Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 11/2021 (08/3 - 12/3/2021)

05/03/2021 3:36:43 CH
Độ tương phản

Từ ngày 08/03/2021 đến ngày 12/03/2021

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

       HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO         Phú Giáo, ngày 05 tháng 3 năm 2021  

                           *

              Số 11 - LLV/HU

                           

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 08/3 đến 12/3/2021)

-----

Thứ hai (ngày 08/3):

Sáng 07 giờ 30’: Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát của Tỉnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

                                         Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ ba (ngày 09/3):

Sáng 07 giờ 30’: TTHU chủ trì Hội nghị cử tri nơi công tác giới thiệu đồng chí ra ứng cử Hội đồng Nhân dân Tỉnh - Huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

                                    Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ huyện.

10 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hằng, TUV - Bí thư Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự làm việc với công ty Cao su Đồng Phú và Trung đoàn Bộ binh 271 (có chương trình riêng).

                                          Địa điểm: Trung đoàn Bộ binh 271.

Thứ tư (ngày 10/3):

Sáng 07 giờ 30’: TTHU dự Hội nghị tổng kết HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

                                                   Địa điểm: HT Huyện ủy.

Chiều 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hằng, TUV - Bí thư Huyện ủy và đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp Chi bộ Khối Đảng định kì năm 2021.

                                         Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ năm (ngày 11/3):

Sáng 08 giờ 00’: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                                         Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ sáu (ngày 12/3):

Sáng 07 giờ 30’: Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                               T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                CHÁNH VĂN PHÒNG

- TTTU, VPTU

- Đ/c Hồ Quang Điệp, UVTV - PCT. HĐND tỉnh,                                                                                                                                                                                   

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                          

- Các Chi, Đảng bộ cơ sở,                             

- Các ban, ngành, đoàn thể Huyện,

- Hộp thư Công vụ,                                                                                               

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                          Vũ Hải Lý                                                                                                                                                               

Niềm vui của người dân ấp Cà na - xã An Bình khi được dỡ bỏ cách ly
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1240
Tuần này: 13257
Tháng này: 59967
Tổng truy cập: 2533662