Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 05/2021 (25/01 - 29/01/202)

22/01/2021 6:25:45 CH
Độ tương phản

Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 29/01/2021

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                       Phú Giáo, ngày 22 tháng 01 năm 2021  

                          *

             Số 05 - LLV/HU

                         

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 25/01 đến 29/01/2021)

-----

Thứ hai (ngày 25/01):

Sáng 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hằng, TUV - Bí thư Huyện ủy dự Khai mạc Chương trình Chợ Tết nhân đạo Xuân Tân Sửu 2021 do Hội Chữ Thập đỏ huyện tổ chức.

                                        Địa điểm: HT A - Khối Vận huyện.

 09 giờ 00’: TTHU chủ trì làm việc với các ngành theo chương trình riêng.

                          * Mời dự:

+ Đ/c Võ Thanh Hoàng, UVTV - Trưởng BTC Huyện ủy.

+ Đ/c Võ Châu Loan, UVTV - CN UBKT Huyện ủy - Chánh Thanh tra Nhà nước huyện.

                          + Đ/c Bồ Văn Cúc, UVTV - Trưởng Công an huyện.

                          + Đ/c Nguyễn Văn Sử, UVTV - CHT' Ban CHQS huyện.

                          + Đ/c Vũ Hải Lý, HUV - Chánh VPHU.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Chiều 13 giờ 30’: TTHU nghe TT. HĐND huyện báo cáo dự kiến cơ cấu, số lượng, thành phần đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

* Mời dự:

+ Thường trực HĐND huyện.

+ Đ/c Võ Thanh Hoàng, UVTV - Trưởng BTC Huyện ủy.

+ Đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy - CT. UBMTTQVN huyện.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

14 giờ 00’: TTHU ủy nhiệm đ/c Đoàn Thị Thúy Phượng, HUV - Bí thư Huyện đoàn dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Dương năm 2020.

                                        Địa điểm: HT A - UBND TP. TDM

 

Thứ ba (ngày 26/01):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Thị Kim Hương, UVTV - PCT. HĐND huyện dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 của Đảng bộ xã Tân Hiệp.

                                        Địa điểm: HT UBND xã Tân Hiệp.

Trưa 11 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hằng, TUV - Bí thư Huyện ủy dự họp mặt tất niên mừng Đảng - mừng Xuân Tân Sửu 2021 của Đảng bộ xã Tân Hiệp.

                                     Địa điểm: Trụ sở UBND xã Tân Hiệp.

Chiều 13 giờ 30’: TTHU làm việc với Thường trực Đảng ủy xã An Thái.

 * Mời dự:

+ Đ/c Võ Thanh Hoàng, UVTV - Trưởng BTC Huyện ủy.

+ Đ/c Võ Châu Loan, UVTV - CN UBKT Huyện ủy - Chánh Thanh tra Nhà nước huyện.

                          + Đ/c Bồ Văn Cúc, UVTV - Trưởng Công an huyện.

                          + Đ/c Nguyễn Văn Sử, UVTV - CHT' Ban CHQS huyện.

                          + Đ/c Lê Thanh Sang, Phó CVP Huyện ủy.

                          + Thường trực Đảng ủy xã An Thái.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

14 giờ 30’: TTHU làm việc với Thường trực Đảng ủy xã An Bình.

                           * Mời dự:

+ Đ/c Võ Thanh Hoàng, UVTV - Trưởng BTC Huyện ủy.

+ Đ/c Võ Châu Loan, UVTV - CN UBKT Huyện ủy - Chánh Thanh tra Nhà nước huyện.

                          + Đ/c Bồ Văn Cúc, UVTV - Trưởng Công an huyện.

                          + Đ/c Nguyễn Văn Sử, UVTV - CHT' Ban CHQS huyện.

                          + Đ/c Đ/c Lê Thanh Sang, Phó CVP Huyện ủy.

                          + Thường trực Đảng ủy xã An Bình.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

16 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hằng, TUV - Bí thư Huyện ủy dự bữa cơm thâm mật nhân dịp Trại giam An Phước tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021 và mừng Xuân Tân Sửu.

                            Địa điểm: Trung tâm đơn vị Trại giam An Phước.

Thứ tư (ngày 27/01):

Sáng 07 giờ 30’:

- Đ/c Đoàn Văn Đồng, PBT Huyện ủy - CT. UBND huyện dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 của Đảng bộ xã Phước Hòa.

                                      Địa điểm: HT UBND xã Phước Hòa.

- Đ/c Võ Châu Loan, UVTV - CN. UBKT Huyện ủy dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 của Đảng bộ xã Phước Sang.

                                      Địa điểm: HT UBND xã Phước Sang.

08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 do Công ty CPCS Phước Hòa tổ chức.

                                    Địa điểm: HT Trung tâm VHTT công ty.

10 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hằng, TUV - Bí thư Huyện ủy dự họp mặt mừng Đảng - mừng Xuân Tân Sửu 2021, tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Bàu Bàng.

                                          Địa điểm: HT huyện Bàu Bàng.

Chiều 13 giờ 30’: Ban Thường vụ Huyện ủy họp thẩm định kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2020.

                          * Mời dự:

                          + Các đ/c UV.BTV Huyện ủy.

                          + Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy.

                          + Đ/c Vũ Hải Lý, HUV - CVP Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

15 giờ 00’: Ban Thường vụ Huyện ủy nghe TT. HĐND huyện báo cáo dự kiến cơ cấu, số lượng, thành phần đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026.

* Mời dự:

+ Các đ/c UV. BTV Huyện ủy.

+ Thường trực HĐND huyện.

+ Đ/c Vũ Hải Lý, HUV - CVP Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ năm (ngày 28/01):

Sáng 07 giờ 30’:

- Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

- Đ/c Võ Thanh Hoàng, UVTV - Trưởng BTC Huyện ủy dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 của Đảng bộ xã An Linh.

                                         Địa điểm: HT UBND xã An Linh.

- Đ/c Trịnh Văn Tám, UVTV - Trưởng BTG Huyện ủy dự - GĐ. Trung tâm BDCT huyện dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 của Đảng bộ xã An Long.

                                        Địa điểm: HT UBND xã An Long.

Chiều 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hằng, TUV - Bí thư Huyện ủy dự chỉ đạo Hội nghị triển khai chương trình kiểm tra, giám sát của BTV Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và của BTV Huyện ủy năm 2021; Chương trình kiểm tra giám sát của UBKT Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và của UBKT Huyện ủy năm 2021.

                          * Thành phần dự: Theo Thông báo số 51-TB/HU, ngày   22/01/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

                                 Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ huyện.

Thứ sáu (ngày 29/01):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hằng, TUV - Bí thư Huyện ủy và đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị Hội nghị cán bộ công chức Khối Đảng năm 2021.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

  10 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hằng, TUV - Bí thư Huyện ủy và đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết hoạt động Chi bộ Khối Đảng năm 2020.

                     * Mời dự: Các đồng chí đảng viên Chi bộ Khối Đảng.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết hoạt động Chi bộ Khối Vận năm 2020.

                                        Địa điểm: HT A - Khối Vận huyện.

Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                                   T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

- TTTU, VPTU

- Đ/c Hồ Quang Điệp, UVTV - PCT. HĐND tỉnh,                                                               

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                           

- Các Chi, Đảng bộ cơ sở,                             

- Các ban, ngành, đoàn thể Huyện,

- Hộp thư Công vụ,                                                                                               

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                    Lê Thanh Sang

Niềm vui của người dân ấp Cà na - xã An Bình khi được dỡ bỏ cách ly
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1358
Tuần này: 13375
Tháng này: 60085
Tổng truy cập: 2533780