Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 32/2021 (02/8 - 08/8/2021)

30/07/2021 5:02:31 CH
Độ tương phản

Từ ngày 02/08/2021 đến ngày 08/08/2021

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

       HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO         Phú Giáo, ngày 30 tháng 7 năm 2021  

                           *

              Số 32 - LLV/HU

                           

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 02/8 đến 08/8/2021)

-----

Thứ hai - chủ nhật (ngày 02 - 08/8):

* Các đồng chí UV. BTV Huyện ủy tập trung theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

* Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 làm việc theo chương trình riêng.

Thứ năm (ngày 05/8):

Sáng 08 giờ 00’: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                                       Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

* Các cuộc họp, hội nghị phải bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid - 19 theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và của Huyện.

Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                               T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                CHÁNH VĂN PHÒNG

- TTTU, VPTU

- Đ/c Hồ Quang Điệp, UVTV - CN. UBKT Tỉnh ủy,                                                                                                                                                                               

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                          

- Các Chi, Đảng bộ cơ sở,                             

- Các ban, ngành, đoàn thể Huyện,

- Hộp thư Công vụ,                                                                                               

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                          Vũ Hải Lý                                                                                                                                                               

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 609
Tuần này: 609
Tháng này: 80827
Tổng truy cập: 2974603