Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 37/2021 (06/9 - 12/9/2021)

04/09/2021 4:08:40 CH
Độ tương phản

Từ ngày 06/09/2021 đến ngày 12/09/2021

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                        Phú Giáo, ngày 04 tháng 9 năm 2021  

                          *

             Số 37 - LLV/HU

                                

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 06/9 đến 12/9/2021)

-----

Thứ hai - chủ nhật (ngày 06/9 - 12/9):

* Các đồng chí UV. BTV Huyện ủy tập trung theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

* Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 làm việc theo chương trình riêng.

Thứ năm (ngày 09/9):

Sáng 07 giờ 30’: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

09 giờ 30’: Thường trực Huyện ủy nghe thông qua Kế hoạch tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chiến thắng Phước Thành nhân Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Phước Thành (18/9/1961 - 18/9/2021) (BTG Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Đ/c Trịnh Văn Tám, UVTV - Trưởng BTG Huyện ủy.

+ Đ/c Vũ Hải Lý, HUV - CVP Huyện ủy.

+ Đ/c Thượng Chí Huy, Phó BTG Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ sáu (ngày 10/9):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hằng, TUV - Bí thư Huyện ủy dự kỳ họp thứ 2 (thường lệ giữa năm 2021) - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (cả ngày).

                           Địa điểm: HT Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh.

* Các cuộc họp, hội nghị phải bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid - 19 theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và của Huyện.

Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                                     T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG

- TTTU, VPTU

- Đ/c Hồ Quang Điệp, UVTV - CN. UBKT Tỉnh ủy,                                                           

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                           

- Các Chi, Đảng bộ cơ sở,                             

- Các ban, ngành, đoàn thể Huyện,

- Hộp thư Công vụ,                                                                                               

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                         Vũ Hải Lý

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 700
Tuần này: 700
Tháng này: 80918
Tổng truy cập: 2974694