Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 31/2021 (26/7 - 01/8/2021)

24/07/2021 8:47:47 SA
Độ tương phản

Từ ngày 26/07/2021 đến ngày 01/08/2021

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                        Phú Giáo, ngày 23 tháng 7 năm 2021  

                          *

             Số 31 - LLV/HU

                                

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 26/7 đến 01/8/2021)

-----

* Chiều 16 giờ 00’ hàng ngày: Họp trực tuyến về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ ngày 24/7/2021 đến ngày 01/8/2021.

* Điểm cầu huyện:

- Chủ trì: Thường trực Huyện ủy.

- Thành phần dự: Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện.

                                         Địa điểm: HT A - UBND huyện.

Thứ hai - chủ nhật (ngày 26 - 01/8):

* Các đồng chí UV. BTV Huyện ủy tập trung theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Thứ hai (ngày 26/7):

Sáng 06 giờ 30’: Các đồng chí Lãnh đạo huyện viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021) (Theo Thông báo số 465/TB-UBND, ngày 23/7/2021 của UBND huyện).

                                     Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.

Thứ năm (ngày 29/7):

Sáng 08 giờ 00’: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                                     Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

* Các cuộc họp, hội nghị phải bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid - 19 theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và của Huyện.

Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                                   T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG

- TTTU, VPTU

- Đ/c Hồ Quang Điệp, UVTV - CN. UBKT Tỉnh ủy,                                                           

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                           

- Các Chi, Đảng bộ cơ sở,                             

- Các ban, ngành, đoàn thể Huyện,

- Hộp thư Công vụ,                                                                                               

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                         Vũ Hải Lý      

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 558
Tuần này: 558
Tháng này: 80776
Tổng truy cập: 2974552