Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 39/2019 (23/9 - 27/9/2019)

20/09/2019 3:50:34 CH
Độ tương phản

Từ ngày 23/09/2019 đến ngày 27/09/2019

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                        Phú Giáo, ngày 20 tháng 9 năm 2019  

                          *

             Số 39 - LLV/HU

                                                                                                   

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 23/9 đến 27/9/2019)

-----

Thứ hai (ngày 23/9):

Sáng 07 giờ 30’:

- Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy và đ/c Đoàn Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy - CT. UBND huyện dự Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền cấp tỉnh với nông dân và hội viên Hội Nông dân các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên và Phú Giáo về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cáo tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016 - 2020.

* Thành phần dự: Theo Kế hoạch số 157/KH-UBND, ngày 13/9/2019 của Ủy ban Nhân dân huyện.

                                          Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

- Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị trực tuyến 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (điểm cầu huyện).

* Thành phần dự: Theo Thông báo số 444-TB/HU, ngày      18/9/2019 của BTV Huyện ủy.

                                    Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

Chiều 14 giờ 00’: TTHU chủ trì công bố Quyết định về công tác cán bộ (có chương trình riêng).

* Mời dự:

+ Đ/c Võ Thanh Hoàng, UVTV - Trưởng BTC Huyện ủy;

+ Lãnh đạo BTG Huyện ủy;

+ Lãnh đạo Trung tâm BDCT huyện;

+ Đại diện lãnh đạo VPHU.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ ba (ngày 24/9):

Sáng 08 giờ 00’:

- TTHU ủy quyền đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy - CT. UBMTTQ Việt Nam huyện dự Hội nghị sơ kết 9 tháng hoạt động và phong trào Hội Cựu Chiến binh huyện.

                                  Địa điểm: Hội trường A - Khối Vận huyện.

- TTHU ủy quyền đ/c Trịnh Văn Tám, UVTV - Trưởng BTG Huyện ủy - Phó Trưởng BCĐ 35 huyện chủ trì họp BCĐ 35 (BTG Huyện ủy chuẩn bị nội dung và thư mời).

* Thành phần dự: Các đ/c là thành viên theo Quyết định số 2163-QĐ/HU, ngày 24/7/2019 của BTV Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ tư (ngày 25 /9):  

Sáng 07 giờ 30’: Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

Thứ năm (ngày 26/9):

Sáng 08 giờ 00’:

- Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy chủ trì họp giao ban Khối Nội chính 9 tháng đầu năm 2019.

* Mời dự:

+ Đ/c Đoàn Văn Đồng, Phó Bí thư - CT.UBND Huyện;

+ Thủ trưởng các đơn vị: UBKT Huyện ủy, Công an, Ban CHQS Huyện, Tòa án, VKS, Tư pháp, Nội vụ, Thanh tra, Chi cục Thi hành án Dân sự, Ban Pháp chế HĐND Huyện, Tổ Bảo vệ chính trị Nội bộ, VPHU, VP.HĐND - UBND Huyện.

                             (Cùng dự đ/c Nguyễn Thị Nhân Hiếu - CV.VPHU)

                              Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

- Đ/c Trịnh Văn Tám, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy dự giao ban công tác Tuyên giáo quý III tại xã Vĩnh Hòa.

                                           Địa điểm: UBND xã Vĩnh Hòa.

Thứ sáu (ngày 27/9):

Chiều 14 giờ 00’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy - CT. HĐND huyện dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 - Quốc hội 14 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại xã An Long.

* Thành phần dự:

+ Đ/c Trịnh Văn Tám, UVTV - Trưởng BTG Huyện ủy;

+ Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện;

+ Lãnh đạo Phòng TN - MT huyện.

                                  Địa điểm: Hội trường UBND xã An Long.

                                      Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                                   T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

- TTTU, VPTU,                                                                                                     

- Đ/c Nguyễn Hoàng Châu,

UVTV - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy,                                               

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                      

- Các Chi, Đảng bộ cơ sở,                             

- Các ban, ngành, đoàn thể Huyện,

- Hộp thư Công vụ,                                                                                Lê Thanh Sang

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                                                                    

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2356
Tuần này: 17327
Tháng này: 117665
Tổng truy cập: 1690380