Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 38/2021 (13/9 - 19/9/2021)

10/09/2021 5:28:08 CH
Độ tương phản

Từ ngày 13/09/2021 đến ngày 19/09/2021

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                        Phú Giáo, ngày 10 tháng 9 năm 2021  

                          *

             Số 38 - LLV/HU

                                

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 13/9 đến 19/9/2021)

-----

Thứ hai - chủ nhật (ngày 13/9 - 19/9):

* Các đồng chí UV. BTV Huyện ủy tập trung theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

* Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 làm việc theo chương trình riêng.

Thứ hai (ngày 13/9):

Chiều 15 giờ 00’: TTHU dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới (theo thư mời của UBND tỉnh).

                                                Địa điểm: HT Huyện ủy.

Thứ tư (ngày 15/9):

Sáng 08 giờ 00’: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ năm (ngày 16/9):

Sáng 07 giờ 30’: TTHU dự kỳ họp HĐND Huyện lần thứ 02 (khóa V), nhiệm kỳ 2021 - 2026 (cả ngày).

                                          Địa điểm: HT A - UBND huyện.

Thứ sáu (ngày 17/9):

Sáng 09 giờ 00’: Các đồng chí lãnh đạo huyện dự Lễ dâng hoa tại Tượng đài Chiến thắng Phước Thành nhân Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Phước Thành (18/9/1961 - 18/9/2021).

                             Địa điểm: Tượng đài Chiến thắng Phước Thành.

* Các cuộc họp, hội nghị phải bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid - 19 theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và của Huyện.

Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                                     T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG

- TTTU, VPTU

- Đ/c Hồ Quang Điệp, UVTV - CN. UBKT Tỉnh ủy,                                                           

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                           

- Các Chi, Đảng bộ cơ sở,                             

- Các ban, ngành, đoàn thể Huyện,

- Hộp thư Công vụ,                                                                                               

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                         Vũ Hải Lý

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 528
Tuần này: 528
Tháng này: 80746
Tổng truy cập: 2974522