Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 02/2020 (13/01 - 17/01/2020)

10/01/2020 4:55:43 CH
Độ tương phản

Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 17/01/2020

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                       Phú Giáo, ngày 10 tháng 01 năm 2020  

                          *

             Số 02 - LLV/HU

                                                                                                   

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 13/01 đến 17/01/2020)

-----

Thứ hai (ngày 13/01):

Sáng 07 giờ 30’:

- Ban Thường vụ Huyện ủy đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công và đối tượng xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 (có Chương trình riêng).

- Đ/c Đoàn Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy - CT. UBND huyện dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 của Đảng bộ xã Vĩnh Hòa.

                                        Địa điểm: HT UBND xã Vĩnh Hòa.

10 giờ 30’: TTHU dự họp mặt nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng Xuân Canh Tý 2020 của huyện Dầu Tiếng.

                                       Địa điểm: UBND huyện Dầu Tiếng.

Trưa 11 giờ 30’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy - CT. HĐND huyện dự bữa cơm thân mật tại Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức.

                                   Địa điểm: Trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh.

Thứ ba (ngày 14/01):

Sáng 07 giờ 30’:  Ban Thường vụ Huyện ủy dự, chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tân Long, nhiệm kỳ 2020 -  2025 (Đại hội điểm của huyện).

                                      Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Long.

Chiều 17 giờ 00’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy - CT. HĐND huyện dự tiệc tất niên tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 của Trại giam Phú Hòa.

                              Địa điểm: Trụ sở đơn vị (ấp 1A, xã Phước Hòa)

 

 

 

Thứ tư (ngày 15/01):

Sáng 07 giờ 30’:

- Ban Thường vụ Huyện ủy dự, chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tân Long, nhiệm kỳ 2020 -  2025 (Đại hội điểm của huyện).

                                      Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Long.

- TTHU ủy quyền lãnh đạo BDV Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết công tác Hội Người Cao tuổi năm 2019.

                                        Địa điểm: HT A - Khối Vận huyện.

08 giờ 00’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy - CT. HĐND huyện dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Tòa án Nhân dân huyện tổ chức.

                                  Địa điểm: Trụ sở Tòa án Nhân dân huyện.

Chiều 14 giờ 00’: Họp Tiểu ban nội dung Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thông qua lần 1 dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội V (TT. Tiểu ban nội dung chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Các thành viên Tiểu ban Nội dung theo Quyết định số 2200-QĐ/HU, ngày 09/9/2019 của BTV Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ năm (ngày 16/01):

Sáng 07 giờ 00’: TTHU ủy quyền lãnh đạo UBND huyện dự Chương trình “Tết vì người nghèo - Xuân Canh Tý” và Lễ hội Xuân hồng năm 2020 do Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức.

                             Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

07 giờ 30’: TTHU ủy quyền đ/c Đặng Thanh Tuấn, HUV - Trưởng Phòng GD - ĐT huyện dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 của Đảng bộ xã Phước Hòa.

                                      Địa điểm: HT UBND xã Phước Hòa.

08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội thảo trực tuyến về lý luận - thực tiễn “Đảng Cộng sản Việt Nam - trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (theo Công văn 2791-CV/TU, ngày 09/01/2020 của BTV Tỉnh ủy).

* Thành phần dự:

+ Đ/c Trịnh Văn Tám, Trưởng BTG Huyện ủy - GĐ. Trung tâm BDCT huyện;

+ Đại diện Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện và UBND huyện;

+ Các đồng chí Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy và PGĐ. Trung tâm BDCT huyện.

                                               Địa điểm: HT B - Tỉnh ủy.      

08 giờ 30’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy - CT. HĐND huyện dự họp mặt mừng Đảng - mừng Xuân Canh Tý 2020 và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 của huyện Bàu Bàng.

                                    Địa điểm: Hội trường huyện Bàu Bàng.

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Đoàn Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy - CT. UBND huyện dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết Công an năm 2019, triển khai công tác năm 2020.

                                            Địa điểm: HT Công an huyện.

Thứ sáu (ngày 17/01):

Sáng 06 giờ 30’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy dự Viếng nghĩa trang Liệt sĩ Tỉnh.

                                        Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ Tỉnh.

 07 giờ 30’:

- Đ/c Trịnh Văn Tám, UVTV - Trưởng BTG Huyện ủy - GĐ. Trung tâm BDCT huyện dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 của Đảng bộ xã An Long.

                                        Địa điểm: HT UBND xã An Long.

- Đ/c Trần Hồng Dung, UVTV - PCT. UBND huyện dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 của Đảng bộ xã Phước Sang.

                                      Địa điểm: HT UBND xã Phước Sang.

09 giờ 00’:

- Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy dự họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 do Tỉnh ủy tổ chức.

                             Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

- TTHU dự họp mặt các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn huyện nhân dịp Xuân Canh Tý 2020.

                                        Địa điểm: HT A - Khối Vận huyện.

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết công tác đoàn - Hội và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2019 do Tỉnh đoàn tổ chức.

                                         Địa điểm: HT Nhà thiếu nhi tỉnh.

14 giờ 00’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy - CT. HĐND huyện dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019 (theo Công văn 2790-CV/TU, ngày 09/01/2020 của BTV Tỉnh ủy).

* Cùng dự: Các đ/c Chủ nhiệm và PCN. UBKT Huyện ủy.

                                               Địa điểm: HT B - Tỉnh ủy.

                                      Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                                     T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG

- TTTU, VPTU,                                                                                                     

- Đ/c Nguyễn Hoàng Châu,

UVTV - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy,                                               

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                      

- Các Chi, Đảng bộ cơ sở,                             

- Các ban, ngành, đoàn thể Huyện,

- Hộp thư Công vụ,                                                                                     Vũ Hải Lý

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                                                                    

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2854
Tuần này: 6120
Tháng này: 9576
Tổng truy cập: 1883786