Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 22/2020 (25/5 - 29/5/2020)

22/05/2020 4:34:53 CH
Độ tương phản

Từ ngày 25/05/2020 đến ngày 29/05/2020

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

       HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                 Phú Giáo, ngày 22 tháng 5 năm 2020  

                           *

              Số 22 - LLV/HU

                           

                                                                                                        

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 25/5 đến 29/5/2020)

-----

Thứ hai (ngày 25/5):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Tô Văn Đạt, UVTV - PCT. UBND huyện dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Tam Lập lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                                           Địa điểm: HT UBND xã Tam Lập.

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Trần Hồng Dung, UVTV - PCT. UBND huyện dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                                          Địa điểm: HT Trung tâm Y tế huyện.

Thứ ba (ngày 26/5):

Sáng 07 giờ 30’:

- Đ/c Tô Văn Đạt, UVTV - PCT. UBND huyện dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Tam Lập lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                                            Địa điểm: HT UBND xã Tam Lập

- Đ/c Trần Hồng Dung, UVTV - PCT. UBND huyện dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                                          Địa điểm: HT Trung tâm Y tế huyện.

- Đ/c Trịnh Văn Tám, UVTV - Trưởng BTG Huyện ủy - GĐ. Trung tâm BDCT huyện dự, chỉ đạo Đại hội Chi bộ Trường THPT Tây Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Địa điểm: Phòng họp Chi bộ trường THPT Tây Sơn.

08 giờ 00’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy tiếp và làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy (Theo Kế hoạch số 22-KH/BNCTU, ngày 16/3/2020 của Ban Nội chính Tỉnh ủy).

* Mời dự: Các đồng chí thành viên Tổ công tác Nội chính huyện theo Quyết định số 1532-QĐ/HU, ngày 21/9/2018 của BTV Huyện ủy.

                                         Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Đoàn Văn Đồng, PBT - CT. UBND huyện dự, chỉ đạo Đại hội Chi bộ Kho bạc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                                               Địa điểm: HT Kho bạc huyện.

Thứ tư (ngày 27/5):

Sáng 07 giờ 30’:

- Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự, chỉ đạo Đại hội Chi bộ BTG - Trung tâm BDCT huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                                        Địa điểm: HT Trung tâm BDCT huyện.

- Đ/c Đoàn Văn Đồng, PBT - CT. UBND huyện dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                                           Địa điểm: HT UBND xã Vĩnh Hòa.

08 giờ 00’:

- Đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy - CT. UBMTTQ Việt Nam huyện dự, chỉ đạo Đại hội Chi bộ Thi hành án dân sự, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                                      Địa điểm: Trụ sở Chi cục THADS huyện.

- Đ/c Võ Châu Loan, UVTV - CN. UBKT Huyện ủy - Chánh Thanh tra huyện dự, chỉ đạo Đại hội Chi bộ Tòa án Nhân dân, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                                     Địa điểm: Trụ sở Tòa án Nhân dân huyện.

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Trần Hồng Dung, UVTV - PCT. UBND huyện dự, chỉ đạo Đại hội Chi bộ Phòng LĐTB - XH huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                                             Địa điểm: HT Phòng Y tế huyện.

Thứ năm (ngày 28/5):

Sáng 07 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Long, PBT Thường trực Huyện ủy dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Phước Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                                         Địa điểm: HT UBND xã Phước Hòa.

07 giờ 30’:

- Đ/c Đoàn Văn Đồng, PBT - CT. UBND huyện dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                                           Địa điểm: HT UBND xã Vĩnh Hòa.

- Đ/c Trịnh Văn Tám, UVTV - Trưởng BTG Huyện ủy - GĐ. Trung tâm BDCT huyện dự, chỉ đạo Đại hội Chi bộ Trường THPT Nguyễn Huệ, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                          Địa điểm: Phòng họp Chi bộ trường THPT Nguyễn Huệ.

- Đ/c Tô Văn Đạt, UVTV - PCT. UBND huyện dự, chỉ đạo Đại hội Chi bộ Phòng QLĐT huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                                             Địa điểm: HT A - UBND huyện.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Hương, UVTV - PCT. HĐND huyện dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Tân Hiệp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                                           Địa điểm: HT UBND xã Tân Hiệp.

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Trần Hồng Dung, UVTV - PCT. UBND huyện dự, chỉ đạo Đại hội Chi bộ Phòng GD - ĐT huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                                         Địa điểm: HT Phòng GD - ĐT huyện.        

Thứ sáu (ngày 29/5):

Sáng 07 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Long, PBT Thường trực Huyện ủy dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Phước Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                                         Địa điểm: HT UBND xã Phước Hòa.

07 giờ 30’:

- Đ/c Trịnh Văn Tám, UVTV - Trưởng BTG Huyện ủy - GĐ. Trung tâm BDCT huyện dự, chỉ đạo Đại hội Chi bộ Trường THPT Phước Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                                      Địa điểm: HT Trường THPT Phước Hòa.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Hương, UVTV - PCT. HĐND huyện dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Tân Hiệp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                                           Địa điểm: HT UBND xã Tân Hiệp.

- TTHU ủy quyền lãnh đạo Ban CHQS huyện dự Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2020 của Trung đoàn BB736 tổ chức.

Địa điểm: Tiểu đoàn 208 (Ấp 9, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước)

08 giờ 00’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy dự họp UBND huyện phiên thứ 60 (có chương trình riêng).

                                             Địa điểm: HT A - UBND huyện.

Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                                        T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                          CHÁNH VĂN PHÒNG

- TTTU, VPTU,                                                                                                     

- Đ/c Nguyễn Hoàng Châu,

UVTV - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy,                                              

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                      

- Các Chi, Đảng bộ cơ sở,                             

- Các ban, ngành, đoàn thể Huyện,

- Hộp thư Công vụ,                                                                                      Vũ Hải Lý

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                                                            

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2110
Tuần này: 17327
Tháng này: 117419
Tổng truy cập: 1690134