Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 45/2019 (04/11 - 08/11/2019)

01/11/2019 11:08:26 SA
Độ tương phản

Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                       Phú Giáo, ngày 01 tháng 11 năm 2019  

                          *

             Số 45 - LLV/HU

                                                                                                   

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 04/11 đến 08/11/2019)

-----

Thứ hai (ngày 04/11):

Sáng 07 giờ 15’: Thường trực Huyện ủy, cán bộ, công chức Huyện ủy, HĐND - UBND huyện chào cờ Tổ quốc đầu tuần.

Thứ ba (ngày 05/11):

Sáng 07 giờ 30’: TTHU ủy quyền Ban Tiếp công dân huyện định kỳ.

                                         Địa điểm: Phòng Tiếp dân huyện.

08 giờ 00’:

Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy

- Thường trực Huyện ủy ủy quyền đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy - CT. UBMTTQ Việt Nam huyện dự nghe thông báo kết quả sơ bộ buổi kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi, thẩm định kết quả chấm giao ước thi đua năm 2019 của BTV tỉnh đối với BTV Huyện đoàn Phú Giáo.

                                          Địa điểm: HT B - UBND huyện.

09 giờ 00’: Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo phương án trang trí Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

* Mời dự:

+ Đ/c Trịnh Văn Tám, UVTV - Trưởng BTG Huyện ủy - GĐ. Trung tâm BDCT huyện,

+ Đ/c Trần Hồng Dung, UVTV - PCT. UBND huyện,

+ Đ/c Phạm Văn Nghĩa, Trưởng Phòng VH - TT huyện (chuẩn bị nội dung),

+ Đ/c Huỳnh Ngọc Ánh, CVP HĐND - UBND huyện,

+ Đ/c Lê Thanh Sang, PCVP Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

10 giờ 00’: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy, thông qua các nội dung:

1) Báo cáo dự thảo tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy về giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với BTV Huyện ủy Phú Giáo (VPHU chuẩn bị nội dung);

2) Báo cáo dự thảo tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh về khảo sát nắm tình hình công tác cán bộ, chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp trực thuộc Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Thường trực Tiểu ban nhân sự huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Các đ/c UV. BTV Huyện ủy,

+ Đ/c Lê Ngọc Hiền, HUV - Trưởng Phòng Nội vụ huyện,

+ Lãnh đạo BTC Huyện ủy,

+ Đ/c Lê Thanh Sang, PCVP Huyện ủy,

+ Đ/c Nguyễn Thị Nhân Hiếu, CV Văn phòng Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Chiều 14 giờ 00’: Đ/c Võ Châu Loan, UVTV - CN. UBKT Huyện ủy - Chánh Thanh tra huyện làm việc với Đảng ủy xã Tân Hiệp (Chương trình riêng).

* Mời dự:

+ Đ/c Nguyễn Thị Kim Hương, UVTV - PCT. HĐND huyện,

+ Đại diện lãnh đạo BTC Huyện ủy,

+ Đ/c Nguyễn Thị Nhân Hiếu, CV Văn phòng Huyện ủy.

                                  Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Hiệp.

Thứ tư (ngày 06/11):  

Sáng 07 giờ 30’: BTV Huyện ủy tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy về giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với BTV Huyện ủy Phú Giáo.

* Mời dự:

+ Các đ/c UV. BTV Huyện ủy,

+ Đ/c Lê Ngọc Hiền, HUV - Trưởng Phòng Nội vụ huyện,

+ Đ/c Lê Thanh Sang, Phó CVP Huyện ủy,

+ Lãnh đạo BTC Huyện ủy,

+ Lãnh đạo UBKT Huyện ủy,

+ Lãnh đạo Thanh tra huyện (Đ/c phụ trách công tác PCTN),

+ Đ/c Nguyễn Thị Nhân Hiếu, CV VPHU.

                                  Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Võ Châu Loan, UVTV - CN. UBKT Huyện ủy - Chánh Thanh tra huyện dự họp BCH Đảng bộ xã An Linh - mở rộng (Chương trình riêng).

                                   Địa điểm: Hội trường UBND xã An Linh.

Thứ năm (ngày 07/11):

Sáng 07 giờ 30’:

- BTV Huyện ủy tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh về khảo sát nắm tình hình công tác cán bộ, chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp trực thuộc Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Thường trực Tiểu ban nhân sự huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Đ/c Nguyễn Hoàng Châu, UVTV - CN.UBKT Tỉnh ủy (phụ trách huyện Phú Giáo),

+ Đ/c Mai Hùng Dũng, UVTV - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (phụ trách huyện Phú Giáo).

* Thành phần dự:

+ Các đ/c UV. BTV Huyện ủy,

+ Đ/c Lê Ngọc Hiền, HUV - Trưởng Phòng Nội vụ huyện,

+ Lãnh đạo BTC Huyện ủy,

+ Đ/c Lê Thanh Sang, Phó CVP Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

- Thường trực Huyện ủy ủy quyền đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy - CT. UBMTTQ Việt Nam huyện dự Đại hội đại biểu Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Bình Dương lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

                           Địa điểm: Hội trường A - UBND TP.Thủ Dầu Một.

Chiều 14 giờ 00’:  Đ/c Trịnh Văn Tám, UVTV - Trưởng BTG Huyện ủy - GĐ. Trung tâm BDCT huyện - Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện chủ trì họp Tổ Biên tập văn kiện Đại Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về xây dựng hệ thống chính trị.

* Thành phần dự: Các đ/c thành viên theo Quyết định số 2204-QĐ/HU, ngày 09/9/2019 của BTV Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ sáu (ngày 08/11):

Chiều 16 giờ 00’: Thường trực Huyện ủy ủy quyền đại diện lãnh đạo UBND huyện dự họp mặt kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 (10/11/1999 - 10/11/2019).

                    Địa điểm: Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 (ấp 5, xã An Thái).

                                      Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                                   T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG

- TTTU, VPTU,                                                                                                     

- Đ/c Nguyễn Hoàng Châu,

UVTV - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy,                                               

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                      

- Các Chi, Đảng bộ cơ sở,                             

- Các ban, ngành, đoàn thể Huyện,

- Hộp thư Công vụ,                                                                                     Vũ Hải Lý

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                                                                    

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2371
Tuần này: 17327
Tháng này: 117680
Tổng truy cập: 1690395