Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 40/2019 (30/9 - 05/10/2019)

27/09/2019 3:27:02 CH
Độ tương phản

Từ ngày 30/09/2019 đến ngày 05/10/2019

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                        Phú Giáo, ngày 27 tháng 9 năm 2019  

                          *

             Số 40 - LLV/HU

                                                                                                   

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 30/9 đến 05/10/2019)

-----

Thứ hai (ngày 30/9):

Sáng 08 giờ 00’: Họp BTV Huyện ủy thông qua các nội dung:

1) Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 (VP. HĐND - UBND huyện chuẩn bị nội dung);

2) Báo cáo công tác xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 (Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Các đ/c UV. BTV Huyện ủy;

+ Đ/c Vũ Hải Lý, HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy;

+ Đ/c Huỳnh Ngọc Ánh, CVP HĐND - UBND huyện.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ ba (ngày 01/10):

Sáng 07 giờ 30’:

- Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy - CT. HĐND huyện trực tiếp dân định kỳ.

                            (Đ/c Nguyễn Thị Nhân Hiếu, CV VPHU cùng trực).

                                           Địa điểm: Phòng trực tiếp dân.

- TTHU ủy quyền đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy - CT. UBMTTQ Việt Nam huyện dự Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào Nông dân huyện 9 tháng năm 2019.

                                  Địa điểm: Hội trường B - Khối Vận huyện.

Thứ tư (ngày 02/10):  

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 30, khóa X (Theo công văn số 2581-CV/TU, ngày 27/9/2019 của BTV Tỉnh ủy).

                                         Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

Thứ năm (ngày 03/10):

Sáng 09 giờ 00’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy công bố Quyết định giám sát về công tác phòng chống tham nhũng theo Kế hoạch số 17-KH/BNCTU, ngày 16/4/2019 của BNC Tỉnh ủy.

* Cùng dự:

+ Đ/c Vũ Hải Lý, HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy;

+ Đ/c Đặng Thành Tâm, HUV - Phó BTC Huyện ủy;

+ Đ/c Bồ Thanh Tùng, Phó CN. UBKT Huyện ủy;

+ Đại diện lãnh đạo Thanh tra huyện;

+ Đ/c Nguyễn Thị Nhân Hiếu, CV Văn phòng Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ sáu (ngày 04/10):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

                             Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

08 giờ 00’: TTHU dự diễn tập (diễn thử) khu vực phòng thủ cho xã An Bình.

* Thành phần dự: Các đồng chí thành viên theo Quyết định số 2091-QĐ/HU, ngày 31/5/2019 của BTV Huyện ủy.

                                                  Địa điểm: Xã An Bình.

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban Khối Đảng quý III/2019.

* Thành phần dự:

+ Trưởng, Phó các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy;

+ Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm BDCT Huyện;

+ Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.

                                    (Cùng dự đ/c Hùng, đ/c Tú  - CV.VPHU) 

                              Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ bảy (ngày 05/10):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

                             Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

                                      Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                                   T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

- TTTU, VPTU,                                                                                                     

- Đ/c Nguyễn Hoàng Châu,

UVTV - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy,                                               

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                      

- Các Chi, Đảng bộ cơ sở,                             

- Các ban, ngành, đoàn thể Huyện,

- Hộp thư Công vụ,                                                                                Lê Thanh Sang

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                                                                    

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1567
Tuần này: 4747
Tháng này: 56178
Tổng truy cập: 1240508