Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 33/2019 (12/8 - 18/8/2019)

09/08/2019 3:33:13 CH
Độ tương phản

Từ ngày 12/08/2019 đến ngày 18/08/2019

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                       Phú Giáo, ngày  09  tháng 8 năm 2019  

                          *

             Số 33 - LLV/HU

                                                                                                   

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 12/8 đến 18/8/2019)

-----

Thứ hai (ngày 12/8):

Chiều 13 giờ 30’: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe thông qua các nội dung sau:

1. Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Bình Dương thông qua:  

- Nội dung phóng sự “Phú Giáo - 20 năm một chặng đường phát triển”;

- Phương án Truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện Phú Giáo (20/8/1999 - 20/8/2019).

(Đài Truyền thanh huyện phối hợp với Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Bình Dương chuẩn bị)

2. BTC Lễ kỷ niệm báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện Phú Giáo (20/8/1999 - 20/8/2019) (Văn phòng Huyện ủy phối hợp Phòng VH - TT huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Các đ/c UV.BTV Huyện ủy;

+ Các thành viên BTC Lễ theo Quyết định số 2039-QĐ/HU, ngày 02/4/2019 của BTC Lễ kỷ niệm.

+ Tập thể lãnh đạo VPHU;

+ Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện;

+ Đ/c Trần Đoàn Thanh Tú, CV VPHU.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ ba (ngày 13/8):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Đại hội Hội LHTN huyện Phú Giáo lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (ngày làm việc thứ nhất).

                                          Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

 

Thứ tư (ngày 14/8):

Sáng 07 giờ 30’:

- Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Đại hội Hội LHTN huyện Phú Giáo lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (ngày làm việc thứ hai).

                                          Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

- BTV Huyện ủy dự Lễ khởi công và khánh thành các công trình chào mừng Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện Phú Giáo (20/8/1999 - 20/8/2019) (có thư mời riêng).

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Trưởng BCĐ 35 huyện dự Hội nghị giao ban Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới 6 tháng đầu năm 2019.

* Thành phần dự:

+ Đồng chí Trịnh Văn Tám, UVTV - Trưởng BTG Huyện ủy - Phó BCĐ 35 huyện;

+ Đ/c Đỗ Văn Đồng, Phó Trưởng BTG Huyện ủy - Tổ trưởng Tổ thư ký BCĐ 35 huyện;

+ Đ/c Võ Minh Hiếu, HUV - Phó Trưởng Công an huyện - Tổ phó Tổ thư ký BCĐ 35 huyện.

                                         Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

Thứ năm (ngày 15/8):

Sáng 07 giờ 00’: BTV Huyện ủy đi thăm, chúc mừng các cơ sở thờ tự, chức sắc Phật giáo nhân Đại lễ Vu Lan 2019 (có chương trình riêng).

 09 giờ 00’: BTV Huyện ủy dự Lễ kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập tỉnh Phước Thành (27/6/1961 - 27/6/2019) và 58 năm Ngày Chiến thắng Phước Thành (18/9/1961 - 18/9/2019) tại Huyện ủy Bắc Tân Uyên.

                      Địa điểm: Hội trường A - Trụ sở Huyện ủy Bắc Tân Uyên.

Thứ sáu (ngày 16/8):

Sáng 08 giờ 00’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy - CT. HĐND huyện dự Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện Dầu Tiếng.

               Địa điểm: Hội trường Trung tâm VH - TT - TT huyện Dầu Tiếng.

Thứ bảy (ngày 17/8):

Chiều 14 giờ 00: BTV Huyện ủy chủ trì tổng duyệt Chương trình, nội dung Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện Phú Giáo (20/8/1999 - 20/8/2019).

 

* Mời dự:

+ Lãnh đạo Phòng VH - TT huyện;

+ Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy;

+ Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện.

               (Cùng dự: Trần Đoàn Thanh Tú và đ/c Phan Việt Hùng, CV VPHU)

                                          Địa điểm: Sân Vận động huyện.

Chủ nhật (ngày 18/8):

Sáng 07 giờ 30’: BTV Huyện ủy dự Lễ khai mạc triển lãm ảnh những thành tựu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện trong 20 năm qua (Có chương trình riêng - UBND huyện chuẩn bị).

                                          Địa điểm: Sân Vận động huyện.

Tối 19 giờ 00’: BTV Huyện ủy dự Lễ công bố các tác phẩm và giới thiệu tác giả sáng tác các tác phẩm Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện Phú Giáo (có chương trình riêng - Phòng VH - TT huyện chuẩn bị)).

                                          Địa điểm: Sân Vận động huyện.

          Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                                     T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                  PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

- TTTU, VPTU,                                                                                                     

- Đ/c Nguyễn Hoàng Châu,

UVTV - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy,                                               

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                      

- Các Chi, Đảng bộ cơ sở,                             

- Các ban, ngành, đoàn thể Huyện,

- Hộp thư Công vụ,                                                                       Nguyễn Thị Kiều Hương

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                                                                    

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 10
Tuần này: 10
Tháng này: 36054
Tổng truy cập: 1020350