:

- Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy trực tiếp công dân định kỳ.

* Mời cùng dự:

+ Đại diện lãnh đạo UBKT Huyện ủy.

+ Trưởng Ban Tiếp công dân huyện.

+ Trưởng Phòng TNMT huyện.

+ GĐ. Chi nhánh VP. ĐKĐĐ huyện.

+ GĐ. Trung tâm PTQĐ huyện.

+ Đại diện lãnh đạo Thanh tra huyện.

+ Đ/c Nguyễn Thị Nhân Hiếu, CV VPHU.

                                          Địa điểm: Phòng Tiếp công dân.

- Đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy - CT. UBMTTQVN huyện chủ trì họp triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (BDV Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

* Thành phần dự:

+ Ban Dân vận Huyện ủy.

+ Đại diện lãnh đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc.

                                 Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ huyện.

Thứ tư (ngày 09/9):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy - CT. UBMTTQVN huyện - Trưởng ĐKT 01 của BTV Huyện ủy chủ trì Đoàn Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với Đảng ủy xã Tân Long.

* Thành phần cùng dự: Các đồng chí theo Quyết định số 01 - QĐ/HU, ngày 24/8/2020 của BTV Huyện ủy.

                                       Địa điểm: HT UBND xã Tân Long.

Thứ năm (ngày 10/9):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy - CT. UBMTTQVN huyện - Trưởng ĐKT 01 của BTV Huyện ủy chủ trì Đoàn Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với Chi bộ Trường THPT Nguyễn Huệ.

* Thành phần cùng dự: Các đồng chí theo Quyết định số 01 - QĐ/HU, ngày 24/8/2020 của BTV Huyện ủy.

                                  Địa điểm: HT trường THPT Nguyễn Huệ.

Chiều 14 giờ 00’: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

* Cùng dự: Đ/c Lê Thanh Sang, Phó CVP Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ sáu (ngày 11/9):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy - CT. UBMTTQVN huyện - Trưởng ĐKT 01 của BTV Huyện ủy chủ trì Đoàn Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với Chi bộ Bưu điện huyện.

* Thành phần cùng dự: Các đồng chí theo Quyết định số 01 - QĐ/HU, ngày 24/8/2020 của BTV Huyện ủy.

                                     Địa điểm: Phòng họp Bưu điện huyện.

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy - CT. UBMTTQVN huyện - Trưởng ĐKT 01 của BTV Huyện ủy chủ trì Đoàn Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với Chi bộ Xí nghiệp Công trình công cộng huyện.

* Thành phần cùng dự: Các đồng chí theo Quyết định số 01 - QĐ/HU, ngày 24/8/2020 của BTV Huyện ủy.

                             Địa điểm: HT XN. Công trình công cộng huyện.

                                      Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                                     T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG

- TTTU, VPTU,                                                                                                     

- Đ/c Nguyễn Hoàng Châu,

UVTV - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy,                                               

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                      

- Các Chi, Đảng bộ cơ sở,                             

- Các ban, ngành, đoàn thể Huyện,

- Hộp thư Công vụ,                                                                                     Vũ Hải Lý

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                                                                    

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1461
Tuần này: 6882
Tháng này: 49670
Tổng truy cập: 2008383