Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 15/2021 (05/4 - 09/4/2021)

02/04/2021 4:13:17 CH
Độ tương phản

Từ ngày 05/04/2021 đến ngày 09/04/2021

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

       HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO         Phú Giáo, ngày 02 tháng 4 năm 2021  

                           *

              Số 15 - LLV/HU

                           

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 05/4 đến 09/4/2021)

-----

Thứ hai (ngày 05/4):

Sáng 07 giờ 15’: Thường trực Huyện ủy, cán bộ, công chức Huyện ủy, HĐND - UBND huyện chào cờ Tổ quốc đầu tuần.

08 giờ 00’:

- Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hằng, TUV - Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị chuyên đề về công tác đền bù và giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các công trình, dự án trên địa bàn huyện và nghe báo cáo các động lực phát triển của huyện Phú Giáo theo Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Giáo đến năm 2040.

* Thành phần dự: Theo Thông báo số 74 -TB/HU, ngày 02/4/2021 của BTV Huyện ủy.

                                    Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ huyện.

- Đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy - CT. UBMTTQVN huyện và đ/c Bồ Văn Cúc, UVTV - Trưởng Công an huyện dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

                                         Địa điểm: VP Ấp 1B, xã Phước Hòa.

Chiều 13 giờ 30’: Thường trực Huyện ủy nghe BTC Huyện ủy báo cáo công tác cán bộ (BTC Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Lãnh đạo BTC Huyện ủy.

                                         Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

15 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hằng, TUV - Bí thư Huyện ủy chủ trì họp Tổ bảo vệ chính trị nội bộ huyện (BTC Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thành viên Tổ bảo vệ chính trị nội bộ huyện theo Quyết định số 173-QĐ/HU, ngày 19/02/2021 của BTV Huyện ủy.

                                         Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

 

Thứ ba (ngày 06/4):

Sáng 07 giờ 30’:

- Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hằng, TUV - Bí thư Huyện ủy dự Lễ phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

                                          Địa điểm: Nhà Truyền thống huyện.

- Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban Khối Đảng quí I năm 2021.

* Mời dự:

+ Trưởng, Phó các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy.

+ Giám đốc và PGĐ. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.

    (Cùng dự đ/c Phan Việt Hùng và đ/c Trần Đoàn Thanh Tú - CV.VPHU)

                                         Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Chiều 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hằng, TUV - Bí thư Huyện ủy và đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tỉnh ủy theo Kế hoạch số 12-KH/TU, ngày 19/3/2021 của Tỉnh ủy Bình Dương (BDV Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

* Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo: BDV Huyện ủy, UBND huyện, UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, VP. HĐND - UBND huyện, Công an huyện, Phòng TN - MT huyện, Phòng Nội vụ huyện, Phòng QLĐT huyện và Phòng VH - TT huyện.

                                (Đ/c Nguyễn Thị Nhân Hiếu, CV. VPHU cùng dự)

                                         Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ tư (ngày 07/4):

Sáng 08 giờ 00’: TTHU chủ trì các Hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ (BTC Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

* Thành phần dự: Theo Thông báo số 75 -TB/HU, ngày 02/4/2021 của BTV Huyện ủy.

                                    Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ huyện.

Chiều 13 giờ 30’:

- Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                                         Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

- Đ/c Trịnh Văn Tám, UVTV - Trưởng BTG Huyện ủy - GĐ. TTBDCT huyện - Trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng ủy thị trấn Phước Vĩnh.

* Thành phần dự: Theo Quyết định số 188-QĐ/HU, ngày 22/3/2021 của BTV Huyện ủy.

                                     Địa điểm: HT UBND thị trấn Phước Vĩnh.

Thứ năm (ngày 08/4):

Cả ngày: BTV Huyện ủy họp thông qua các nội dung:

1. Báo cáo tình hình KTXH - ANQP quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021 (VP.HĐND - UBND huyện chuẩn bị nội dung).

2. Báo cáo công tác xây dựng hệ thống chính trị quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021 (Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

3. Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành và hoạt động của BTV Huyện ủy, TTHU quý I năm 2021.

4. Dự thảo báo cáo sơ kết 05 thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (BTG Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

5. Công tác cán bộ (BTC Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

6. Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ huyện năm 2021 (BTC Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

7. Hồ sơ phát triển đảng viên mới, hồ sơ chuyển Đảng chính thức và công tác phát triển Đảng viên (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Các đồng chí UV. BTV Huyện ủy.

+ Đ/c Vũ Hải Lý, HUV - CVP Huyện ủy.

+ Đ/c Đặng Thành Tâm, HUV - Phó Trưởng BTC Huyện ủy (nội dung 05, 06, 07)

+ Đ/c Huỳnh Ngọc Ánh, HUV - CVP. HĐND - UBND huyện (nội dung 01).

+ Đ/c Lê Thanh Sang, Phó CVP Huyện ủy (nội dung 01, 02, 03)

                                         Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Sáng 07 giờ 30’: TTHU ủy quyền đ/c Trần Trung Tín, HUV - PCT. UBMTTQVN huyện dự Hội nghị trực tuyến về công tác vận động, đấu tranh với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật.

                                        Địa điểm: Bộ CHQS tỉnh Bình Dương.

Thứ sáu (ngày 09/4):

Sáng 07 giờ 30’:

- Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hằng, TUV - Bí thư Huyện ủy tham gia cùng Đoàn của Tỉnh đi thăm, tặng quà đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện (có chương trình riêng).

-  Đ/c Trịnh Văn Tám, UVTV - Trưởng BTG Huyện ủy - GĐ. TTBDCT huyện - Trưởng Đoàn kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Chi bộ Phòng Văn hóa Thông tin - Đài Truyền thanh huyện.

* Thành phần dự: Theo Quyết định số 188-QĐ/HU, ngày 22/3/2021 của BTV Huyện ủy.

                                   Địa điểm: Phòng họp Phòng VH - TT huyện.

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Trịnh Văn Tám, UVTV - Trưởng BTG Huyện ủy - GĐ. TTBDCT huyện - Trưởng Đoàn kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Chi bộ Trường THPT Phước Hòa.

* Thành phần dự: Theo Quyết định số 188-QĐ/HU, ngày 22/3/2021 của BTV Huyện ủy.

                               Địa điểm: Phòng họp Trường THPT Phước Hòa.

* Các cuộc họp, hội nghị phải bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và của Huyện.

Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                               T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                CHÁNH VĂN PHÒNG

- TTTU, VPTU

- Đ/c Hồ Quang Điệp, UVTV - PCT. HĐND tỉnh,                                                                                                                                                                                   

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                          

- Các Chi, Đảng bộ cơ sở,                             

- Các ban, ngành, đoàn thể Huyện,

- Hộp thư Công vụ,                                                                                               

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                          Vũ Hải Lý                                                                                                                                                               

Niềm vui của người dân ấp Cà na - xã An Bình khi được dỡ bỏ cách ly
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1210
Tuần này: 13227
Tháng này: 59937
Tổng truy cập: 2533632