Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 46/2019 (11/11 - 15/11/2019)

08/11/2019 4:28:36 CH
Độ tương phản

Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                       Phú Giáo, ngày 08 tháng 11 năm 2019  

                          *

             Số 46 - LLV/HU

                                                                                                   

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 11/11 đến 15/11/2019)

-----

Thứ hai (ngày 11/11):

Sáng 07 giờ 30’: Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

Thứ ba (ngày 12/11):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy trực tiếp công dân định kỳ.

                            (Đ/c Nguyễn Thị Nhân Hiếu, CV. VPHU cùng trực)

                                         Địa điểm: Phòng Tiếp dân huyện.

08 giờ 00’: BTV Huyện ủy tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Thị ủy Dĩ An về tham quan các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (UBND huyện chuẩn bị nội dung - có chương trình riêng).

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

09 giờ 00’: Đ/c Võ Châu Loan, UVTV - CN.UBKT Huyện ủy - Chánh Thanh tra huyện dự Hội nghị BCH Đảng bộ xã An Linh

                                      Địa điểm: HT B - UBND xã An Linh.

Thứ tư (ngày 13/11):  

Sáng 07 giờ 30’: TTHU chủ trì Hội nghị triển khai Kế hoạch số 142-KH/HU, ngày 18/9/2019 của BTV Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (BTC Huyện ủy phối hợp VPHU chuẩn bị nội dung).

* Thành phần dự: Theo Thông báo số 458-TB/HU, ngày      08/11/2019 của BTV Huyện ủy.

                                 Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ huyện.

Thứ năm (ngày 14/11):

Sáng 08 giờ 00’: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

09 giờ 00’: TTHU nghe Bí thư Đảng ủy Công an huyện báo cáo tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện; báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý và tình trạng khai thác khoáng sản không phép, trái phép; giải pháp ngăn chặn tình trạng xe vận chuyển quá khổ, quá tải trên địa bàn huyện (Công an huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Lãnh đạo Công an huyện,

+ Đại diện lãnh đạo VPHU.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

10 giờ 00’: TTHU nghe thông qua báo cáo kết quả  đầu tư công năm 2019; Kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 (Phòng TCKH - Ban QLDA và Đầu tư chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương, HUV - Trưởng Phòng TCKH huyện,

+ Đ/c Ngô Minh Chánh, GĐ Ban QLDA và Đầu tư huyện,

+ Đại diện lãnh đạo VPHU.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Thị Kim Hương, UVTV - PCT. HĐND huyện dự Hội nghị BCH Đảng bộ xã Tân Hiệp.

                                       Địa điểm: HT - UBND xã Tân Hiệp.

Thứ sáu (ngày 15/11):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số và Hội nghị điển hình sản xuất - kinh doanh giỏi đồng bào DTTS tỉnh Bình Dương lần thứ III năm 2019.

                Địa điểm: Hội trường Trung tâm VH - TT - TT huyện Phú Giáo.

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy và đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp Chi bộ Khối Đảng định kỳ năm 2019.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

                                      Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                                   T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

- TTTU, VPTU,                                                                                                     

- Đ/c Nguyễn Hoàng Châu,

UVTV - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy,                                               

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                      

- Các Chi, Đảng bộ cơ sở,                             

- Các ban, ngành, đoàn thể Huyện,

- Hộp thư Công vụ,                                                                                Lê Thanh Sang

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                                                                    

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2440
Tuần này: 17327
Tháng này: 117749
Tổng truy cập: 1690464