Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 41/2019 (07/10 - 11/10/2019)

04/10/2019 4:09:50 CH
Độ tương phản

Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                       Phú Giáo, ngày 04 tháng 10 năm 2019  

                          *

             Số 41 - LLV/HU

                                                                                                   

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 07/10 đến 11/10/2019)

-----

Thứ hai (ngày 07/10):

Sáng 07 giờ 15’: Thường trực Huyện ủy, cán bộ, công chức Huyện ủy,  HĐND - UBND Huyện chào cờ Tổ quốc đầu tuần.

07 giờ 30’: TTHU dự diễn tập (diễn thử) khu vực phòng thủ và phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn tại xã An Thái.

* Thành phần dự: Các đồng chí thành viên theo Quyết định số 2091-QĐ/HU, ngày 31/5/2019 của BTV Huyện ủy.

                                                  Địa điểm: Xã An Thái.

Thứ ba (ngày 08/10):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy dự Hội thảo khoa học về “Định hướng công nghiệp hóa - đô thị hóa huyện Bàu Bàng, giai đoạn 2020 - 2025”.

                  Địa điểm: Hội trường A - Trung tâm BDCT huyện Bàu Bàng.

Thứ tư (ngày 09/10):  

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy - CT. UB.MTTQ Việt Nam huyện chủ trì Đoàn giám sát công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo tại xã An Long.

* Thành phần dự: Các đ/c thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 90/QĐ-HDND, ngày 19/9/2019 của Hội đồng Nhân dân huyện.

                                  Địa điểm: Hội trường UBND xã An Long.

Chiều 13 giờ 30’:

- Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy và đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp Chi bộ Khối Đảng định kỳ năm 2019.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

- Đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy - CT. UB.MTTQ Việt Nam huyện chủ trì Đoàn giám sát công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo tại xã An Linh.

* Thành phần dự: Các đ/c thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 90/QĐ-HDND, ngày 19/9/2019 của Hội đồng Nhân dân huyện.

                                   Địa điểm: Hội trường UBND xã An Linh.

Thứ năm (ngày 10/10):

Sáng 07 giờ 30’: TTHU chủ trì nghe các Tiểu ban thông qua các dự thảo kế hoạch chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Thường trực các tiểu ban chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Các đ/c Trưởng, Phó, Thường trực các Tiểu ban theo Quyết định số 2199, 2200 và 2201-QĐ/HU, ngày 09/9/2019 của BTV Huyện ủy.

+ Các đ/c Tổ trưởng, tổ phó các Tổ biên tập, Tổ giúp việc các Tiểu ban theo Quyết định số 2202, 2203, 2204 và 2205-QĐ/HU, ngày 09/9/2019 của BTV Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Chiều 14 giờ 00’: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ sáu (ngày 11/10):

Sáng 07 giờ 30’: TTHU dự diễn tập (chính thức) khu vực phòng thủ tại xã An Bình.

* Thành phần dự: Các đồng chí thành viên theo Quyết định số 2091-QĐ/HU, ngày 31/5/2019 của BTV Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Nhà Văn hóa xã An Bình.

* Từ ngày 10 - 13/10/2019: Đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy - CT. MTTQ Việt Nam huyện tham gia Đoàn công tác của Mặt trận Tổ quốc tỉnh đi công tác tại Lào theo Quyết định số 2860/QĐ-UBND, ngày 03/10/2019 của UBND tỉnh (có chương trình riêng).

                                      Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                                   T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG

- TTTU, VPTU,                                                                                                     

- Đ/c Nguyễn Hoàng Châu,

UVTV - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy,                                               

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                      

- Các Chi, Đảng bộ cơ sở,                             

- Các ban, ngành, đoàn thể Huyện,

- Hộp thư Công vụ,                                                                                     Vũ Hải Lý

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                                                                    

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1605
Tuần này: 4785
Tháng này: 56216
Tổng truy cập: 1240546