Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 21/2020 (18/5 - 22/5/2020)

15/05/2020 7:07:42 CH
Độ tương phản

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 22/05/2020

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                        Phú Giáo, ngày 15 tháng 5 năm 2020  

                          *

             Số 21 - LLV/HU

                         

                                                                                                   

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 18/5 đến 22/5/2020)

-----

Thứ hai (ngày 18/5):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy dự Lễ phát động hiến máu tình nguyện hưởng ứng thư kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng năm 2020.

                                        Địa điểm: Trụ sở Khối Vận huyện.

08 giờ 00’: TTHU chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 38 (khóa IV), nhiệm kỳ 2015 - 2020.

* Thành phần dự: Theo Thông báo số 531-TB/HU, ngày 15/5/2020 của BTV Huyện ủy.

                                 Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ huyện.

09 giờ 30’: BTV Huyện ủy chủ trì họp thông qua văn kiện, nhân sự Đại hội của Đảng bộ xã An Linh.

* Thành phần dự: Theo Công văn số 929-CV/HU, ngày      22/4/2020 của BTV Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Chiều 13 giờ 30’: BTV Huyện ủy chủ trì họp thông qua văn kiện, nhân sự Đại hội của Đảng bộ xã An Bình.

* Thành phần dự: Theo Công văn số 929-CV/HU, ngày      22/4/2020 của BTV Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

15 giờ 30’: BTV Huyện ủy chủ trì họp thông qua văn kiện, nhân sự Đại hội của Đảng bộ xã Phước Sang.

* Thành phần dự: Theo Công văn số 929-CV/HU, ngày      22/4/2020 của BTV Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

17 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 2161 của BTV Huyện ủy.

* Thành phần dự: Các thành viên Đoàn Kiểm tra 2161-QĐ/HU, ngày 16/7/2019 của BTV Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ ba (ngày 19/5):

Sáng 07 giờ 00’: Các đ/c UV. BCH Đảng bộ huyện khám sức khỏe theo Thông báo số 63-TB/BTCHU, ngày 14/5/2020 của Ban Tổ chức Huyện ủy.

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Trịnh Văn Tám, UVTV - Trưởng BTG Huyện ủy - GĐ. Trung tâm BDCT huyện chủ trì thông qua văn kiện, nhân sự Đại hội của Chi bộ Trung tâm GDNN - GDTX huyện.

* Thành phần dự: Theo Công văn số 929-CV/HU, ngày      22/4/2020 của BTV Huyện ủy.

        Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

14 giờ 00’:

- Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy và đ/c Đoàn Văn Đồng, PBT Huyện ủy - CT. UBND huyện dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh.

                                               Địa điểm: HT B - Tỉnh ủy.

- Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 2161-QĐ/HU, ngày    của BTV Huyện ủy.

* Thành phần dự:

+ Các thành viên Đoàn Kiểm tra 2161-QĐ/HU, ngày 16/7/2019 của BTV Huyện ủy .

+ BCH và các đồng chí đảng viên là Ủy viên HĐND xã (xã An Thái mời)

                                      Địa điểm: Trụ sở UBND xã An Thái.

- TTHU ủy quyền lãnh đạo UBND huyện dự Lễ bàn giao “Nhà tình nghĩa Quân - Dân” năm 2020 do Ban CHQS huyện tổ chức.

                                         Địa điểm: Ấp 1A, xã Phước Hòa.

14 giờ 30’: Đ/c Trịnh Văn Tám, UVTV - Trưởng BTG Huyện ủy - GĐ. Trung tâm BDCT huyện chủ trì thông qua văn kiện, nhân sự Đại hội của Chi bộ Trường THPT Phước Hòa.

* Thành phần dự: Theo Công văn số 929-CV/HU, ngày      22/4/2020 của BTV Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

15 giờ 30’:

- Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 38, khóa X thực hiện quy trình công tác cán bộ.

                                               Địa điểm: HT B - Tỉnh ủy.

- Đ/c Trịnh Văn Tám, UVTV - Trưởng BTG Huyện ủy - GĐ. Trung tâm BDCT huyện chủ trì thông qua văn kiện, nhân sự Đại hội của Chi bộ Trường THPT Nguyễn Huệ.

* Thành phần dự: Theo Công văn số 929-CV/HU, ngày      22/4/2020 của BTV Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ tư (ngày 20/5):

Sáng 08 giờ 00’: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua các nội dung:

1. Báo cáo tổng kết 3 Chương trình hành động thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 (UBND huyện chuẩn bị nội dung).

2. Công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội cấp huyện và cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (BTC Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

3. Thông báo kết luận của Đoàn kiểm tra 2161 do BTV Huyện ủy thành lập đối với Đảng ủy xã An Thái; cá nhân các đồng chí Đảng ủy viên; các đồng chí đảng viên là đại biểu HĐND xã An Thái, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Đoàn kiểm tra 2161 chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Các đ/c UV. BTV Huyện ủy.

+ Đ/c Vũ Hải Lý, HUV - CVP Huyện ủy.

+ Đ/c Văn Quang Chinh, HUV - Trưởng Phòng QLĐT huyện (nội dung 01).

+ Đ/c Trương Thanh Hóa, Trưởng Phòng Kinh tế huyện (nội dung 01).

+ Đ/c Huỳnh Ngọc Ánh, CVP. HĐND - UBND huyện (nội dung 01).

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì thông qua văn kiện, nhân sự Đại hội của Chi bộ Khối Đảng.

* Thành phần dự: Theo Công văn số 929-CV/HU, ngày      22/4/2020 của BTV Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ năm (ngày 21/5):

Sáng 07 giờ 30’:

- Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy - CT. HĐND huyện chủ trì họp liên tịch HĐND huyện (có chương trình riêng).

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

- Đ/c Võ Thanh Hoàng, UVTV - Trưởng BTC Huyện ủy chủ trì thông qua văn kiện, nhân sự Đại hội của Chi bộ Khu NNCNC An Thái.

* Thành phần dự: Theo Công văn số 929-CV/HU, ngày      22/4/2020 của BTV Huyện ủy.

                                 Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ huyện.

09 giờ 30’: Đ/c Võ Thanh Hoàng, UVTV - Trưởng BTC Huyện ủy chủ trì thông qua văn kiện, nhân sự Đại hội của Chi bộ Công ty VRG.

* Thành phần dự: Theo Công văn số 929-CV/HU, ngày      22/4/2020 của BTV Huyện ủy.

                                 Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ huyện.

Chiều 14 giờ 00’: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.      

Thứ sáu (ngày 22/5):

Sáng 07 giờ 30’: BTV Huyện ủy chủ trì họp thông qua văn kiện, nhân sự Đại hội của Đảng bộ Công an huyện.

* Thành phần dự: Theo Công văn số 929-CV/HU, ngày      22/4/2020 của BTV Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

08 giờ 00’: TTHU ủy quyền lãnh đạo BDV Huyện ủy dự chương trình “Tiếp nối truyền thống - Vững bước tương lai” tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2020, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 - 2020, tuyên dương các danh hiệu đội viên, thiếu nhi trong học tập và làm theo lời Bác do Tỉnh đoàn tổ chức.

                             Địa điểm: Tượng đài Chiến thắng Phước Thành.

09 giờ 30’: BTV Huyện ủy chủ trì họp thông qua văn kiện, nhân sự Đại hội của Đảng bộ xã An Thái.

* Thành phần dự: Theo Công văn số 929-CV/HU, ngày      22/4/2020 của BTV Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Chiều 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Long chủ trì họp Tiểu ban Tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thông qua báo cáo chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Tổ giúp việc Tiểu ban tổ chức chuẩn bị nội dung).

* Thành phần dự: Các thành viên theo Quyết định số 2199-QĐ/HU, ngày 09/9/2019 của BCH Đảng bộ huyện.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                                   T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG

- TTTU, VPTU,                                                                                                     

- Đ/c Nguyễn Hoàng Châu,

UVTV - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy,                                               

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                      

- Các Chi, Đảng bộ cơ sở,                             

- Các ban, ngành, đoàn thể Huyện,

- Hộp thư Công vụ,                                                                                     Vũ Hải Lý

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                                                                    

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2034
Tuần này: 17327
Tháng này: 117343
Tổng truy cập: 1690058