Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 11/2020 (16/3 - 20/3/2020)

13/03/2020 3:52:12 CH
Độ tương phản

Từ ngày 16/03/2020 đến ngày 20/03/2020

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

       HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                 Phú Giáo, ngày 13 tháng 3 năm 2020  

                           *

              Số 11 - LLV/HU

                           

                                                                                                        

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 16/3 đến 20/3/2020)

-----

Thứ hai (ngày 16/3):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy - Trưởng đoàn kiểm tra theo QĐ số 2614-QĐ/HU, ngày 26/02/2020 của BTV Huyện ủy kiểm tra đối với Đảng ủy xã An Long.

* Thành phần dự: Các đồng chí theo QĐ số 2614-QĐ/HU, ngày 26/02/2020 của BTV Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp UBND xã An Long.

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy - Trưởng đoàn kiểm tra theo QĐ số 2614-QĐ/HU, ngày 26/02/2020 của BTV Huyện ủy kiểm tra đối với Đảng ủy xã An Linh.

* Thành phần dự: Các đồng chí theo QĐ số 2614-QĐ/HU, ngày 26/02/2020 của BTV Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp UBND xã An Linh.

Thứ ba (ngày 17/3):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy - Trưởng đoàn kiểm tra theo QĐ số 2614-QĐ/HU, ngày 26/02/2020 của BTV Huyện ủy kiểm tra đối với Đảng ủy xã Tam Lập.

* Thành phần dự: Các đồng chí theo QĐ số 2614-QĐ/HU, ngày 26/02/2020 của BTV Huyện ủy.

                                     Địa điểm: Phòng họp UBND xã Tam Lập.

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy - Trưởng đoàn kiểm tra theo QĐ số 2614-QĐ/HU, ngày 26/02/2020 của BTV Huyện ủy kiểm tra đối với Đảng ủy xã Tân Hiệp.

* Thành phần dự: Các đồng chí theo QĐ số 2614-QĐ/HU, ngày 26/02/2020 của BTV Huyện ủy.

                                     Địa điểm: Phòng họp UBND xã Tân Hiệp.

Thứ tư (ngày 18/3):

Sáng 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ I của Chi hội Doanh nhân Cựu Chiến binh huyện.

                                           Địa điểm: HT A - Khối Vận huyện.

Chiều 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban Khối Đoàn thể huyện quý I/2020 (BDV Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Ban Dân vận Huyện ủy.

+ Trưởng, phó các cơ quan: UB.MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.

                                         Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ năm (ngày 19/3):

Sáng 08 giờ 00: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                                         Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

09 giờ 30’: TTHU nghe thông qua báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTC Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Đ/c Võ Thanh Hoàng, UVTV - Trưởng BTC Huyện ủy.

+ Đ/c Đặng Thành Tâm, HUV - Phó Trưởng BTC Huyện ủy.

+ Đ/c Vũ Hải Lý, HUV - CVP Huyện ủy.

                                         Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ sáu (ngày 20/3):

Sáng 08 giờ 00’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020; Tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2019.

                                             Địa điểm: HT A - UBND huyện.

                                         Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                                        T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                          CHÁNH VĂN PHÒNG

- TTTU, VPTU,                                                                                                     

- Đ/c Nguyễn Hoàng Châu,

UVTV - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy,                                              

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                      

- Các Chi, Đảng bộ cơ sở,                             

- Các ban, ngành, đoàn thể Huyện,

- Hộp thư Công vụ,                                                                                      Vũ Hải Lý

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                                                            

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1195
Tuần này: 8931
Tháng này: 19747
Tổng truy cập: 1477716