Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 38/2019 (16/9 - 20/9/2019)

13/09/2019 3:25:30 CH
Độ tương phản

Từ ngày 16/09/2019 đến ngày 20/09/2019

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                        Phú Giáo, ngày 13 tháng 9 năm 2019  

                          *

             Số 38 - LLV/HU

                                                                                                   

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 16/9 đến 20/9/2019)

-----

Thứ hai (ngày 16/9):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Diễn đàn “Ngành Giáo dục lắng nghe ý kiến Nhân dân” năm 2019.

                                          Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

08 giờ 00’: Đ/c Tô Văn Đạt, UVTV - PCT. UBND huyện chủ trì Hội nghị tổng kết Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.

                                    Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

Thứ ba (ngày 17/9):

Sáng 07 giờ 30’: TTHU dự khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy và lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

                              Địa điểm: Hội trường D1 - Trường Chính trị tỉnh.

Thứ tư (ngày 18/9):  

Sáng 07 giờ 30’: Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

Thứ năm (ngày 19/9):

Sáng 07 giờ 30’: TTHU ủy quyền đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy - CT. UBMTTQ Việt Nam huyện dự Hội thi “Tìm hiểu pháp luật” lần thứ V năm 2019 do UBMTTQ Việt Nam huyện tổ chức.

                                  Địa điểm: Hội trường A - Khối Vận huyện.

Thứ sáu (ngày 20/9):

Sáng 07 giờ 30’: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

10 giờ 00’: TTHU tiếp và làm việc với đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về công tác cán bộ (có chương trình riêng).

* Mời dự:

+ Đ/c Võ Thanh Hoàng, UVTV - Trưởng BTC Huyện ủy;

+ Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

                                      Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                                   T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

- TTTU, VPTU,                                                                                                     

- Đ/c Nguyễn Hoàng Châu,

UVTV - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy,                                               

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                      

- Các Chi, Đảng bộ cơ sở,                             

- Các ban, ngành, đoàn thể Huyện,

- Hộp thư Công vụ,                                                                                Lê Thanh Sang

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                                                                    

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2265
Tuần này: 17327
Tháng này: 117574
Tổng truy cập: 1690289