Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 07/2020 (17/02 - 23/02/2020)

14/02/2020 4:23:58 CH
Độ tương phản

Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                       Phú Giáo, ngày 14 tháng 02 năm 2020  

                          *

             Số 07 - LLV/HU

                         

                                                                                                   

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 17/02 đến 23/02/2020)

-----

Thứ hai (ngày 17/02):

Sáng 09 giờ 00’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy - CT. HĐND huyện chủ trì họp Đảng ủy Quân sự huyện (có Chương trình riêng).

                              Địa điểm: Phòng họp Đảng ủy Quân sự huyện.

10 giờ 00’: TTHU nghe Đảng ủy Ban CHQS huyện báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến khu đất thuê của Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương.

* Mời dự:

+ Đ/c Vũ Hải Lý, HUV - CVP Huyện ủy.

+ Đ/c Huỳnh Ngọc Ánh, CVP HĐND - UBND huyện.

                              Địa điểm: Phòng họp Đảng ủy Quân sự huyện.

Thứ ba (ngày 18/02):

Sáng 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ, công tác dân vận năm 2019 (Theo Thông báo số 487 -TB/HU, ngày    11/02/2020 của BTV Huyện ủy).

                                 Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ huyện.

09 giờ 00’: TTHU ủy quyền lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú tổ chức.

                                 Địa điểm: Hội trường Cty CPCS Đồng Phú.

Chiều 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp và làm việc với lãnh đạo Báo Bình Dương về thực hiện chuyên trang của huyện năm 2020.

* Mời dự:

+ Đ/c Trịnh Văn Tám, UVTV - Trưởng BTG Huyện ủy - GĐ. Trung tâm BDCT huyện,

+ Đ/c Võ Thành Nhân, Phó CVP Huyện ủy,

+ Đ/c Thượng Chí Huy, Phó BTG Huyện ủy,

+ Đại diện lãnh đạo Phòng TCKH huyện,

                              ( Đ/c Trần Đoàn Thanh Tú, CV VPHU cùng dự).

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ tư (ngày 19/02):

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy - CT. HĐND huyện dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2020 và Quyết định số 215-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương (Theo công văn số 2826-CV/TU, ngày 14/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

* Cùng dự:

+ Đ/c Võ Thanh Hoàng, UVTV - Trưởng BTC Huyện ủy,

+ Các đồng chí thành viên Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp huyện theo Quyết định số 2084-QĐ/HU, ngày 06/5/2019 của BTV Huyện ủy.

                                         Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

Thứ năm (ngày 20/02):

Sáng 08 giờ 00’: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

10 giờ 00’: TTHU chủ trì làm việc với lãnh đạo các ngành (có chương trình và thư mời riêng).

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Chiều 14 giờ 00’: TTHU nghe Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo nội dung và công tác chuẩn bị Hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội (điểm) Đảng bộ thị trấn Phước Vĩnh và Đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng bộ xã Tân Long, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (BTC Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ sáu (ngày 21/02):

Sáng 08 giờ 00’: TTHU chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội (điểm) Đảng bộ thị trấn Phước Vĩnh và Đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng bộ xã Tân Long, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

 

* Thành phần dự: Theo Thông báo số 489-TB/HU, ngày    14/02/2020 của BTV Huyện ủy.

                                 Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ huyện.

Chủ nhật (ngày 23/02):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Thị Kim Hương, UVTV - PCT. HĐND huyện dự Đại hội Chi bộ 1 (điểm), nhiệm kỳ 2020 - 2022 của Đảng bộ xã Tân Hiệp.

                                  Địa điểm: Văn phòng ấp 1 - xã Tân Hiệp.

                                      Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                                     T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG

- TTTU, VPTU,                                                                                                     

- Đ/c Nguyễn Hoàng Châu,

UVTV - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy,                                               

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                      

- Các Chi, Đảng bộ cơ sở,                             

- Các ban, ngành, đoàn thể Huyện,

- Hộp thư Công vụ,                                                                                     Vũ Hải Lý

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                                                                    

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2748
Tuần này: 6014
Tháng này: 9470
Tổng truy cập: 1883680