Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 18/2022 (02/5 - 06/5/2022)

04/05/2022 7:30:13 CH
Độ tương phản

Từ ngày 02/05/2022 đến ngày 06/05/2022

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                        Phú Giáo, ngày 29 tháng 4 năm 2022  

                          *

             Số 18 - LLV/HU

                                

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 02/5 đến 06/5/2022)

-----

Thứ hai - chủ nhật (ngày 02/5 - 08/5):

* Các đồng chí UV. BTV Huyện ủy tiếp tục theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Thứ hai - thứ ba (ngày 02 - 03/5): Cán bộ, Công chức, Người lao động các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Huyện, các xã - thị trấn nghỉ bù nhân dịp Lễ kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và ngày Quốc tế lao động 01/5 (Các cơ quan, đơn vị của Huyện, các xã - thị trấn phân công cán bộ, công chức trực theo quy định).

Thứ tư (ngày 04/5):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hằng, TUV - Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện mô hình Cán bộ đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới” gắn với mô hình Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” do Đảng ủy Ban CHQS huyện tổ chức.

                                         Địa điểm: HT Ban CHQS huyện.

Chiều 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hằng, TUV - Bí thư Huyện ủy - Trưởng Đoàn chủ trì họp Đoàn kiểm tra 547 của BTV Huyện ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Qui định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị qui định trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lí những phản ánh, kiến nghị.

* Thành phần dự: Các đồng chí thành viên theo Quyết định 547-QĐ/HU, ngày 20/4/2022 của BTV Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ năm (ngày 05/5):

Sáng 08 giờ 00’: TTHU dự Lễ tuyên dương lực lượng tham gia, hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 huyện tổ chức.

                                          Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

Chiều 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hằng, TUV - Bí thư Huyện ủy - Trưởng Đoàn chủ trì công bố Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra 547 của BTV Huyện ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Qui định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị qui định trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lí những phản ánh, kiến nghị đối với tập thể và cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy thị trấn Phước Vĩnh, Đảng ủy xã Vĩnh Hòa và Đảng ủy xã Tam Lập.

* Thành phần dự:

+ Đ/c Võ Châu Loan, UVTV - CN. UBKT Huyện ủy.

+ Đ/c Vũ Hải Lý, HUV - CVP Huyện ủy.

+ Đại diện BTV Đảng ủy Thị trấn Phước Vĩnh, xã Vĩnh Hòa và xã Tam Lập.

+ Đ/c Nguyễn Thị Nhân Hiếu, Chuyên viên VPHU.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ sáu (ngày 06/5):

Sáng 08 giờ 00’:

- Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hằng, TUV - Bí thư Huyện ủy - CT. HĐND huyện - Trưởng Đoàn giám sát thực tế công tác qui hoạch, quản lí qui hoạch và quản lí cấp phép xây dựng trên địa bàn xã An Bình (Theo Thông báo số 23/TB-ĐGS, ngày 22/4/2022 của Đoàn giám sát HĐND huyện).

- TTHU ủy quyền lãnh đạo UBND huyện dự Lễ tuyên dương học sinh và giáo viên có công bồi dưỡng học sinh đạt thành tích cao trong kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2021 - 2022.

                                     Địa điểm: Trường THCS Nguyễn Trãi.

Chiều 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hằng, TUV - Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ thực hiện Qui chế phối hợp giữa Phòng Chính trị với Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức và Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy trên địa bàn tỉnh năm 2022.  

                                       Địa điểm: HT A - Ban CHQS huyện.

* Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tham gia Đoàn đại biểu tỉnh Bình Dương đi thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 năm 2022 (Theo Quyết định số 365-QĐ/TU, ngày 28/4/2022 của Tỉnh ủy Bình Dương) (từ ngày 06/5 - 18/5/2022)

* Các cuộc họp, hội nghị phải bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid - 19.

Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                                   T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

- Đ/c Hồ Quang Điệp, UVTV - CN. UBKT Tỉnh ủy,

- Văn phòng Tỉnh ủy,                                                                                                             

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                           

- Các Chi, Đảng ủy cơ sở,                             

- Các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể Huyện,                    Lê Thanh Sang

- Hộp thư Công vụ,

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                                   

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2569
Tuần này: 8944
Tháng này: 70790
Tổng truy cập: 3670014