Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 17/2022 (25/4 - 29/4/2022)

23/04/2022 3:51:59 CH
Độ tương phản

Từ ngày 25/04/2022 đến ngày 29/04/2022

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                        Phú Giáo, ngày 22 tháng 4 năm 2022  

                          *

             Số 17 - LLV/HU

                                

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 25/4 đến 29/4/2022)

-----

Thứ hai - chủ nhật (ngày 25/4 - 01/5):

* Các đồng chí UV. BTV Huyện ủy tiếp tục theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Thứ hai (ngày 25/4):

Sáng 08 giờ 00’:

- Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hằng, TUV - Bí thư Huyện ủy - CT. HĐND huyện dự kì họp chuyên đề trước kì họp thường lệ giữa năm 2022 - HĐND tỉnh khóa X do HĐND tỉnh tổ chức.

                                               Địa điểm: HT B - Tỉnh ủy.

- Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát của Đảng quí I/2022 do Tỉnh ủy tổ chức (Theo Công văn số 709-CV/TU, ngày 19/4/2022 của Tỉnh ủy Bình Dương).

* Cùng dự:

+ Đ/c Võ Châu Loan, UVTV - CN. UBKT Huyện ủy.

+ Đ/c Đoàn Thanh Bình, PCN. UBKT Huyện ủy.

                                     Địa điểm: HT Đoàn đại biểu Quốc hội.

Chiều 14 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì làm việc với các ngành về Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Phú Giáo, giai đoạn 2022 - 2025” (TT. Hội Nông dân huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy - CT. UBMTTQ Việt Nam huyện.

+ Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương, HUV - Trưởng Phòng TC - KH huyện.

+ Đ/c Bồ Thanh Tùng, HUV - Trưởng Phòng LĐTB & XH huyện.

+ Đ/c Ngô Đình Thanh, HUV - Trưởng Phòng TNMT huyện.

+ Đ/c Trương Thanh Hóa, Trưởng Phòng Kinh tế huyện.

+ Đ/c Lê Thanh Sang, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.

+ Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND huyện.

+ Đồng chí Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ ba (ngày 26/4):

Sáng 07 giờ 30’:

- Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

- Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Trưởng đoàn chủ trì Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 545-QĐ/HU, ngày 14/4/2022 của BTV Huyện ủy đối với Đảng ủy xã An Long.

* Thành phần dự: Các đồng chí thành viên theo Quyết định số 545-QĐ/HU, ngày 14/4/2022 của BTV Huyện ủy.

                                       Địa điểm: HT Đảng bộ xã An Long.

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Trưởng đoàn chủ trì Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 545-QĐ/HU, ngày 14/4/2022 của BTV Huyện ủy đối với Đảng ủy xã An Thái.

* Thành phần dự: Các đồng chí thành viên theo Quyết định số 545-QĐ/HU, ngày 14/4/2022 của BTV Huyện ủy.

                                       Địa điểm: HT Đảng bộ xã An Thái.

Thứ tư (ngày 27/4):

Sáng 09 giờ 00’: BTV Huyện ủy dự Lễ kí kết qui chế phối hợp giữa Đảng ủy công ty Cao su Phước Hòa với Ban Thường vụ Huyện ủy.

* Cùng dự:

+ Đ/c Văn Quang Chinh, HUV - PCT. UBND huyện.

+ Lãnh đạo VPHU và VP. HĐND - UBND huyện.

+ Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương, HUV - Trưởng Phòng TC - KH huyện.

+ Đ/c Trương Thanh Hóa, Trưởng Phòng Kinh tế huyện.

+ Đ/c Nguyễn Văn Đồng, Phó Phòng QLĐT huyện.

                                  Địa điểm: HT Công ty Cao su Phước Hòa.

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Võ Châu Loan, UVTV - CN. UBKT Huyện ủy - Trưởng đoàn chủ trì Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỉ luật trong Đảng đối với Đảng ủy, UBKT Đảng ủy thị trấn Phước Vĩnh.

* Thành phần dự: Các thành viên theo Quyết định số 09-QĐ/UBKTHU, ngày 05/4/2022 của UBKT Huyện ủy.

                                Địa điểm: HT Đảng ủy Thị trấn Phước Vĩnh.

Thứ năm (ngày 28/4):

Sáng 06 giờ 30’: BTV Huyện ủy dự viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Huyện (Theo Thông báo số 117/TB-UBND, ngày 21/4/2022 của UBND huyện).

                                       Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.

07 giờ 30’: TTHU ủy quyền đ/c Trịnh Văn Tám, UVTV - Trưởng BTG Huyện ủy - GĐ. TTCT huyện chủ trì Hội nghị học tập Chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 (mỗi cơ quan, đơn vị cử 50% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dự học - đợt 1).

                                          Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

08 giờ 00’: TTHU chủ trì Hội nghị trực tuyến của Tỉnh ủy quán triệt, triển khai các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và kỉ luật của Đảng (điểm cầu huyện) (Theo Công văn số 400-CV/HU, ngày 22/4/2022 của BTV Huyện ủy).

                                 Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ huyện.

Thứ sáu (ngày 29/4):

Sáng 06 giờ 00’:  Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hằng, TUV - Bí thư Huyện dự viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (Theo Thông báo số 87/TB-UBND, ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh).

                                         Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

07 giờ 30’:

- TTHU ủy quyền đ/c Trịnh Văn Tám, UVTV - Trưởng BTG Huyện ủy - GĐ. TTCT huyện chủ trì Hội nghị học tập Chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 (mỗi cơ quan, đơn vị cử 50% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dự học - đợt 2).

                                          Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

- TTHU ủy quyền lãnh đạo BDV Huyện ủy dự khai mạc Hội thi tiếng hát Người Cao tuổi huyện Phú Giáo lần thứ XVII/2022.

                                        Địa điểm: HT A - Khối Vận huyện.

09 giờ 00’: TTHU dự họp mặt kỉ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, ngày Quốc tế Lao động và 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).

* Cùng dự: Đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy - CT. UBMTTQ Việt Nam huyện.

                         Địa điểm: HT Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Chiều 14 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì làm việc với các ngành thống nhất 1 số chỉ tiêu trong dự thảo  kế hoạch thực hiện Chương trình số 57 - CTr/TU, ngày 11/01/2022 của Tỉnh ủy BD về tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Phòng LĐTB & XH huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Các đ/c Trưởng các ngành, cơ quan huyện: Ban Dân vận Huyện ủy, MTTQ, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng GD - ĐT, Phòng Y tế, Phòng LĐ - TB và XH, Phòng VH - TT, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND - UBND, Liên đoàn Lao động, Huyện đoàn, Hội LHPN.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ bảy (ngày 30/4):

                NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

                                                 (30/4/1975 - 30/4/2022)

Chủ nhật (ngày 01/5):

                                           NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG

* Các cuộc họp, hội nghị phải bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid - 19.

Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                                   T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG

- Đ/c Hồ Quang Điệp, UVTV - CN. UBKT Tỉnh ủy,                                           

- Văn phòng Tỉnh ủy,                                                                                                             

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                           

- Các Chi, Đảng ủy cơ sở,                             

- Các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể Huyện,                        Vũ Hải Lý

- Hộp thư Công vụ,

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                                   

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2241
Tuần này: 8616
Tháng này: 70462
Tổng truy cập: 3669686