Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 06/2020 (10/02 - 14/02/2020)

07/02/2020 3:25:58 CH
Độ tương phản

Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 14/02/2020

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                       Phú Giáo, ngày 07 tháng 02 năm 2020  

                          *

             Số 06 - LLV/HU

                                                                                                   

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 10/02 đến 14/02/2020)

-----

Thứ hai (ngày 10/02):

Sáng 07 giờ 30’: Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

Thứ ba (ngày 11/02):

Sáng 08 giờ 00’:

- Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy - CT. HĐND huyện chủ trì trao Quyết định chuẩn y kết quả bầu BCH, BTV, Bí thư, Phó Bí thư, UBKT, Chủ nhiệm và PCN. Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ thị trấn Phước Vĩnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Mời dự :

+ Đ/c Võ Thanh Hoàng, UVTV - Trưởng BTC Huyện ủy.

+ Đại diện lãnh đạo UBKT Huyện ủy.

+ BCH Đảng bộ thị trấn Phước Vĩnh.

                                    Địa điểm: Đảng ủy thị trấn Phước Vĩnh.

- Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì trao Quyết định chuẩn y kết quả bầu BCH, BTV, Bí thư, Phó Bí thư, UBKT và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ xã Tân Long, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Mời dự:

+ Đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy - CT. UBMTTQ Việt Nam huyện.

+ Đ/c Đặng Thành Tâm, HUV - Phó BTC Huyện ủy.

+ Đại diện lãnh đạo UBKT Huyện ủy.

+ BCH Đảng bộ xã Tân Long.

                                         Địa điểm: Đảng ủy xã Tân Long.

Chiều 15 giờ 30’: TTHU chủ trì họp Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện (Ban CHQS huyện chuẩn bị nội dung).

                                          Địa điểm: HT A - UBND huyện.

 

Thứ tư (ngày 12/02):

Sáng 06 giờ 30’: TTHU dự lễ giao nhận quân năm 2020.

                                       Địa điểm: Nhà truyền thống Huyện.

Thứ năm (ngày 13/02):

Sáng 08 giờ 00’:

- Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

- Đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy - CT. UBMTTQ Việt Nam huyện dự Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 của Đảng bộ xã Tân Long.

                                     Địa điểm: HT B - UBND xã Tân Long.

10 giờ 00’: TTHU chủ trì làm việc với lãnh đạo các ngành (có chương trình và thư mời riêng).

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy - CT. HĐND huyện và đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp Chi bộ Khối Đảng định kỳ.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ sáu (ngày 14/02):

Sáng 08 giờ 00’:

- TTHU chủ trì họp Tiểu ban nội dung thông qua dự thảo (lần 02) văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (BTG Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Các đồng chí theo Quyết định số 2200-QĐ/HU, ngày 09/9/2019 của BTV Huyện ủy.

                              Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

- Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết công tác dân vận, công tác tôn giáo, tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019.

* Cùng dự:

+ Đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy - CT. UBMTTQ Việt Nam huyện - Phó trưởng ban Thường trực các Ban chỉ đạo ở cơ sở.

+ Đ/c Trần Hồng Dung, UVTV - PCT. UBND huyện.

+ Đại diện Thường trực HĐND huyện.

                                               Địa điểm: HT B - Tỉnh ủy.

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020.

* Mời dự: Theo Thông báo số 485-TB/HU, ngày 07/02/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

                        Địa điểm: Phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

                                      Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                                     T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                  PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

- TTTU, VPTU,                                                                                                     

- Đ/c Nguyễn Hoàng Châu,

UVTV - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy,                                               

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                      

- Các Chi, Đảng bộ cơ sở,                             

- Các ban, ngành, đoàn thể Huyện,

- Hộp thư Công vụ,                                                                                Lê Thanh Sang

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                                                                    

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 3046
Tuần này: 6312
Tháng này: 9768
Tổng truy cập: 1883978