Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 36/2019 (02/0 - 06/9/2019)

30/08/2019 3:05:34 CH
Độ tương phản

Từ ngày 02/09/2019 đến ngày 06/09/2019

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                        Phú Giáo, ngày 30 tháng 8 năm 2019  

                          *

             Số 36 - LLV/HU

                                                                                                   

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 02/9 đến 06/9/2019)

-----

Thứ hai (ngày 02/9): Cán bộ, công chức các cơ quan ban, ngành, đoàn thể Huyện, các xã - thị trấn nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 (Các cơ quan, đơn vị của Huyện, Đảng bộ các xã - thị trấn phân công cán bộ, công chức trực theo quy định).

Thứ ba (ngày 03/9):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy - CT. HĐND huyện trực tiếp dân định kỳ.

                            (Đ/c Nguyễn Thị Nhân Hiếu, CV VPHU cùng trực).

                                           Địa điểm: Phòng trực tiếp dân.

Thứ tư (ngày 04/9):

Sáng 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Trưởng BCĐ 35 dự họp Ban chỉ đạo “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

                                         Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.

Chiều 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Trưởng Đoàn kiểm tra 2161 chủ trì họp công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra đối với Đảng ủy xã An Thái và cá nhân các đồng chí Đảng ủy viên, đảng viên là đại biểu HĐND xã An Thái, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

* Thành phần dự:

+ Các đ/c thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 2161-QĐ/HU, ngày 16/7/2019 của BTV Huyện ủy.

+ Các đ/c Đảng ủy viên Đảng bộ xã An Thái;

+ Các đ/c đảng viên là đại biểu HĐND xã An Thái, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

                                   Địa điểm: Hội trường UBND xã An Thái.

Thứ năm (ngày 05/9):

Sáng 07 giờ 30’:

- Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy dự Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 của trường THPT Phước Hòa.

                                      Địa điểm: Trường THPT Phước Hòa.

- UV.BTV Huyện ủy dự Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 tại các trường học trên địa bàn huyện (theo Thông báo của Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện).

16 giờ 30’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy dự tiệc thân mật nhân dịp chúc mừng Lễ ký kết nghĩa giữa Sư đoàn BB5 với Văn phòng Tỉnh ủy và Hội LHPN tỉnh Tây Ninh.

                                   Địa điểm: Nhà ăn Chỉ huy Sư đoàn BB5.

Thứ sáu (ngày 06/9):

Sáng 07 giờ 30’: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

                                      Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                                   T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG

- TTTU, VPTU,                                                                                                     

- Đ/c Nguyễn Hoàng Châu,

UVTV - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy,                                               

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                      

- Các Chi, Đảng bộ cơ sở,                             

- Các ban, ngành, đoàn thể Huyện,

- Hộp thư Công vụ,                                                                                     Vũ Hải Lý

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                                                                    

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2174
Tuần này: 17327
Tháng này: 117483
Tổng truy cập: 1690198