Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 37/2019 (09/9 - 13/9/2019)

06/09/2019 3:17:11 CH
Độ tương phản

Từ ngày 09/09/2019 đến ngày 15/09/2019

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                        Phú Giáo, ngày 06 tháng 9 năm 2019  

                          *

             Số 37 - LLV/HU

                                                                                                   

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 09/9 đến 15/9/2019)

-----

Thứ hai (ngày 09/9):

Sáng 07 giờ 15’: Thường trực Huyện ủy, cán bộ, công chức Huyện ủy,  HĐND - UBND Huyện chào cờ Tổ quốc đầu tuần.

Thứ ba (ngày 10/9):

Sáng 07 giờ 30’:

- Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự khai giảng lớp bồi dưỡng công tác Văn phòng cấp ủy cơ sở năm 2019.

                   Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.

- TTHU ủy quyền đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy - CT. UBMTTQ Việt Nam huyện dự Diễn đàn “Ngành Y tế lắng nghe ý kiến Nhân dân” năm 2019.

                                          Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

Tối 19 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Chương trình văn nghệ “Vui hội trăng rằm” huyện Phú Giáo năm 2019.

                                          Địa điểm: Nhà Thiếu nhi huyện.

Thứ tư (ngày 11/9):

Sáng 07 giờ 30’: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (BTC Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Các đ/c UV. BTV Huyện ủy;

+ Đ/c Lê Thanh Sang, Phó CVP Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

10 giờ 00’: TTHU chủ trì họp triển khai thực hiện Công văn số 2545-CV/TU, ngày 03/9/2019 của Tỉnh ủy Bình Dương.

* Mời dự:

+ Các đ/c UV. BTV Huyện ủy;

+ Đ/c Phạm Văn Nghĩa, Trưởng Phòng VH - TT huyện;

+ Đ/c Lý Thành Công, Trưởng Đài Truyền thanh huyện.

+ Đ/c Lê Thanh Sang, Phó CVP Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

10 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự bế giảng lớp bồi dưỡng công tác Văn phòng cấp ủy cơ sở năm 2019.

                   Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.

Chiều 13 giờ 30’: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Tối 18 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Đêm lễ hội Trung thu huyện Phú Giáo năm 2019 tại xã Tân Hiệp.

                                           Địa điểm: UBND xã Tân Hiệp.

Thứ năm (ngày 12/9):

Sáng 07 giờ 30’: TTHU dự Đại hội CLB Hưu trí và BLL CSCMBĐBTĐ huyện Phú Giáo lần V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

                                           Địa điểm: Hội trường Huyện ủy

Thứ sáu (ngày 13/9):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019 (Có chương trình riêng).

                                   Địa điểm: Hội trường Ban CHQS huyện.

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy và đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp Chi bộ Khối Đảng định kỳ năm 2019.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Chủ nhật (ngày 15/9):

Chiều 14 giờ 00’: Đ/c Võ Châu Loan, UVTV - CN. UBKT Huyện ủy - Chánh Thanh tra Nhà nước huyện dự sinh hoạt Chi bộ Ấp 6, xã An Linh quý III năm 2019.

                                    Địa điểm: Văn phòng ấp 6, xã An Linh.

                                      Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                                   T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG

- TTTU, VPTU,                                                                                                     

- Đ/c Nguyễn Hoàng Châu,

UVTV - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy,                                               

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                      

- Các Chi, Đảng bộ cơ sở,                             

- Các ban, ngành, đoàn thể Huyện,

- Hộp thư Công vụ,                                                                                     Vũ Hải Lý

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                                                                    

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1116
Tuần này: 4296
Tháng này: 55727
Tổng truy cập: 1240057