Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 10/2023 (06/3 - 12/03/2023)

05/03/2023 8:50:52 CH
Độ tương phản

Từ ngày 06/03/2023 đến ngày 12/03/2023

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                        Phú Giáo, ngày 04 tháng 3 năm 2023  

                          *

             Số 10 - LLV/HU

 

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 06/3 đến 12/3/2023)

-----

Thứ hai (ngày 06/3):

Sáng 07 giờ 00’: TTHU tham gia hành trình đến với địa chỉ đỏ, chủ đề Phụ nữ tìm hiểu di tích lịch sử Phú Giáo” do Hội LHPN huyện tổ chức.

                     Địa điểm: Các di tích lịch sử trên địa bàn huyện Phú Giáo.

07 giờ 15’: Thường trực Huyện ủy, cán bộ, công chức Huyện ủy, HĐND - UBND huyện chào cờ Tổ quốc đầu tuần.

Thứ ba (ngày 07/3):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hằng, TUV - Bí thư Huyện ủy - CT. HĐND huyện trực tiếp công dân định kì.

Cùng dự:

+ Đại diện lãnh đạo UBKT Huyện ủy.

+ Trưởng Ban Tiếp công dân huyện.

+ Trưởng Phòng TNMT huyện.

+ GĐ. Chi nhánh VP. ĐKĐĐ huyện.

+ GĐ. Trung tâm PTQĐ huyện.

+ Đại diện lãnh đạo Thanh tra huyện.

+ Đ/c Nguyễn Thị Nhân Hiếu, VP. VPHU.

                                      Địa điểm: Ban Tiếp công dân huyện.

Chiều 13 giờ 30’: TTHU chủ trì làm việc với Ban Quản lí dự án và Đơn vị thi công về tiến độ thi công đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng đoạn đi qua địa bàn huyện Phú Giáo (Ban QLDA & ĐTXD huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Đ/c Văn Quang Chinh, HUV - PCT UBND huyện.

+ Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương, HUV - Trưởng Phòng TCKH huyện.

+ Lãnh đạo Ban QLDA & ĐTXD huyện.

+ Đại diện lãnh đạo VP UBND huyện.

+ Đại diện lãnh đạo VPHU.

+ Đơn vị thi công (Ban QLDA huyện mời).

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

15 giờ 00’: TTHU nghe, cho ý kiến phương án thiết kế xây dựng nhà tiếp khách Huyện ủy (Ban QLDA & ĐTXD huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương, HUV - Trưởng Phòng TCKH huyện.

+ Lãnh đạo Ban QLDA & ĐTXD huyện.

+ Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

16 giờ 00’: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ tư (ngày 08/3):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hằng, TUV - Bí thư Huyện ủy dự Lễ hội Áo dài “Xưa và Nay” nhân kỉ niệm 1983 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2023).

                             Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Thứ năm (ngày 09/3):

Sáng 08 giờ 00’:

- TTHU dự Hội nghị tổng kết Đề án 711-QĐ/TU, ngày 11/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Theo Công văn số 1196-CV/TU, ngày 03/3/2023 của Tỉnh ủy Bình Dương).    

* Cùng dự:

+ Thường trực Huyện ủy.

+ Đ/c Võ Thanh Hoàng, UVTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

+ Đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy - CT. UBMTTQ Việt Nam huyện.

+ Đ/c Võ Châu Loan, UVTV - CN. UBKT Huyện ủy - CTT Nhà nước huyện.

+ Đ/c Nguyễn Thanh Thông, Trưởng Phòng Nội vụ huyện.

+ Đ/c Bí thư Đảng ủy thị trấn Phước Vĩnh và xã Tam Lập.

+ Đ/c Bí thư Chi bộ ấp Bưng Riềng (Đảng ủy xã Vĩnh Hòa mời).

+ Đ/c Bí thư Chi bộ ấp 1A (Đảng ủy xã Phước Hòa mời).

                                               Địa điểm: HT B - Tỉnh ủy.

- Đ/c Trịnh Văn Tám, UVTV - Trưởng BTG Huyện ủy - GĐ. Trung tâm Chính trị huyện chủ trì Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 3/2023 (điểm cầu huyện).

* Thành phần dự: Theo Thông báo số 333 -TB/HU, ngày    03/3/2023 của BTV Huyện ủy.

                                 Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ huyện. 

Thứ sáu (ngày 10/3):

Sáng 07 giờ 30’: TTHU chủ trì Hội nghị triển khai công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023 và đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các cơ quan năm 2022; phương hướng giải pháp thực hiện năm 2023 (UBKT Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

* Thành phần dự: Theo Thông báo số 334 -TB/HU, ngày    04/3/2023 của BTV Huyện ủy.

                                 Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ huyện. 

Thứ bảy - chủ nhật (ngày 11 - 12/3):

Sáng 06 giờ 00’: TTHU tham dự Chương trình “Tháng 3 biên giới”, giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao với cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Bô, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước (theo thư mời của Huyện đoàn).

                          Địa điểm: Đồn Biên phòng Đắc Bô, xã Bù Gia Mập,

                                      huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

Lịch làm việc này thay thư mời họp và có điều chỉnh theo tình hình của huyện

(Lịch làm việc tuần được gửi qua phần mềm quản lý văn bản liên thông và đăng tải tại BDU News và địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                                   T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG

- Đ/c Hồ Quang Điệp, UVTV - CN. UBKT Tỉnh ủy,

- Văn phòng Tỉnh ủy,                                                                                                             

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                           

- Các Chi, Đảng ủy cơ sở,                             

- Các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể huyện,                        Vũ Hải Lý

- Hộp thư Công vụ,

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                                   

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 3032
Tuần này: 12828
Tháng này: 73378
Tổng truy cập: 4867644