Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 09/2021 (22/02 - 26/02/2021)

19/02/2021 4:03:29 CH
Độ tương phản

Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

       HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                         Phú Giáo, ngày 19 tháng 02 năm 2021  

                          *

              Số 09 - LLV/HU

                         

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 22/02 đến 26/02/2021)

-----

Thứ hai (ngày 22/02):

Sáng 09 giờ 00’: Đ/c Đoàn Văn Đồng, PBT Huyện ủy - CT. UBND huyện chủ trì họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện.

                                       Địa điểm: HT A - Ban CHQS huyện.

Chiều 13 giờ 30’: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua các nội dung:

1) Báo cáo tiếp và làm việc với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (VPHU và VP. HĐND - UBND huyện chuẩn bị nội dung).

2) Điều chỉnh dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện (TT. HĐND huyện chuẩn bị nội dung).

3) Nội dung đặt hàng với trường ĐH KHXH&NV về đề án phát triển nông thôn huyện Phú Giáo (UBND huyện chuẩn bị nội dung).

4) Làm việc với đồng chí Trưởng BTC Huyện ủy, CN. UBKT Huyện ủy, Trưởng Công an huyện (có chương trình riêng)

* Mời dự:

+ Các đồng chí UV. BTV Huyện ủy.

+ Đ/c Vũ Hải Lý, HUV - CVP Huyện ủy.

+ Đ/c Huỳnh Ngọc Ánh, HUV - CVP HĐND - UBND huyện (nội dung 01, 02, 03)

+ Đ/c Trương Thanh Hóa, Trưởng Phòng Kinh tế huyện (nội dung 03).

+ Đ/c Nguyễn Thanh Thông, Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện (nội dung 02).

                                       Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ ba (ngày 23/02):

Sáng 07 giờ 30’: Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

 

Thứ tư (ngày 24/02):

Sáng 08 giờ 00’: Đ/c Đoàn Văn Đồng, PBT Huyện ủy - CT. UBND huyện và đ/c Trần Hồng Dung, UVTV - PCT. UBND huyện chủ trì kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (có chương trình riêng).

Thứ năm (ngày 25/02):

Sáng 08 giờ 00’: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                                       Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ sáu (ngày 26/02):

Sáng 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hằng, TUV - Bí thư Huyện ủy dự họp phiên họp 68 UBND huyện.

                                           Địa điểm: HT A - UBND huyện.

* Các cuộc họp, hội nghị phải bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và của Huyện.

Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                                    T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG

- TTTU, VPTU

- Đ/c Hồ Quang Điệp, UVTV - PCT. HĐND tỉnh,                                                               

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                           

- Các Chi, Đảng bộ cơ sở,                             

- Các ban, ngành, đoàn thể Huyện,

- Hộp thư Công vụ,                                                                                               

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                          Vũ Hải Lý       

Niềm vui của người dân ấp Cà na - xã An Bình khi được dỡ bỏ cách ly
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1268
Tuần này: 13285
Tháng này: 59995
Tổng truy cập: 2533690