Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 01/2020 (06/01 - 12/01/2020)

03/01/2020 5:02:10 CH
Độ tương phản

Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                       Phú Giáo, ngày 03 tháng 01 năm 2020  

                          *

             Số 01 - LLV/HU

                                                                                                   

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 06/01 đến 12/01/2020)

-----

Thứ hai (ngày 06/01):

Sáng 07 giờ 15’: Thường trực Huyện ủy, cán bộ, công chức Huyện ủy, HĐND - UBND huyện chào cờ Tổ quốc đầu tuần.

07 giờ 30’: TTHU ủy quyền lãnh đạo BDV Huyện ủy dự khai mạc các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020).

                                        Địa điểm: HT A - Khối Vận huyện.

10 giờ 00’: Thường trực Huyện ủy dự, tiếp làm việc với Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương về công tác cán bộ.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ ba (ngày 07/01):

Sáng 07 giờ 30’:

 - Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy - CT. HĐND huyện dự, chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019 của Đảng bộ thị trấn Phước Vĩnh.

                                  Địa điểm: HT UBND thị trấn Phước Vĩnh.

- Đ/c Tô Văn Đạt, UVTV - PCT. UBND huyện dự, chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 của Đảng bộ xã Tam Lập.

                                        Địa điểm: HT UBND xã Tam Lập.

08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

* Cùng dự:

+ Đ/c Trịnh Văn Tám, UVTV - Trưởng BTG Huyện ủy - GĐ. TTBDCT huyện,

+ Các đ/c là Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy và PGĐ. TTBDCT huyện.

                                         Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

 

 

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị BTV Huyện ủy kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể và các cá nhân liên quan trong Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư công trình thu hồi đất, giao đất cho Trung đoàn 271.

* Thành phần dự: Theo Thông báo số 475-TB/HU, ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ tư (ngày 08/01):

Sáng 07 giờ 30’:

- BTV Huyện ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2019.

* Thành phần dự:

+ Các đ/c UV. BTV Huyện ủy,

+ Đ/c Vũ Hải Lý, HUV - CVP Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

- UV. BTV Huyện ủy ủy quyền đ/c Phạm Thị Hồng Thắm, HUV - CT. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện dự Hội nghị công tác xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 của Đảng bộ xã Tân Hiệp.

                                     Địa điểm: HT B - UBND xã Tân Hiệp.

Tối 18 giờ 00’: TTHU ủy quyền đ/c Đoàn Thị Thúy Phượng, Bí thư Huyện đoàn dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên, Hội sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020); 10 năm thành lập Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương (08/01/2010 - 08/01/2020).

                      Địa điểm: Sân khấu ngoài trời trường ĐH Thủ Dầu Một.

Thứ năm (ngày 09/01):

Sáng 07 giờ 30’: Ban Thường vụ Huyện ủy dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Phước Vĩnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 -  2025 (Đại hội điểm của huyện).

                                      Địa điểm: Hội trường UBND thị trấn Phước Vĩnh.

08 giờ 00’: TTHU ủy quyền lãnh đạo BDV Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (theo Công văn số 2781-CV/TU, ngày 02/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

* Cùng dự: Đại diện lãnh đạo UBND huyện.

                                      Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

 

 

 

 

Thứ sáu (ngày 10/01):

Sáng 07 giờ 30’: Ban Thường vụ Huyện ủy dự, chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị trấn Phước Vĩnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 -  2025 (Đại hội điểm của huyện).

                                      Địa điểm: Hội trường UBND thị trấn Phước Vĩnh.

Chủ nhật (ngày 12/01):

Sáng 07 giờ 30’: TTHU ủy quyền đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy - CT. UBMTTQ Việt Nam huyện - Trưởng BTC Đề án huyện dự Hội nghị sơ kết Đề án Thanh niên công nhân năm 2019 và mừng Đảng - mừng Xuân cho TNCN năm 2020.

                                          Địa điểm: Nhà Thiếu nhi huyện.

08 giờ 00’: TTHU ủy quyền lãnh đạo BDV Huyện ủy dự Lễ khai mạc tổ chức các hoạt động “Tết sum vầy” cho CNVCLĐ huyện năm 2020 do Liên đoàn Lao động huyện tổ chức.

                                             Địa điểm: HT A - Khối Vận.    

                                      Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                                     T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG

- TTTU, VPTU,                                                                                                     

- Đ/c Nguyễn Hoàng Châu,

UVTV - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy,                                               

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                      

- Các Chi, Đảng bộ cơ sở,                             

- Các ban, ngành, đoàn thể Huyện,

- Hộp thư Công vụ,                                                                                     Vũ Hải Lý

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                                                                    

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2880
Tuần này: 6146
Tháng này: 9602
Tổng truy cập: 1883812